קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ ישראל-קוריאה קרן (KORIL) למסלול המו”פ ולמסלול הפיילוט!

שימו לב לא לפספס,
הקול הקורא פתוח להגשות עד ה-31.8.2023, בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל)!

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן קוריאה ישראל (KORIL RDF) מזמינה חברות ישראליות  להגיש בקשה למענק לשיתוף פעולה יחד עם חברות קוריאניות, במו”פ או בפיילוטים בכל מגזרי הטכנולוגיה (למעט תחום הביטחון).
התמיכה המוצעת במסלולים יכולה להגיע עד ל-3 מיליון דולר (תלוי מסלול) או עד 50% מעלות הפרוייקט (הנמוך מבין השניים).
קול קורא זה פועל תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, קרן ישראל-קוריאה (KORIL). לפרטים נוספים, מוזמנים/ות לעיין גם בדף הקרן.

מה אנחנו מחפשים?
פרויקטים שייצרו יתרון ברור וערך מוסף הנובע משיתוף הפעולה הטכנולוגי בין חברות בקוריאה ובישראל, כלומר טכנולוגיות חדשות, סטנדרטיזציה, אב טיפוס, מוצרים חדשים או משפרים, גישה לתשתית מו”פ וכו’.
יש לכם הזדמנות פז לקחת את הרעיונות והמוצרים שלכם צעד קדימה, לקבל תמיכה ולהנות משת”פ פורה ומרתק עם חברות מאחת המדינות המפותחות בעולם!

* השתתפותם של מכוני מחקר/אוניברסיטאות מתקבלת בברכה כקבלן משנה עד 20% מתקציב הפרויקט הכולל.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

 • מסלול מו”פ: פונה לחברות הנמצאות בשלב מחקר ופיתוח של מוצר/שירות, ומעוניינות לקיים הליך זה יחד עם חברה קוריאנית. שתי החברות צריכות לתרום בצורה משמעותית להליך המחקר והפיתוח בכדי ליצור מוצר/פיתוח חדש/משודרג למסחור (בכל הסקטורים האזרחיים).
 • מסלול פיילוט: פונה לחברות הנמצאות בשלב פיתוח שקרוב למסחור (Near market), ומעוניינות לבחון את המוצר כדי לבצע התאמות/שינויים/פיתוחים נוספים הנדרשים לטובת יציאה למסחור (בכל הסקטורים האזרחיים).

יש לציין כי במסלול זה יש חשיבות לערך המוסף של הפיילוט לחברה המבצעת ולחברה הבוחנת, מדובר על פיילוט מיוחד שיתרום משמעותית לחברות המשתתפות, מעבר לערך המסחור הקיים בכל פיילוט.

 

גובה המענק

 • מסלול המו”פ: עד 3,000,000 דולר לכל פרויקט או עד 50% מסך עלות הפרויקט המאושרת (הנמוך מבין השניים).
 • מסלול הפיילוט: עד 1,000,000 דולר לפרויקט או עד 50% מסך עלות הפרויקט המאושרת (הנמוך מבין השניים).

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • ריאליות התקציב המוצע
 • חדשנות וטכנולוגיה פורצת דרך
 • היתכנות תוכנית העבודה המוצעת
 • רמת התרומה והערך לכל צד בפרויקט
 • מקצועיות הצוות והקשר בין הפרויקט המוצע לבין עיסוק החברה בפועל
 • פוטנציאל עיסקי (רווח צפוי והשפעה על הכלכלה הישראלית והקוריאנית)
 • יכולות החברות בהיבטים שונים: יכולות המחקר והפיתוח, יכולות פיננסיות, יכולות המסחור והשיווק וכו’

 

תנאי סף

תנאי סף עבור שני המסלולים:

 • מוצר/טכנולוגיה עם פוטנציאל למסחור.
 • לחברות חייבת להיות יכולת לממן את החלק המשלים לתקציב הפרויקט.
 • חברות ישראליות הרשומות בארץ וחברות קוריאניות הרשומות בקוריאה.
 • ההגשה משותפת לחברה ישראלית ולחברה קוריאנית נפרדות, כאשר לכל אחת מהחברות אסור להחזיק יותר מ-20% ממניות החברה השותפה לפרויקט.

תנאי סף למסלול המו”פ:

 • משך הפרויקט – עד שנתיים.
 • המסלול מיועד לפרויקטים שעלותם היא 100,000 דולר ומעלה.
 • לפחות 30% מעבודות המו”פ בפועל חייבות להיעשות בקוריאה ובישראל.

תנאי סף למסלול הפיילוט:

 • משך הפרויקט – עד שנה.
 • עבור פרויקט POC או ניסוי של טכנולוגיות ליד-שוק (למשל שלבי TRL 6-8) עם אתר בטא.

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול קרנות דו-לאומיות, ובאתר קרן ישראל-קוריאה (KORIL).

 

אופן הגשת הבקשה

 • על ההצעה לפרויקט להיכתב באנגלית, במשותף (השותף הקוריאני והשותף הישראלי יחד).
 • יש להגיש את כלל טפסי ההצעה במקביל, בפלטפורמה המיועדת לכל שותף:
  • על החברה הישראלית להגיש את הטפסים באמצעות הפורטל של רשות החדשנות (לאחר רישום למערכת במידת הצורך*)
  • על החברה הקוריאנית להגיש את הטפסים באמצעות מערכת ההגשות של משרד הקרן בקוריאה. הקישור למערכת ההגשות נמצאת באתר הקרן.

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט במסמך ההנחיות.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31/08/2023 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל).

תשובות ימסרו לאחר התכנסות מועצת המנהלים של הקרן (אחרי דצמבר 2023).

לתשומת ליבך:

* במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות החדשנות/קרן קוריאה – על החברה הישראלית להירשם למערכת. מדובר בהליך שלוקח זמן ולכן מומלץ לבצע זאת מראש.
* מומלץ להגיש את המסמכים מבעוד מועד ולא להמתין לרגע האחרון.
* יש לשים לב ששני השותפים הגישו במערכות במקביל. קרן קוריאה לא תוכל לקבל הצעה שהוגשה רק בפלטפורמה אחת.
* קרן קוריאה תקבל אך ורק בקשות שהוגשו בטווח הזמנים שהוגדר. בקשות שיוגשו באיחור יידחו באופן מיידי.

מידע והדרכה למערכת/ פורטל של רשות החדשנות:
לסרטון הדרכה להרשמה לאזור האישי
לסרטון הדרכה להגשת בקשה

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, נשמח לסייע גם בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא פנו למנהלת הקרן בדוא”ל: apac@innovationisrael.org.il.

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900, בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם המערך הבינלאומי בדוא”ל: apac@innovationisrael.org.il.

 

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.