קול קורא לשת”פ של חברות ישראליות עם שותפים באסיה, אירופה וצפון אמריקה

בשל תקלה טכנית מועד ההגשה הוארך עד היום, 21.6.23 בשעה 17:00

חטיבות

בין-לאומית, צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

                  

 

חברות ישראליות מוזמנות להגיש בקשה לביצוע תוכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם שותפים זרים באסיה, אירופה וצפון ארה”ב במסגרת נוהל יישום הסכמים בינלאומיים ומסלול הטבה מס’ 1

תיאור הקול הקורא

קהלי היעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות עם השותפים הבאים

:תכנית שת”פ בילטראלית

 • צפון אמריקה:

שותפים בקנדה (באמצעות יוריקה)- בכל תחומי הטכנולוגיה

 • אירופה:

שותפים באיטליה בכל תחומי הטכנולוגיה. לצפייה בוובינר בנושא, לחצו כאן!
שותפים בקטלוניה – בכל תחומי הטכנולוגיה

שותפים במסגרת תוכנית יוריקה (Eureka) ובקלסטרים:

 1. ITEA4  
 2. CELTIC-NEXT  
 3. EUROGIA    
 4. XECS
 5. SMART

 

 • אסיה:

שותפים ב-MOST בכל תחומי הטכנולוגיה
שותפים בהונג קונג בכל תחומי הטכנולוגיה
שותפים בג’אנגסו בכל תחומי הטכנולוגיה
שותפים בשנדונג בכל תחומי הטכנולוגיה 
שותפים בשנזן בכל תחומי הטכנולוגיה 
שותפים בתאילנד בכל תחומי הטכנולוגיה
שותפים בשנחאי בכל תחומי הטכנולוגיה
 שותפים בטאיוואן בכל תחומי הטכנולוגיה

* למידע נוסף אודות מסלול המימון 
 

תוכנית שת”פ תאגידים רב-לאומיים:

 1. למידע אודות התאגידים המשתתפים בתוכנית.
 2. עבור שת”פ עם חברת אדני (ADANI)
 3. עבור שת”פ עם חברת אנאנד (ANAND) 
 4. עבור שת”פ עם חברת Henkel – בתחום תעשייה חכמה

תוכנית שת”פ לשנה שניה:

בקשות המשך לקבלת מענק לשנה שניה לתוכנית בינלאומית שאושרה לשנה ראשונה לפני שנת 2023 ושתקופת הביצוע של התיק הקודם הסתיימה בשנת 2022 או עתידה להסתיים עד סוף ספטמבר 2023.

 

גובה המענק

בקשה לקבלת מענק תוגש כתיק לתקופת ביצוע של עד 12 חודשים. בקשות מאושרות תקבלנה מענק מרשות החדשנות בשיעור 50%-20% מתקציב התיק המאושר.

 

תחומים מועדפים

הקול הקורא פתוח לכל ענפי התעשייה והטכנולוגיות, למעט שת”פ עם חברת Henkel – בתחום תעשייה חכמה על פי המפורט בדף התכנית. למעט מגבלה זו, אין תחומים מועדפים במסגרת הקול הקורא. 

 

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל הבינלאומי ומסלול ההטבה.

 

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים במסלול ההטבה.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים הרלוונטיים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט כאן.

שימו לב!

 1. במידה ותוכנית השת”פ הבינלאומי הינה תוכנית למחקר ופיתוח – יש להוריד ולמלא טופס בקשה לשיתוף פעולה במו”פ בינלאומי
 2. במידה ותוכנית השת”פ הבינלאומי הינה תוכנית הרצה (פיילוט) – יש להוריד ולמלא טופס בקשה תמיכה בתוכנית הרצה בינלאומית
 3. במקרה ומדובר בבקשה במסגרת תוכנית לשת”פ בילטראלית (שאינה שת”פ בטאיוואן), יש לצרף למסמכי הבקשה טופס שת”פ בינלאומי ומכתב כוונות, בהתאם לדרישות הקול הקורא, כמפורט בקישור זה.
 4. לבקשות שת”פ בילטראלי כחלק מרשת יוריקה, ההגשה המשותפת באתר יוריקה מחליפה את טופס השת”פ הבינלאומי כמפורט במסמכי ההנחיות לתוכניות אלה ובקישור זה.
 5. לבקשת שת”פ בילטראלי עם איטליה יש להגיש ולמלא את הטופס
 6. לבקשת שת”פ בילטראלי עם הונג קונג יש להגיש ולמלא את הטופס

לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו.
במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 21 יוני 2023, בשעה 17:00 בצהריים. תשובות סופיות יימסרו אחרי קבלת החלטות מצד ועדת המחקר והוועדה השותפה בחו”ל (במידה ונדרש). 

 

לשאלות ויצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il, או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לשאלות בנוגע למהות השת”פ הבינלאומי, ניתן ליצור קשר עם החטיבה הבינלאומית בדוא”ל: internationalcollaborations@innovationisrael.org.il
 • לשאלות בנוגע לטפסי בקשה ותהליך גלגולה של בקשה, ניתן ליצור קשר עם מח’ קליטת בקשות בדוא”ל: klita@innovationisrael.org.il
 • לשאלות בנוגע לאופן הערכת הבקשות ותנאי המסלול, ניתן ליצור קשר עם חטיבת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
 • לתמיכה טכנית בכל הנוגע לאזור האישי ולהגשת בקשות, ניתן לפנות לדוא”ל: hd@innovationisrael.org.il

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות הנוהל הבינלאומי והוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות בנוהל הבינלאומי ובהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.