קול קורא לשת”פ של חברות ישראליות עם שותפים בחו”ל

חטיבות

בין-לאומית, צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

                                           

קול קורא זה נפתח לחברות ישראליות לצורך הגשת בקשה לביצוע תוכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם שותפים זרים במדינות זרות בחו”ל במסגרת נוהל יישום הסכמים בינלאומיים  (להלן: “הנוהל הבינלאומי“) ומסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ (להלן: “מסלול ההטבה“).
ניתן להגיש בקשה לאישור תכנית בינלאומית ללא קבלת מענק מרשות החדשנות ומובהר כי גם על בקשה זו יחולו הכללים וההוראות של הנוהל הבינלאומי ומסלול ההטבה. 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות עם השותפים הבאים:

תוכנית שת”פ בילטראלית:

 • שותפים בטאיוואן בכל תחומי הטכנולוגיה  להנחיות 
 • שותפים בצרפת בכל תחומי הטכנולוגיה  להנחיות 
 • שותפים בגרמניה בכל תחומי הטכנולוגיה  להנחיות 
 • שותפים בפינלנד בתחומי הבריאות. 
 • שותפים בקולומביה בכל תחומי הטכנולוגיה להנחיות 
 • שותפים בארגנטינה בכל תחומי הטכנולוגיה להנחיות 
 • שותפים בפלורידה (ארה”ב) בנושאי חלל, תעופה וטכנולוגיה המשויכת לתחומים אלה להנחיות 
 • שותפים במסגרת תוכנית יוריקה (Eureka).

למידע אודות התוכנית – לחץ כאן

תוכנית שת”פ תאגידים רב-לאומיים:

 • למידע אודות התאגידים המשתתפים בתוכנית – לחץ כאן 
 • במסגרת שת”פ עם חברת באייר (Bayer) ישנו שלב הגשה ראשונית (EOI) אשר מועד ההגשה עבורו 15 בדצמבר 2022 בשעה 12:00 בצהריים, פרטים במדריך
 • עבור שת”פ עם חברת אדני (ADANI) – פרטים במדריך 
 • עבור שת”פ עם חברת אנאנד (ANAND) – פרטים במדריך 

תוכנית שת”פ לשנה שניה:

בקשות המשך לקבלת מענק לשנה שניה לתוכנית בינלאומית שאושרה לשנה ראשונה לפני שנת 2023 ושתקופת הביצוע של התיק הקודם הסתיימה בשנת 2022 או עתידה להסתיים עד סוף חודש מאי 2023.

 

גובה המענק

 • בקשה לקבלת מענק תוגש כתיק לתקופת ביצוע של עד 12 חודשים.
 • בקשות מאושרות תקבלנה מענק מרשות החדשנות בשיעור 50%-20% מתקציב התיק המאושר.

 

תחומים מועדפים

הקול הקורא פתוח לכל ענפי התעשייה והטכנולוגיות, למעט אלה:

 • שת”פ עם חברה מפינלנד מוגבל לתחומי הבריאות
 • שת”פ עם חברה מפלורידה (ארה”ב) מוגבל לנושאי חלל, תעופה וטכנולוגיה המשויכת לתחומים אלה
 • שת”פ עם BAYER בתחומי החקלאות
 • שת”פ עם ADANI בתחומי אנרגיה ירוקה ושדות תעופה
 • שת”פ עם ANAND בתחומי תחבורה

 

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל הבינלאומי ובמסלול ההטבה.

 

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים במסלול ההטבה.
 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף מופיעים בפירוט כאן.

שימו לב!

 • במידה ותוכנית השת”פ הבינלאומי הינה תוכנית הרצה (פיילוט) – יש להוריד ולמלא טופס בקשה תמיכה בתוכנית הרצה בינלאומית המופיע כאן.
 • לבקשות לשת”פ בילטראלי עם שותפים בטאיוואן יש לצרף טופס בילטראלי.
 • במקרה ומדובר בבקשה במסגרת תוכנית לשת”פ בילטראלית (שאינה שת”פ בטאיוואן, צרפת או גרמניה), יש לצרף למסמכי הבקשה טופס שת”פ בינלאומי ומכתב כוונות, בהתאם לדרישות הקול הקורא, יש לצרף טופס בילטראלי.
 • לבקשות לשת”פ בילטראלי עם צרפת או גרמניה, ההגשה המשותפת באתר יוריקה מחליפה את טופס השת”פ הבינלאומי כמפורט במסמכי ההנחיות לתוכניות אלה כאן

על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים בהתאם להנחיות לעיל ולהגישם בטופס “הגשת בקשה לתמיכה” המופיע בתפריט הימני באזור האישי של אתר הרשות.
לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו.
במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 20 בפברואר 2023, בשעה 12:00 בצהריים. בקשות מקדמיות עבור שת”פ עם חברת באייר (BAYER) יש להגיש עד 15 בדצמבר 2022 בשעה 12:00 בצהריים
תשובות סופיות יימסרו אחרי קבלת החלטות מצד ועדת המחקר והוועדה השותפה בחו”ל (במידה ונדרש).

 

פרטים נוספים ויצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל:  contactus@innovationisrael.org.il  או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לשאלות בנוגע למהות השת”פ הבינלאומי, ניתן ליצור קשר עם החטיבה הבינלאומית בדוא”ל: internationalcollaborations@innovationisrael.org.il
 • לשאלות בנוגע לטפסי בקשה ותהליך גלגולה של בקשה, ניתן ליצור קשר עם מחלקת קליטת בקשות בדוא”ל:  klita@innovationisrael.org.il
 • לשאלות בנוגע לאופן הערכת הבקשות ותנאי המסלול, ניתן ליצור קשר עם חטיבת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
 • לתמיכה טכנית בכל הנוגע לאזור האישי ולהגשת בקשות, ניתן לפנות לדוא”ל: hd@innovationisrael.org.il

 

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות הנוהל הבינלאומי והוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות בנוהל הבינלאומי ובהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.