קול קורא לשת”פ במו”פ ופיילוטים עם מוסדות בריאות בינלאומיים

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

 

                 ​

רשות החדשנות, בשיתוף קהילת החדשנות בבריאות HealthIL וחמישה בתי חולים מהמובילים בעולם, מזמינים חברות ישראליות להגיש בקשות לביצוע פרוייקטי מו”פ משותף או פיילוט, בחינה, התאמה ואופטמיזציה לטכנולוגיות, שירותי ומוצרי בריאות בסביבה קלינית בבתי החולים:

תיאור הקול הקורא

מטרת הקול הקורא היא לעודד שותפויות חוצות יבשות, להאיץ את הזמינות של חידושים רפואיים לקהל הרחב, להנגיש את טכנולוגיות הבריאות בישראל לשוק העולמי, ולקדם פיתוח תגליות חדשות לרווחת חולים ברחבי העולם. חברות נבחרות יקבלו מענק מרשות החדשנות לביצוע הפרויקט, בנוסף לתמיכה של בית החולים השותף בטיפול קליני, מחקרים קליניים ופעילויות מו”פ.

קהל היעד

חברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות, שירותים ומוצרים בתחום הבריאות. לכל בית חולים נבחר ישנם תחומי מיקוד שונים:

 

תנאי המימון בתכניות השת”פ עם בתי חולים בינלאומיים

בקשות מאושרות יקבלו:
– מענק רשות החדשנות המכסה עד 50% מתקציב המו”פ המאושר של הפרויקט;
– סיוע נוסף מבית החולים השותף, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

קיימים שני מסלולי שת”פ אפשריים:

  1. מסלול שת”פ מו”פ – במסלול זה מתקיים פיתוח משותף ונחתם הסכם לחלוקה של ה-IP בין החברה הישראלית והשותף הזר. אין אפשרות להכרה בהוצאות השותף הזר כחלק מהתקציב המאושר על ידי רשות החדשנות.
  2. מסלול שת”פ פיילוט – במסלול זה לא מתקיים פיתוח משותף, אלא התאמה של טכנולוגיה קיימת ללא חלוקה ב-IP, שנשאר כולו בידי החברה הישראלית. יש אפשרות להכרה בהוצאות השותף הזר כחלק מהתקציב המאושר על ידי רשות החדשנות בתנאים הבאים:
  • השותף הזר ייחשב כקבלן משנה ואין לו חלק בידע (IP)
  • במידה ו- 10% ומעלה מהתקציב המאושר הוא עבור הוצאות קבלן משנה (קב”מ) בחו”ל, אחוז התמיכה של רשות החדשנות בתקצוב קב”מ חו”ל לא יעלה על 30% תמיכה.

 

דוגמה להוצאות מוכרות: פעילות החברה הישראלית הנחוצה לקיום הפרויקט, כגון שכירת ציוד, כוח אדם, קבלני משנה, התאמת מוצר לשיווק, רישום פטנטים וטיסות.

דוגמה להוצאות שאינן מוכרות: אגרות לאישורי הלסינקי, תקורות לארגון הבריאות, הוצאות תקורתיות כגון הוצאות ניהוליות, משרדיות, הנהלת חשבונות ומשפטי.

 לפרטים נוספים ראו את מסלול הטבה מ’ 1 קרן המו”פ והנהלים.

 

תנאים וקריטריונים להערכה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף קרן שת”פ בינלאומי למו”פ ולפיילוטים

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה מתבצעת בשני שלבים:

  •         שלב ראשון – עד לתאריך ה-14.11.22 בשעה 12:00 בצהריים: יש להגיש טופס הבעת עניין (EOI) לפרויקט משותף באחד או יותר מבתי החולים הנבחרים. כל בקשה היא לפרויקט אחד של חברה אחת, ויכול להיות מוגש ליותר מבית חולים אחד.

1.      מומלץ לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

2.     יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.

3.     יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה (נמצא בתפריט האזור האישי) – יש לבחור במסלול “קרנות דו-לאומיות Ciirdf” בשדה כותרת הטופס לכתוב “פיילוטים בריאות בינ”ל”, ולמלא את כל שדות החובה הנדרשים.

4.     בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה, יש לצרף לבקשה:

לאחר בדיקה ראשונית יועבר הטופס לבתי החולים הרלוונטיים, ולאחר מכן החברות איתן בתי החולים מעוניינים לשתף פעולה יקבלו עדכון מרשות החדשנות עד סוף פברואר 2022.

  •         שלב שני – חברות אשר אושרו בשלב הראשון יעבדו עם בית החולים השותף על הבקשה המלאה להגשה לרשות החדשנות. אופן הגשת הבקשה יפורט בהמשך לחברות הרלוונטיות.

 

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות בנושא הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900.

לשאלות בנושא התכנית יש לפנות לחטיבה הבינלאומית בכתובת המייל: InternationalCollaborations@innovationisrael.org.il