קול קורא לשת”פ של חברות הסדר עתירות השקעה עם תאגידים בחו”ל

חטיבות

בין-לאומית, תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה תאגידים ישראלים עתירי השקעה בחדשנות טכנולוגית (הסדר) אשר עובדים בשת”פ עם תאגידים זרים במדינות אסיה, אירופה, אמריקה להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה למחקר יישומי בתעשייה, מכוח הנוהל ליישום הסכמים בינלאומיים בתחום המחקר, הפיתוח או החדשנות הטכנולוגית (“הנוהל הבינלאומי”) ובהתאם להוראות מסלול משנה 5ה’ מחקר יישומי בתעשייה.

קהלי יעד

תאגידים ישראלים עתירי השקעה בחדשנות טכנולוגית (הסדר) בהתאם להגדרת מסלול הטבה 5 של רשות החדשנות אשר מעוניינים בביצוע מו”פ טרום מוצרי גנרי עם השותפים הבאים:

אסיה:

אירופה:

אמריקה:

 

גובה המענק, תנאי סף וקריטריונים להערכת בקשה

ניתן למצוא בהוראות הנוהל הבינלאומי ובמסלול משנה ה.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מחקר יישומי בתעשייה

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 19/02/2024 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו ביוני, 2024.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: rami.tzafon@innovationisrael.org.il.

 


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.