קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ עם ממשלת קוויבק קנדה

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות וממשלת קוויבק בקנדה, מזמינות חברות ישראליות וחברות מקוויבק להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקטי מחקר ופיתוח משותפים בנושאי רפואה, ערים חכמות, חקלאות ומזון, או כל נושא חדשני אחר.

ניתן להגיש בקשה לקול קורא במסגרת מסלול תמיכה מו”פ עם שותפים בינלאומיים. 

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

קול קורא זה נותן עדיפות לפרויקטים העוסקים בחדשנות בנושאים הבאים:
1. רפואה, מכשור רפואי, פארמה, ביו קונברג’נס
2. ערים חכמות ותחבורה חכמה
3. חקלאות ומזון
4. כל נושא חדשני אחר ייבחן בהתאם

 

מימון

עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד 50% מהוצאות החברה במבנה של מענק מותנה מרשות החדשנות.
עבור חברות מקוויבק, גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד ל 250,000 דולר קנדי שיוענק על ידי משרד הכלכלה והחדשנות בקוויבק.

 

קריטריונים להערכת בקשה

עבור חברות ישראליות, תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה מו”פ עם שותפים בינלאומיים. 

למידע על הקריטריונים להערכה של חברות מקוויבק לחצו כאן

 

אופן הגשת הבקשה

עבור חברות ישראליות, תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה מו”פ עם שותפים בינלאומיים.

שימו לב שעליכם לצרף להגשה את טופס הבקשה הבילטראלי. להורדה לחצו כאן.

במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות בקוויבק להגיש בקשה לתמיכה לMinistry of Economy and Innovation of Quebec-. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי המדינות לא יאושרו.

למידע על אופן הגשת הבקשה לחברות מקוויבק לחצו כאן.

רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

מנהלי תכנית זו ברשות החדשנות: North-America Department, NA@innovationisrael.org.il

מנהלי תכנית זו ב- Ministry of Economy and Innovation of QuebecMr. Charles Lacaze, Pi.international@economie.gouv.qc.ca