קול קורא לתוכנית האתגר של יפן-ישראל

מתעניינות/ים בקול הקורא?

תאריך אחרון להגשה 

20/11/2023

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות וממשלת מחוז אאיצ’י ביפן מזמינה חברות ישראליות להציע פתרונות טכנולוגיים חדשניים בתחומים נבחרים במסגרת תוכנית האתגר המשותפת.

מטרת הקול הקורא היא להפגיש חברות ישראליות עם חברות מובילות ממחוז אאיצ’י, להיחשף לאתגריהן ולהציע פתרונות טכנולוגיים לפערים.

המסלול נועד לקידום שת”פ טכנולוגי ומתן הזדמנות להיחשף לשוק היפני, לקדם קשרים ופיתוח עסקי באחת המדינות הטכנולוגיות בעולם וספציפית במחוז השלישי בגודלו ביפן, שנחשב כהאב התעשייה והייצור היפני המוביל.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

חברות ישראליות הרשומות בישראל ועוסקות באחד או יותר מהתחומים הבאים:

 • Life Sciences & Health Tech
 • IT & Data Infrastructure
 • Industrial Technologies
 • Smart Mobility
 • Cosmetics
 • Enterprise

גובה המענק

המסלול הינו במימון עצמי כאשר החברות שייבחרו למסלול יקבלו תמיכה וליווי צמוד בייסוד שיתוף הפעולה עם החברה היפנית ובפיתוח עסקי, וקיום POC.

 

תחומים מועדפים

 • Life Sciences & Health Tech
 • IT & Data Infrastructure
 • Industrial Technologies
 • Smart Mobility
 • Cosmetics
 • Enterprise

תנאי סף

 • יכולת פיננסית לתמיכה בשת”פ, כולל כוונה לבקר ביפן
 • מוצר/טכנולוגיה חדשניים מוגדרים היטב (מינימום אב-טיפוס / POC).
 • עניין להשתלב בשוק היפני
 • חברה רשומה בישראל
 • בעלות על קניין רוחני

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • מענה טכנולוגי וחדשני התואם את אתגרי החברות היפניות.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.

אופן הגשת הבקשה

מיד לאחר הוובינר בו החברות היפניות יציגו את אתגריהן, ייפתח טופס ההרשמה שבו נבקש מידע אודות החברה ומהו הפתרון המוצע.

אופן הגשת הבקשה נעשית באמצעות לינק שיפורסם בהמשך.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏20.11.2023 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו במהלך דצמבר, 2023.

מידע נוסף

למידע נוסף על הקול הקורא, עיינו בקבצים המצורפים:

ליצירת קשר ופרטים נוספים

לשאלות כלליות, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il, או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם המערך הבינלאומי בדוא”ל: hadar.zax@innovationisrael.org.il.


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.