קול קורא לשיתוף פעולה ישראל-הודו (קרן I4F)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

       

קרן ישראל-הודו (I4F) מזמינה חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקטי פרויקטי בחינת היתכנות, מו”פ ופיילוטים יחד עם חברות הודיות.

מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות ליהנות משיתופי פעולה עם חברות הודיות ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

הרשות מפעילה קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, לפרטים נוספים עינו בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות רשומות בישראל וחברות רשומות בהודו כמפורט בהנחיות לחברות בדף הקרן.

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים.

 

מימון

מה מקבלים?
 

סוג פרויקט תקופת ביצוע תקרת תקציב שיעור מענק הוצאות מסחור ושיווק תמלוגים

בחינת היתכנות
 

 

עד 9 חודשים

 

אין מגבלה

עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט-אפים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של 100 אלף דולר

ללא תשלום תמלוגים

מסלול המו”פ

 

עד 24 חודשים

 

אין מגבלה
 

עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט-אפים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של 2.5 מיליון דולר

עד 30,000 דולר

3-5% בהתאם לנהלי הרשות

מסלול הפיילוטים

 

עד שנה

 

אין מגבלה

עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט-אפים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של מיליון דולר

 

עד 30,000 דולר

 

3-5% בהתאם לנהלי הרשות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה מפורט בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

*שימו לב שעל הבקשה להיות מוגשת על ידי החברה הישראלית ושותפתה ההודית במשותף.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

שרה רוזנברג, מנהלת קרן ישראל-הודו: sarah.rozenberg@innovationisrael.org.il