קול קורא לפיילוטים בתחום הבריאות הדיגיטלית – לבניית אפליקציות SMART on FHIR

לצפייה בוויבנר על פיילוטים בבריאות דיגיטלית – לבניית אפליקציות SMART on FHIR
לחצו כאן 

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

משרד הבריאות, מטה ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות שמחים להזמינכם להגיש בקשות לקול הקורא. מטרת הקול הקורא היא לקדם פיתוח וניסוי של טכנולוגיות ומוצרים בהם הממשק בין החברה ובין ארגוני הבריאות מבוצע בממשק SMART on FHIR, לרבות האפשרות של המטופלים לבחור לשתף את המידע הרפואי שלהם, במטרה לקבל שירותי בריאות מתקדמים ומותאמים אישית.  
 
FHIR  (Fast Healthcare Interoperability Resources) הוא סטנדרט בין-לאומי להעברת נתונים במערכת הבריאות. שימוש בסטנדרט זה מפחית את התלות בספקי שירות שונים, מאפשר הטמעה מהירה יותר של חדשנות במערכת הבריאות ויצירת שירותים מותאמים אישית למטופלים. FHIR נתמך כבר כיום ע”י ארגוני בריאות מהחשובים בעולם, על-ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות, והפך להיות הסטנדרט המחייב בארה”ב.
 
אחד היישומים המרכזיים אותם מאפשר סטנדרט FHIR הוא שיתוף מידע עם מטופלים בצורה יעילה ומאובטחת באמצעות ממשק SMART on FHIR . ממשק זה הינו חלק מתקן FHIR והוא מגדיר את הדרך בה האפליקציות מתחברות למידע בתיק הקליני של המטופל.
קהילת FHIR בישראל ומשרד הבריאות מקדמים את הטמעת הסטנדרט בארגוני הבריאות; משרד הבריאות מתמרץ במקביל לקול הקורא את קופות החולים להקים תשתית FHIR (תוכלו לעיין במבחן התמיכה שפורסם לקופות כאן), ומבוצעת עבודת מטה להרחבת ההשקעה לבתי החולים.  
קול קורא זה פונה חברות אשר ישתמשו בסטנדרט FHIR ו-Smart on FHIR להטמעת המוצרים שלהם בארגוני הבריאות בישראל, ויציעו שירותים חדשניים למטופלים או למטפלים. הקול הקורא פתוח גם ליישומי SMART עבור מטפלים, אולם אחד מהקריטריונים בהערכת הבקשות כמפורט בהמשך מדגיש את האפשרות של המטופלים לבחור לשתף במידע.  
 
ניתן להגיש מגוון טכנולוגיות ומוצרים הנתמכים על ידי ממשק SMART on FHIR, כגון: 
 • פתרונות טכנולוגיים לקידום רצף הטיפול בין ארגוני הבריאות.
 • פתרונות בתחום אשפוזי בית ורפואה מרחוק.
 • פתרונות לרפואה מונעת ולשמירה על אורח חיים בריא.
 • פתרונות לניהול הטיפול או להגברת מעורבות המטופל בתהליך הטיפול במחלה מסוימת, במניעת מחלה, או בתהליך שיקומי.
 • פתרונות להיבטים מנהלתיים (כגון: זימון תורים, התחייבויות ותשלומים).
 • פתרונות המנגישים ידע למטופל תוך התאמה למאפייני המטופל.
 • פתרונות המסייעים בהנגשת שירותים לאוכלוסיות מטופלים שונות.
 • פתרונות בהם נאסף מידע מהמטופלים באמצעות סנסורים/שאלונים לצורך שילובו בworkflow הטיפולי.
 • או כל פתרון טכנולוגי אחר בממשק SMART on FHIR.
 
הפתרונות המוצעים כמענה לקול קורא זה, צריכים לכלול פיילוט בארגון הבריאות הכולל השלמת הפיתוח/התאמת המוצר/ניסוי ולהסתיים בהטמעת הפתרון.  לקול קורא זה יכולות לגשת גם חברות אשר כבר זכו בסבב קודם של תכנית הפיילוטים, ומעוניינות לבצע פילוט והטמעה של יישום SMART ומתן שירותים נוספים למטופלים מעבר לתכנית שאושרה בסבב הקודם. 
ניתן לבצע פיילוט בכל ארגון המבצע פעילות רפואית בישראל. יש לציין שכיום לא קיימת  תשתית SMART בארגוני הבריאות בישראל ולכן  הקול הקורא מיועד לחברות המעוניינות להיות design partner, ולשמש כלקוח ראשון של התשתית באותם ארגוני בריאות בהם תוקם תשתית FHIR בתקופה הקרובה. התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם ארגון הבריאות עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש בטרם מועד ההגשה.
 
ארגוני בריאות המעוניינים לבחון שיתופי פעולה עם חברות, וספקים אשר יכולים לסייע בפרויקטי ,fhir מוזמנים להשאיר את פרטי הקשר שלהם בקובץ זה. 
 

תיאור הקול הקורא

מטרת הקול הקורא 

 1. קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 2. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית 
 3. קידום שיתוף המטופלים במידע בממשק SMART on FHIR, במטרה לקדם שירותים מותאמים אישית, קידום הרצף הטיפולי, והקלה על הטמעה של חדשנות במערכת הבריאות הישראלית. 
   
 תהליך שיתוף פעולה בין החברה לארגון הבריאות, ושיתוף הפעולה עם קהילת FHIR יתקיים כמפורט :
 • ארגון הבריאות יופיע בתכנית שתוגש, כקבלן משנה וייבדק ברמת מגיש הבקשה (לרבות משימותיו, יכולותיו ותקצובו בהתאם לאבני הדרך בפרויקט).
 • להגשה יש לצרף מכתב הצהרת כוונות (LOI) , זיכרון דברים או הסכם בין ארגון הבריאות לחברה, על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה, ולביצוע ממשק מבוסס סטנדרט FHIR SMART on
 • בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה לארגון הבריאות, והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה (בהגשות עם הסכם חתום, המקדמה תינתן מיד עם הפעלת התיק)
 • התחייבות של החברה ושל ארגון הבריאות לשתף בתוצרים את קהילת FHIR: 
  • פרסום מודל הנתונים שבו נעשה שימוש במהלך הפיילוט בפורמט מובנה ומנורמל, ובכלל זה:  FHIR resources, terminology, vocabularies, customizations and extensions .
  • ארכיטקטורה סופית ששימשה לבניית ממשק ה-FHIR, ובכלל זה: system architecture, server and client libraries, security measures 
  • פורמט הפרסום יתואם עם רשות החדשנות, ולא יפגע בסודות מסחריים של החברה. 
 
קריטריונים להערכת בקשה מפורטים בדף המסלול.
 
לקול קורא זה נוספו הקריטריונים הבאים:
 1. קידום יכולתם של המטופלים לבחור לשתף מידע עם צד ג’ בממשק SMART on FHIR במערכת הבריאות הישראלית.
 2. היקף המידע המועבר בסטנדרט FHIR, והתרומה של הפרויקט לקידום היכולת של חברות נוספות לבצע אינטגרציה ב-FHIR עם ארגוני הבריאות בישראל. 
 
דגשים למילוי טפסי הבקשה:
 1. הצגת אסטרטגיית הטמעה מפורטת לממשק המדובר, כולל משאבי FHIR בהן יעשה שימוש.  
 2. הצגת ארכיטקטורת מערכת של הפתרון הכוללת את ממשק ה-SMART on FHIR המוצע.
 
*משאבי ה-FHIR בהם יעשה שימוש חייבים לעמוד בתקן ISRAEL CORE במקומות בהם פורסמה לוקליזציה על ידי קהילת FHIR IL, במקומות שבהם לא תפורסם לוקליזציה יש לעמוד בתקן FHIR v4.0.1: R4, ולעבור ולדיציה בהתאם להגדרות שמופיעות כאן, ניתן להשתמש באחד הכלים החינמיים שפותחו לשם כך בלינק הבא. לפירוט – אתר קהילת FHIR בישראל.
 
מועד אחרון להגשה יהיה בתאריך 3/4/2022 עד השעה 12:00. ביום זה, הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.
תשובות צפויות בסוף חודש יוני 2022.
 
לפרטים נוספים והגשת בקשות במסלול “פיילוטים בתחום הבריאות הדיגיטלית” לחצו כאן.