קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ ישראל-הודו (קרן I4F)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

    

קרן ישראל-הודו (I4F) מזמינה חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקטי מחקר ופיתוח והתאמת מוצר יחד עם חברות הודיות.

מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות ליהנות משיתופי פעולה עם חברות הודיות ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, לפרטים נוספים עינו בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות רשומות בישראל וחברות רשומות בהודו כמפורט בהנחיות לחברות בדף הקרן.

הקרן מקבלת בקשות בכל הסקטורים, אך עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים הבאים: מים, חקלאות, אנרגיה ICT ,בריאות וכמו כן חברות בעלות פתרונות טכנולוגיים חדשנים המתמודדים עם האתגרים שמציבה מגפת הקורנה כגון (אך לא רק): ייעול ושיפור תהליכי אבחון, אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה, הרחבת השירותים הניתנים מרחוק ופתרונות לשליטה בקרה וחיזוי התפרצות הנגיף.

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים ושלחו לאנשי הקשר המצוינים מטה.

 

מימון

מימון עד לגובה של 50% מהוצאות המו”פ המוכרות במענקים של עד 1.25 מיליון דולר לכל שותף לפרויקט.

 

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה מפורט בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

*שימו לב שעל הבקשה להיות מוגשת על ידי החברה הישראלית ושותפתה ההודית במשותף.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

שרה רוזנברג, מנהלת קרן ישראל-הודו: sarah.rozenberg@innovationisrael.org.il