קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ סינגפור-ישראל (קרן SIIRD)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן סינגפור ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי (SIIRD) היא קרן משותפת לEnterprise  Singapore ולרשות החדשנות בישראל שמטרתה קידום, עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות לבין חברות ומכוני מחקר מסינגפור.

תיאור הקול הקורא

קרן SIIRD מקדמת את שיתופי הפעולה במחקר ופיתוח בין סינגפור וישראל ומממנת עד 1 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט משותף של חברות שחברו משתי המדינות. 
מאז יוני 2011, תוכנית SIIRD הורחבה כדי לכלול שיתופי פעולה גם עם גופי מחקר ופיתוח שאינם מסחריים בסינגפור (A * STAR מכוני מחקר, גופי מו”פ באוניברסיטאות, פוליטכניק וכו’).
באמצעות שיתופי פעולה במו”פ ומימון של SIIRD החברות הזוכות:

 • פיתחו מוצרים חדשים / יצרו שדרוג טכנולוגי
 • הרחיבו את סל המוצרים ללקוחות
 • הגיעו לשווקים חדשים
 • קיצרו את זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים

 

קהל יעד

חברות מישראל מכל התחומים וחברות מסינגפור ומכוני מחקר מסינגפור.

 

מימון

לקרן 3 תוכניות מימון:

Full Scale – מימון עד 1 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט או מימון בין 40% ל- 50% מהוצאות המו”פ המאושרות, הנמוך מביניהם, לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך בין שנה לשנתיים עד יציאה לשוק. מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 400 אלף דולר אמריקאי. בנוסף, מאושרות הוצאות מסחור משותפות עד 30 אלף דולר לפרויקט.

Mini Project – מימון עד 200 אלף דולר אמריקאי לפרויקט או מימון של 50% מהוצאות המו”פ המאושרות, הנמוך מביניהם, לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך עד שנה ליציאה לשוק. מיועד לתקציבים משותפים שאינם עולים על 400 אלף דולר אמריקאי.

בדיקת היתכנות – עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 30 אלף דולר או מימון עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות, הנמוך מביניהם, לפרויקט משותף.
מידע נוסף על תנאי התוכניות באתר.

תשלומי המענקים לחברות מסינגפור ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי דהיינו דולר סינגפורי ושקלים ישראליים בהתאמה.
מימון הקרן מכסה את חלק המו”פ של עלות הפיתוח הכוללת של הפרויקטים המשותפים. חלק מהמימון מתרחב גם לפעילות המסחור המשותף בפרויקט.

 

קריטריונים להגשה

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בסינגפור והחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ 20% מהמניות בחברה השותפה. 
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בסינגפור ובישראל. 
 • לפחות 30% מעבודות המו”פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל. 
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.

 

קריטריונים להערכה

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט
 • יכולות פיננסיות
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו
 • סינרגיה בין השותפים
 • יכולות משלימות בין השותפים
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית

 

​אופן הגשת הבקשה

 1. לדון עם השותף ולהחליט לשתף פעולה – באם יש רצון להגיש בקשה למימון משותף לפרויקט של SIIRD, לאחר שהשותפים ידונו על שיתוף פעולה למו”פ משותף מומלץ ליצור קשר עם מנהלי  SIIRD בסינגפור ובישראל כדי להתייעץ ולספר על הפרויקט המוצע והשותף.

 2. הגשת תקציר מנהלים לקרן – אם הקול הקורא פתוח לקבלת בקשות, שתי החברות יכינו במשותף תקציר מנהלים תוך שימוש בהנחיות לתקציר שנמצא באתר הקרן, ויגישו ל- SIIRD באמצעות דואר אלקטרוני. שלב זה הינו בכדי לקבל פידבק והערות לפני הגשת הבקשה המלאה והוא אופציונלי. זמן מינימלי מומלץ להגשת תקציר המנהלים הוא עד שלושה שבועות לפני סגירת הקול הקורא.

 3. הגשת הצעה/בקשה מלאה – לאחר הגשת תקציר המנהלים וקבלת הערות הנהלת הקרן, שתי החברות יעבדו יחד על ההצעה המלאה תוך שימוש בהנחיות ובתבניות של SIIRD הקיימות באתר הקרן. שתי החברות יכולות להשתמש ברשימת הבדיקה הבאה כדי לבדוק את המסמכים הדרושים להגשה הרשמית:

 • הצעת מו”פ מלאה עם תרשים גנט של הפרויקט, קורות חיים של חברי הצוות, טבלת תחזית ההכנסות ודוחות כספיים מבוקרים של כל חברה.
 • תקציב הפרויקט של כל חברה.
 • מסמכים תומכים אחרים, אם בכלל.

כלל המסמכים הסופיים יוגשו ל- SIIRD באמצעות דואר אלקטרוני, וסטים של עותק קשיח ל-  SIIRD Singapore Office על ידי השותף מסינגפור. ניתן להגיש בקשה עד ה17.8.2020 בשעה 12:00 בצהריים.
לאחר שליחת החומר במייל ואישור קבלה, החברה הישראלית תידרש לגשת לאתר הרשות למלא שאלון ולהעלות את הטפסים שהוגשו לקרן באתר של רשות החדשנות. במידה וזו הגשה ראשונה של החברה לרשות החדשנות, תידרש החברה להעלות אישור התאגדות לאתר רשות החדשנות. במידה והחברה הגישה בקשת מימון נוספת לרשות החדשנות במהלך השנה הקלנדרית הנוכחית, היא תידרש להעלות טופס “ריכוז משאבים”. פרטים אך ורק לגבי 2 המסמכים הללו בעמוד של מסלול מו”פ בילאטרלי.

 1. בדיקת הפרויקט – לאחר הגשת הבקשה המלאה, יתקיימו פגישות הערכה בסינגפור ובישראל בחברות עצמן. בודקים מקצועיים עצמאיים וצוות SIIRD יבקרו בחברות והצגת הפרויקט תידרש משתי החברות במהלך המפגשים.

 2. אישור מועצת המנהלים – לאחר בדיקת הפרויקט, הצעת הפרויקט תוצג בפני מועצת המנהלים של הקרן להחלטה. מועצת המנהלים של הקרן מתכנסת פעמיים בשנה. 

לפירוט נוסף על הגשת הבקשות באתר קרן SIIRD לחצו כאן

 

חיפוש שותפים

קרן סינגפור מציעה עזרה לאורך כל השנה במציאת שותפים. באתר הקרן מתעדכנות באופן שוטף חברות המחפשות שותפים למגוון פרויקטים. ניתן לפנות אל החברות ישירות או לבקש מהקרן לבצע היכרות.
באם אינכם מצאתם באתר חברה שיכולה להתאים לפרויקט ניתן למלא טופס חיפוש שותפים והקרן תעזור בחיפוש השותף המתאים.  

 

יצירת קשר

פרטים בנוגע לקרן סינגפור ישראל ולהגשת בקשה יש ליצור קשר עם מנהלת קרן סינגפור, עדי מלר בדוא”ל: Adi.Maller@innovationisrael.org.il 
או בטלפון: 972-3-5118166+