קול קורא לשיתופי פעולה במסגרת קרן ישראל-הודו (I4F)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

 

חברות ישראליות הפועלות בכל תחומי הטכנולוגיה מוזמנות להגיש בקשה לקבלת מענק של קרן הודו-ישראל (הפועלת במסגרת רשות החדשנות) לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח והתאמת מוצר יחד עם חברות הודיות.

מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות ליהנות משיתופי פעולה עם חברות הודיות ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, לפרטים נוספים עינו בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

 

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות ישראליות (הרשומות בישראל) וחברות הודיות (הרשומות בהודו) כמפורט בהנחיות לחברות בדף הקרן.

 

תחומים מועדפים

הקרן מקבלת בקשות בכל הסקטורים, אך עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים הבאים:

 • מים
 • חקלאות
 • אנרגיה
 • ICT 
 • בריאות
 • חברות בעלות פתרונות טכנולוגיים חדשנים המתמודדים עם האתגרים שמציבה מגפת הקורנה כגון:
  • ייעול ושיפור תהליכי אבחון
  • אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה
  • הרחבת השירותים הניתנים מרחוק
  • פתרונות לשליטה בקרה וחיזוי התפרצות הנגיף.

 

מימון

מימון עד לגובה של 50% מהוצאות המו”פ המוכרות במענקים של עד 1.25 מיליון דולר לכל שותף לפרויקט.

 

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה מפורט בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

*שימו לב שעל הבקשה להיות מוגשת על ידי החברה הישראלית ושותפתה ההודית במשותף.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינלאומי. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים ושלחו לאנשי הקשר המצוינים מטה.

*עובדים/ות על הגשות? בימים אלו אנו מטמיעים מערכת חדשה לאזור האישי. לכן עד ה-22 באוגוסט 2021, יש לגבות טיוטות של טפסים ודיווחים שטרם הגשתם – במחשבכן/ם. בנוסף, ייתכן וזמני הטיפול בבקשות ובדיווחים יהיה איטי מהרגיל.

 

לפרטים ויצירת קשר

מנהלי התכנית ברשות החדשנות EM@innovationisrael.org.i :l

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.