קול קורא לתוכניות מו”פ באקדמיה למחקר מקדים בתחומים מועדפים

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קול קורא ראשון לאקדמיה לטכנולוגיות בכשל שוק המאפשרת הגשה הכוללת הוכחת התכנות יישומית ראשונית במסגרת ההצעה.

תוכניות האקדמיה המוגשות באופן שוטף על ידי מוסדות המחקר, מחוייבות בהוכחת התכנות יישומית ראשונית רלבנטית במעמד הבקשה וזאת על מנת להקטין סיכוני פיתוח אקדמיים, לעמוד באתגר המסחור ולהציג אבני דרך מימוניות שיאפשרו את מסחור הפרויקט לתעשייה בזמן סביר לאחר סיום הפרויקט באקדמיה. יחד עם זאת הרשות לחדשנות מצביעה השנה על תחומים ספציפיים שחשוב בהם להאיץ מעבר ידע אקדמי וזו אינה מתאפשרת בין השאר כתוצאה מהיעדר משאבים באקדמיה לאפיין את הוכחת ההיתכנות היישומית הראשונית. ועל כן בתחומים המוגדרים בקול קורא זה בלבד יתאפשר מחקר אקדמי המכיל הוכחת התכנות ראשונית במסגרת הפרויקט המוגש.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

המסלול מיועד לחוקרים באקדמיה הישראלית הכוללים אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ובתי חולים אשר מגישים באמצעות חברות המסחור של מוסדיהם 

גובה המענק

גובה המענק של הקול הקורא אינו מוגבל בתקציב ויקח בחשבון תקציבי המסלול והחטיבה לשנת 2022. גובה המענק לתכנית מאושרת כמפורט במסלול ההטבה 5 נספח ג’.

תחומים מועדפים

טכנולוגיות אקלים:  ב-2015 הסכם פריז נחתם על ידי 196 מדינות וקבע יעד להגביל את התחממות הגלובלית למשמעותית פחות מ-2 מעלות ובשאיפה פחות מ-1.5 מעלות יחסית לרמות טרום תעשייתיות (1850-1900). המדינות התחייבו להפחית את גזי החממה כדי להשיג את היעד. הדוח החדש של ה-IPCC (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) מ-9 לאוגוסט 2021 מזהיר שההתחממות כבר הגיעה לרף של ~ 1.1 מעלות ומדגיש שללא הפחתה מידית והמונית של פליטת גזי חממה לא יושג היעד ומתאר את ההשלכות המרובות, כולל בצורות, עלייה בגובה הים, שיטפונות, המסת קרחונים, הצטמקות שטחים לחקלאות, פגיעה באקוסיסטם של אוקיינוסים. נייחד קול קורא זה לטכנולוגיות הבאות:

 • אנרגיה מתחדשת renewable energy))
 • אגירת אנרגיה (energy storage)
 • טכנולוגיות מימן (hydrogen technologies)
 • יעילות אנרגטית (energy efficiency)
 • טכנולוגיות הפחתת פסולת (waste reduction technologies)
 • תחבורה חכמה – דלת פליטות (low emissions transport)
 • לכידת פחמן/הפחתת פחמן (carbon capture/removal)
 • כימיקלים ידידותיים לסביבה לטיפול חקלאי (eco-friendly chemicals).
 • בנייה ירוקה (green construction)
 • מחזור (recycling/circularity)
 • מיטיגציה והתאמות לשינוי האקלים (mitigation and adaptation)

ביולוגיה סינתטית לתחומי מזון ותזונה:

תחום הביולוגיה סינתטית נמצא במוקד בנייה מחדש של מערכות ביולוגיות שלמות ומציאת פתרון הנדסי-ביולוגי חלופי הפותר בעיה או צורך ביולוגי ספציפי. הפתרונות מבוססים על ריצוף ד.נ.א, סינתוז חומצות גרעין, מידול והתנהגות גנים זוכה לפופולריות גבוהה ולאחרונה בעידוד רשות החדשנות הוקמה תשתית לאומית לביולוגיה סינתטית.

תחום המזון ותזונה נמצא במיקוד ברשות לחדשנות לפיתוח תעשיית המזון והקמת חברות מתחילות במגוון נושאים ויאפשר לראשונה לחוקרים אשר מעוניינים לפתח מחקרים יישומים לתחום באמצעים של ביולוגיה סינתטית לעשות זאת כבר בשלבים מוקדמים שלאחר מחקר בסיסי. נייחד קול קורא זה לשימוש במיקרואורגניזמים (חיידקים, שמרים, פטריות ומיקרו-אצות) כ”מפעלים” לייצור רכיבי מזון, חומרי גלם, תוספי תזונה, ממתיקים וכדומה :

 • הנדוס אנזימים ומסלולים ביוסינתטיים לטובת:
  • שיפור יעילות של תהליכי ייצור מזון שיובילו לעלייה באיכות המזון למשל: שיפור ערכים תזונתיים ברכיב מזון או הארכת חיי מדף
  • יצירה של רכיבי מזון חדשים בעלי ערכים תזונתיים מייטיבים ו/או פונקציונליות משופרת
 • ביטוי וייצור רכיבי מזון ותוספי תזונה אשר מקורם בחי ובצומח באמצעות מיקרואורגניזמים, כאלטרנטיבה למקורות המהווים כיום נטל על הסביבה ו/או על ביטחון המזון בעתיד

מאיצים לעיבוד יעיל:

אנו נייחד קול קורא זה לטכנולוגיות חומרה שניתן להתאימן לביצוע משימות יעילות של למידה והרצת מודלים בבינה מלאכותית מבוססי נתונים רבים. טכנולוגיות אלו נדרשות כאשר מידע רב קיים ונדרש כח עיבוד רב למשימות רוטיניות

 • מעבד CPU מותאם
 • עיבוד מקבילי במספר מאיצים
 • מעבד ייחודי לביצוע משימות מסוימות

תנאי סף

 • מיקוד התוכנית בנושאי הקול קורא
 • התכנית חייבת לעמוד בלוחות הזמנים של עד שנתיים כמפורט בנהלי המסלול
 • תוכנית הפיתוח המוגשת לרשות מושתתת על מחקר בסיסי שהתקיים במעבדת החוקר/ים ומכילה בתכנית העבודה שלב של התכנות יישומית רלוונטית כאבן דרך ראשונה במשימות התוכנית עם יעדים מדידים להשגתה. פרט לאבן דרך ראשונה זו, על התכנית להשלים את האתגרים הטכנולוגים באקדמיה שבסיום הפרויקט יהוו בסיס להמשך מסחור לתעשיה ישראלית או לחילופין לבנייה של חברה חדשה בארץ.
 • תכנית בנושאי הקול קורא שהחוקרים כבר הוכיחו הוכחת התכנות יישומית במועד הגשתה תדחה לקול קורא זה ותועבר להגשות שוטפות

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית
 • רמת האתגרים במימוש התכנית
 • יכולות המבקש וצוותו להשלמת התכנית ומימושה העסקי
 • פוטנציאל המסחור או הקמת חברה עקב הצלחת התכנית

אופן הגשת הבקשה

* אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
* מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מחקר יישומי באקדמיה לישום בתעשייה

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 17/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות יימסרו בדצמבר, 2022

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: technological.infrastructure@innovationisrael.org.il

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.