קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ ישראל-קוריאה (קרן KORIL)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן קוריאה ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי (KORIL-RDF) היא קרן דו-לאומית שנוצרה על ידי ממשלת דרום קוריאה וממשלת ישראל במטרה לקדם ולתמוך בשת”פ טכנולוגי חדשני בין חברות מסחריות ישראליות ודרום קוריאניות.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, קרן ישראל-קוריאה (KORIL).
לפרטים נוספים, עינו בדף הקרן.

תיאור הקול הקורא

קרן KORIL מקדמות את שיתופי הפעולה במחקר ופיתוח בין קוריאה לישראל, ומממנת עד 1 מיליון דולר אמריקני לפרויקט משותף של חברות משתי המדינות. 
מימון הקרן מעודד שיתופי פעולה לפיתוח ושדרוג טכנולוגיות חדשניות בכל התחומים ובחינת היתכנותן במטרה לעזור לחברות להרחיב את סל המוצרים ללקוחות, להגיע לשווקים חדשים, ולקצר את זמן הגעתם לשוק.

 

קהל יעד

חברות טכנולוגיות מכל התחומים המעוניינות בשת”פ עם חברות קוריאניות.

 

מימון

לקרן 3 תוכניות מימון:

Full Scale – מימון עד 1 מיליון דולר אמריקני לפרויקט או מימון בין 30% ל- 50% מהוצאות המו”פ המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך בין שנה לשלוש. מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 400 אלף דולר אמריקני. בנוסף, מאושרות הוצאות מסחור משותפות עד 30 אלף דולר לפרויקט.

Mini Project – מימון עד 200 אלף דולר אמריקני לפרויקט או מימון של 50% מהוצאות המו”פ המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך עד שנה. מיועד לתקציבים משותפים שאינם עולים על 400 אלף דולר אמריקני.

בדיקת היתכנות – עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 30 אלף דולר או מימון עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף של עד שלושה חודשים.

למידע נוסף על תנאי התכניות בקרן קוריאה 

 

תנאי סף

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בקוריאה והחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ 20% מהמניות בחברה השותפה. 
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בקוריאה ובישראל. 
 • לפחות 30% מעבודות המו”פ בפועל חייבות להיעשות גם בקוריאה וגם בישראל. 
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט
 • יכולות פיננסיות
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו
 • סינרגיה בין השותפים
 • יכולות משלימות בין השותפים
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית

כמו כן, תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול קרנות דו-לאומיות ובאתר קרן ישראל-קוריאה (KORIL)

 

אופן הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 2.8.2021 בשעה 12:00 שעון ישראל.

 1. לדון עם השותף ולהחליט לשתף פעולה – באם יש רצון להגיש בקשה למימון משותף לפרויקט של KORIL, לאחר שהשותפים ידונו על שיתוף פעולה למו”פ משותף מומלץ ליצור קשר עם מנהלי KORIL בקוריאה ובישראל, כדי להתייעץ ולספר על הפרויקט המוצע והשותף.  יש לקרוא את דף ההנחיות המלא של הקרן.
   
 2. לאחר קריאת ההנחיות יש למלא את טופס הבקשה ונספחיו ביחד עם השותפים בקוריאה ולהגישם באופן הבא:
 • יש לשלוח את הקבצים הנ”ל לאלה הלר, מנהלת קרן קוריאה בישראל לדוא”ל  Ella.heller@innovationisrael.org.il
 • יש לשלוח את הקבצים הנ”ל למשרד הקוריאני של KORIL לכבוד Ms. Sooha Lee לדוא”ל sooahlee@koril.org, ולכבוד Ms. Soo Mee Chin לדוא”ל susan74@koril.org.
 • יש להגיש את הקבצים באזור האישי של רשות החדשנות, לבחור בטופס המקוון “הגשת בקשה לתמיכה” הנמצא בתפריט מצד ימין, ובמסלול “קרנות דו-לאומיות”. פירוט כיצד לעשות זאת נמצא בהנחיות של הקרן תחת הנספח How to submit the proposal in the Israel Innovation System.

* במידה וזו הגשה ראשונה של החברה לרשות החדשנות, תידרש החברה להעלות אישור התאגדות לאתר רשות החדשנות. במידה והחברה הגישה בקשת מימון נוספת לרשות החדשנות במהלך השנה הקלנדרית הנוכחית, היא תידרש להעלות טופס “ריכוז משאבים”. פרטים אך ורק לגבי 2 המסמכים הללו בעמוד של מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים.

* הטפסים שיוגשו דרך המערכת חייבים להיות תואמים לטפסים שהוגשו במייל לקרן. כל שוני שימצא יביא לביטול הבקשה!

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי הקרן. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.
 

 1. בדיקת הפרויקט – לאחר הגשת הבקשה המלאה, יתקיימו פגישות הערכה בקוריאה ובישראל בחברות עצמן. בודקים מקצועיים עצמאיים וצוות KORIL, יבקרו בחברות והצגת הפרויקט תידרש משתי החברות במהלך המפגשים.

   

 2. אישור מועצת המנהלים – לאחר בדיקת הפרויקט, הצעת הפרויקט תוצג בפני מועצת המנהלים של הקרן להחלטה. מועצת המנהלים של הקרנות מתכנסות פעמיים בשנה. 

 

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי דרך מילוי טופס חיפוש השותפים.

לפרטים ויצירת קשר

 • לפרטים אודות מימון מקרן קוריאה יש ליצור קשר עם אלה הלר, מנהלת קרן קוריאה בישראל בדוא”ל:  Ella.heller@innovationisrael.org.ilאו בטלפון: 972-3-5118143+.
 • ליצירת קשר עם המשרד הקוריאני יש ליצור קשר עם Ms. Soo Mee Chin בדוא”ל susan74@koril.org  או עם Ms.Sooha Lee  בדוא”ל sooahlee@koril.org 

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.