קול קורא לניסוי והדגמת טכנולוגיות רחפנים במרחב אווירי מנוהל

שימו לב: הסתיימה ההגשה לבקשת מימון מהרשות אך ההרשמה להשתתפות בהדגמות פתוחה עד ליום ה 14/01 באמצעות נתיבי איילון.
פרטים לגבי הגשת מועמדות ניתן לקבל מרעות בורוכוב, מנהלת תחום טכנולוגיות, בחטיבת טכנולוגיה וחדשנות, נתיבי איילון, באמצעות פנייה אליה בדוא”ל:reutb@ayalonhw.co.il 

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

         

רשות החדשנות מזמינה חברות טכנולוגיה ישראליות בתחום טכנולוגיות רבי-להב (רחפנים) להגיש בקשות למענק בתכניות פיילוטים לניסוי והדגמה (7-8 TRL) במרחב אווירי מנוהל (UTM).

הקול הקורא, שנוצר בשיתוף עם משרד התחבורה ומינהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד רה”מ, יתמוך בתכניות פיילוטים שידגימו הפעלת רחפנים שונים במטרה לשפר את המצב התחבורתי בארץ ולפתח את האקוסיסטם בתחום.

ההגשה לקול הקורא תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 (מסלול משנה ב’).

 

תיאור הקול הקורא

הקול קורא נוצר במטרה לעודד:

 • ניסוי והדגמה של הפעלת רשתות רחפנים הטרוגניות בתאי שטח עירוניים צפופים.
 • פיתוח ויישום טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות לקידום ויצירת רשתות שינוע אוויריות באמצעות רחפנים, אשר יקדמו את המצב התחבורתי ויפתחו את תעשיית ההייטק.
 • ייעול ושיפור התחבורה בישראל ובעולם.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

לצורך ביצוע הפיילוט, במשך שנתיים מיום אישור הוועדה, יתקיימו 8 מפגשי הדגמה של ‘חיים בצוותא’, כפי שנקבע על ידי מיזם נעמה ומפורט בקובץ המצורף. במסגרת מפגשי ההדגמה החברות יפעלו יחד במרחב אווירי משותף מנוהל ויבצעו תרחישים שונים בדרגות מורכבות הולכות וגוברות. ההדגמות ימשכו למשך שבועיים בסוף כל רבעון. מפגש ההדגמה הראשון מתוכנן לתאריכים ה- 14 במרץ – ה- 1 באפריל.

מנהלת המיזם נעמ”ה בחברת נתיבי איילון תעמיד לרשות החברות שטח ב”מרכז השליטה מטרופוליני” הכולל:

 • שתי עמדות של “בקרים”
 • עמדת אחראי משמרת
 • טלפוניה וריהוט– כדי לתמוך ביכולת להוות Uav Service Provider.

 

קהל יעד

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הפעלת רחפנים, שליטה ובקרה על רחפנים וכן אמצעי איכון וניהול רשתות רחפנים, שמתכוונות לפעול באזור האורבני.

 

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות. 
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור התחבורה בישראל.

 

תנאי סף

 • על התכניות לקדם או להוות תשתית להטמעה ויישום טכנולוגיות חדשניות בהפעלת רחפנים מסוגים שונים ומפעילים שונים בתאי שטח עירוניים צפופים. 
 • על התכניות להדגים יכולות טרום מוצריות ברמת בשלות גבוהה TRL7-8 וללא תכולות מו״פ.
 • החברות המשתתפות בפיילוט מחוייבות להקליט תכולות מוגדרות מראש באמצעות “קופסא שחורה” בכלי הטייס ו/או ב”תחנות הקרקעיות”. 
 • רשות החדשנות רשאית לשתף את המידע המוקלט, עם גורמי ממשל לטובת פיתוח הרגולציה, חקירת תאונות ואירועי בטיחות וקידום עולם הרחפנים / כטב”ם.

הבהרה: הבעלות על הידע החדש המפותח תהיה שייכת למגיש הבקשה. במידה וקבלן משנה (שותף) יהיה מעוניין בעתיד לקבל שותפות בידע החדש המפותח במהלך הפיילוט, אנו מבקשים ליידע את הרשות בעת הגשת הבקשה וזאת על מנת לאפשר זאת ביתר קלות בהמשך.

 

קריטריונים להערכת בקשה

בנוסף לאמות המידה המפורטות בעמוד המסלול, תיבחן גם ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור התחבורה בישראל ובפרט על הקטנת הגודש, הפחתת תאונות הדרכים, צמצום השימוש בנפט לתחבורה, על בסיס האספקטים הבאים:

 • תרומה לגיבוש עקרונות להתנהלות נכונה בין מפעילי רחפנים מרובים בתאי שטח עירוניים צפופים.
 • יכולת לשנע מטענים בזמן קצר וביעילות משקית (ניצול מיטבי של התווך האווירי).
 • פתרונות שינוע ללא מגע יד אדם בעידן הריחוק החברתי.
 • יישום המתבסס על תקינה בינלאומית הנמצאת בשימוש רחב בארה״ב או באירופה (UTM/SPACE-U).
 • לפיתוח יכולות טיסה מעל אנשים ויכולות טיסת BVLOS (כולל מענה לשיבושי GNSS).
 • ספציפית עבור משתתפים העוסקים בשליטה ובקרה – יכולת לעקוב אחר פעילות כלל הרחפנים במרחב – כולל ובפרט:
  • רחפנים של חברות שונות, שהם חלק מהתכנית.
  • רחפנים שאינם חלק מהתכנית.
 • מתן התרעות על “הפרה אפשרית של מרווחי הבטיחות”  – יתרון.
 • איכון כלי טיס קואופרטיבים ולא קואופרטיבים בגובה נמוך מאד VLL – יתרון.

 

הערכת התכנות רגולטורית

הערכת ההתכנות הרגולטורית תיעשה, בין היתר, על סמך:

 • אישורי רשות התעופה האזרחית (רת”א) מתאימים:
  • רישיון הפעלה אווירית.
  • תעודת כושר טיסה (מסוג “הרשאה מיוחדת קבועה” עבור עבודה מסחרית, “לשימוש ניסוני” עבור פיתוח/ניסויים/הדגמות אך אסור לבצע עמה עבודה מסחרית).
  • רישוי אישי – היתר מטיס כטב”מ בהגדר מתאים עבור כלי הטיס אותו מטיסים.
  • ביטוח צד ג’ שאושר על ידי רת”א.
 • שיתוף מידע כלפי יחידות הנת”א (יב”אות/ ACC ונתב”ג).
 • יכולת התערבות וביצוע הנחיות של יחידות הנת”א.
 • שיתוף מידע עם חברות אחרות שישתתפו בהדגמות. 
 • תקשורת מעבר לקו הראייה על בסיס רשתות סלולאריות LTE (עדיפות לפתרונות עם יכולות דור 5 שיכנסו להדגמה עם התקדמות הפריסה הארצית).
 • הפעלת Remote Identification.
 • כל כלי טיס יהיה מזוהה ע”פ תקן או בהתאם למסמכי חברת נתיבי איילון (מסמכי שו”ב אווירי-מרחב חכם) – על כל הרחפנים שישתתפו בתכנית להיות מזוהים חד חד ערכית באמצעי טכנולוגי תקני על מנת לאפשר זיהוי והבחנה ביניהם לצרכי שליטה בקרה ואכיפה. נדרשת היכולת לצפות בקיומם ומיקומם של כל הכלים בכל המקומות הנדרשים ובכלל זה היב”אות/ ACC/ נתב”ג/ בטחון פנים / משטרה וכיוצא בזה. 

*למען הסר ספק, אישורים וסיוע רגולטוריים ייעשו אל מול מינהלת המיזם “נעמה”.
 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקול קורא זה נעשה באיזור האישי של אתר רשות החדשנות. אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף מופיעים במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים – תחבורה.
ההגשה פתוחה עד ה-4 בנובמבר 2020 בשעה 12:00 בצהריים.
 

כמו כן, חברות שירצו להשתתף בפיילוט ללא מימון – ישראליות או זרות, יוכלו להציע לועדת ההיגוי של מיזם נעמה את מועמדתן להשתתפות באמצעות בקשה במסגרת הפעלת מרכז הניסויים של חברת נתיבי איילון.
פרטים לגבי הגשת מועמדות ניתן לקבל מרעות בורוכוב, מנהלת תחום טכנולוגיות, בחטיבת טכנולוגיה וחדשנות, נתיבי איילון, באמצעות פנייה אליה בדוא”ל:reutb@ayalonhw.co.il  עד לתאריך 14/01/2021.

לאחר סגירת רשימת הזוכים, ועדת ההיגוי של המיזם תשלים את רשימת המשתתפים עם תוספת המשתתפים שלא מקבלים מימון, ובלבד שיציינו מראש תכולות אליהם יוכלו להתחייב להדגמה.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
 • לשאלות כלליות על מיזם נעמ”ה ניתן ליצור קשר עם מנהלת המרכז לרגולציה לטכנולוגיות חדשניות ברשות החדשנות, דניאלה פרתם בדוא”ל: daniella.partem@innovationisrael.org.il או בטלפון 0506208318