משרד החינוך מקדם מצוינות במדע

החזון: להציב את ישראל כמדינה מובילה בתחום המתמטיקה והמדעים ולהנחיל את מקצועות המדע (STEM) לכל תלמידי ישראל

תלמידי התיכון של היום הם אנשי ההייטק, המדע והמחקר של המחר. ליכולתם להצטיין במקצועות המתמטיקה, המדעים והאנגלית השפעה קריטית על המדינה. המשק, החברה והכלכלה הישראלית בעשורים הקרובים לא יצמחו ללא המשאב האנושי המצטיין. זאת ועוד, להצטיינות השפעה על הרובד האישי. לפי מחקר של מרכז טאוב קיים קשר ישיר בין הצלחה ב-5 יח"ל מתמטיקה לבין גובה הכנסה והישגים בשוק התעסוקה.

בישראל, כמדינה מפותחת, דמוקרטית ומתקדמת שפועלת בעולם גלובלי, משרד החינוך הוא הגוף האמון והאחראי על חינוך ילדי ישראל, ובהכנתם לעולם המבוגרים, כך שיצליחו להשתלב בחברה הישראלית והגלובלית ברמה הערכית, החברתית והמקצועית.

בשנים 2012-2006 התרחשה ירידה עקבית ומדאיגה במספר התלמידים שניגשו לבחינות בגרות ברמת 5 יח"ל במתמטיקה. כמו כן, נרשם קיפאון במספר התלמידים שלמדו פיסיקה, כימיה ומדעי המחשב. המציאות הראתה כי מספר הבוגרים במערכת החינוך לא סיפק את הצרכים וההזדמנויות שיש לבוגרי המקצועות המדעיים בישראל. מלבד ירידה במספרי הנבחנים, הלכו וגדלו הפערים בין הפריפריה למרכז ובין בנים לבנות. הירידה אף לוותה בתחושת פספוס על כך שיש שוק עשיר בהזדמנויות, ושיש הרבה מאוד תלמידים איכותיים שלא זוכים להזדמנות ללמוד את מקצועות המדע - STEM Science, technology, engineering and mathematics.

בכירי המשרד, בראשות השר ובשיתוף היוזמה 5 פי 2, החליטו לשנות את המצב ולהפוך את המשבר להזדמנות והשיקו את התוכנית הלאומית לקידום המתמטיקה והמדעים בישראל. התכנית שואפת להציב את ישראל כמדינה מובילה בתחום המתמטיקה והמדעים, ובפרט – לחזק את החינוך המתמטי בכלל ואת לימודי 5 יח"ל בפרט, להנגיש את מקצועות ה-STEM לכל תלמידי ישראל ולשפר את עמדותיהם כלפיהם, ולמצות את הפוטנציאל באזורי הפריפריה ובקבוצות האוכלוסייה השונות.

במסגרת התכנית, משרד החינוך הציב לעצמו מספר יעדים:

  • 19,700 תלמידים ילמדו 5 יח"ל מתמטיקה עד לשנת 2021
  • 17% מתלמידי י"ב ילמדו 5 יח"ל מתמטיקה עד לשנת 2025 (בשנת 2012 - 9.1%, בשנת 2017 - 14.3%)
  • 850 בתי ספר ילמדו 5 יח"ל מתמטיקה עד לשנת 2025 (בשנת 2012 - 566 בי"הס, בשנת 2017 - 751 ביה"ס)
  • 14,200 תלמידים ילמדו 5 יח"ל פיסיקה ו-13,000 תלמידים ילמדו 5 יח"ל כימיה עד לשנת 2022

כדי לממש את התכנית במלואה, משרד החינוך מוביל תכנית פעולה רחבה. כדי להתגבר על המחסור במורים במקצועות הרלוונטיים, המשרד פועל לגיוס מורים בוגרי אוניברסיטאות על ידי מתן מלגות ודמי קיום, ופותח תכניות להרחבת ההסמכה למורים בתוך המערכת על מנת להכשירם ללימודי מקצועות ה-STEM. כדי לעודד את לימודי ה-STEM מצד התלמידים, המשרד פועל לחזק את התלמידים בתחומי המתמטיקה והמדעים בגיל צעיר, בדגש על חטיבות הביניים, מפתח תכניות מתקדמות בהוראת המתמטיקה, המבוססות על פרסונליזציה של ההוראה, ומגדיל את הבונוס באוניברסיטאות לבוגרי 5 יח"ל מתמטיקה (35 נקודות).

כדי לצמצם את הפערים בין פריפריה ומרכז, המשרד מגמיש את תנאי פתיחת כיתות במקומות שאין בהם מגמה של 5 יח"ל במקצועות ה-STEM ומגבש בימים אלו תכנית לאומית מקיפה. ואחרונה, משרד החינוך פועל לחזק את הקשר בין מערכת החינוך למערכת ההשכלה הגבוהה ושוק התעסוקה, בדגש על חיזוק הקשר עם חברות ההייטק ובניית תוכניות משותפות, להעלאת המוטיבציה בקרב התלמידים בבחירה במקצועות ה-STEM.