קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ ופיילוטים ישראל קוריאה (קרן KORIL)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן קוריאה ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי (KORIL-RDF) היא קרן דו לאומית שנוצרה על ידי ממשלת דרום קוריאה וממשלת ישראל במטרה לקדם ולתמוך בשת”פ טכנולוגי חדשני בין חברות מסחריות ישראליות ודרום קוריאניות.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, קרן ישראל-קוריאה (KORIL).
לפרטים נוספים, עינו בדף הקרן.

 

תיאור הקול הקורא

קרן KORIL מקדמות את שיתופי הפעולה במחקר ופיתוח בין קוריאה לישראל, ומממנת עד 2 מיליון דולר אמריקאי לפרויקטי מו”פ משותפים ועד 1 מיליון דולר אמריקני עבור פרויקטי פיילוט משותפים. 
 
באמצעות שיתופי פעולה במו”פ/פיילוט ומימון של KORIL, חברות שמומנו על ידי הקרן – 
 • פיתחו מוצרים חדשים / יצרו שדרוג טכנולוגי
 • הרחיבו את סל המוצרים ללקוחות
 • הגיעו לשווקים חדשים
 • קיצרו את זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים
 

קהל יעד

  חברות טכנולוגיות מכל התחומים המעוניינות בשת”פ עם חברות קוריאניות במו”פ ופיילוטים משותפים
 

גובה המענק

לקרן קוריאה 3 תוכניות מימון:
 
KORIL General – מימון עד 2 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט מו”פ או מימון בין 30% ל- 50% מהוצאות המו”פ המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך בין שנה לשנתיים עד יציאה לשוק. מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 100 אלף דולר אמריקאי. בנוסף, מאושרות הוצאות מסחור משותפות עד 30 אלף דולר לפרויקט.
הפרויקט יכול להימשך בין שנה לשלוש שנים.
 
KORIL Pilot – מימון עד 1 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט פיילוט (בשלבי TRL 6-8) או מימון של בין 30% ל- 50% מהוצאות המו”פ המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט scale-up משותף, שמוצר או הטכנולוגיה נמצאים בין שנה-לשנתיים עד יציאה לשוק. בנוסף, מאושרות הוצאות מסחור משותפות עד 30 אלף דולר לפרויקט.
 
בדיקת היתכנות – עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 50 אלף דולר או מימון עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף. תקרת התקציב לפרויקט הינו 100 אלף דולר אמריקאים 
 

קריטריונים להערכת בקשה

קריטריונים להגשה:
 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בקוריאה והחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ 20% מהמניות בחברה השותפה. 
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בקוריאה ובישראל. 
 • לפחות 30% מעבודות המו”פ בפועל חייבות להיעשות גם בקוריאה וגם בישראל. 
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.
 
קריטריונים להערכה:
 
 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט
 • יכולות פיננסיות
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו
 • סינרגיה בין השותפים
 • יכולות משלימות בין השותפים
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול קרנות דו-לאומיות ואתר קרן ישראל-קוריאה (KORIL)

 

איך מגישים בקשה? 

 
1. לדון עם השותף ולהחליט לשתף פעולה – באם יש רצון להגיש בקשה למימון משותף לפרויקט של KORIL, לאחר שהשותפים ידונו על שיתוף פעולה למו”פ משותף מומלץ ליצור קשר עם מנהלי KORIL בקוריאה ובישראל, כדי להתייעץ ולספר על הפרויקט המוצע והשותף. יש לקרוא את דף ההנחיות המלא
 
 
2. הגשת הצעה/בקשה מלאה –
לאחר קריאת ההנחיות יש למלא את טופס הבקשה ונספחיו ביחד עם השותפים בקוריאה ולהגישם באופן הבא:
 • יש לשלוח את הקבצים הנ”ל במייל לאלה הלר, מנהלת קרן קוריאה בישראל,  Ella.heller@innovationisrael.org.il
 • יש לשלוח את הקבצים הנ”ל במייל למשרד הקוריאני של KORIL ל-Ms. Sooah Lee sooahlee@koril.org   
 • יש להגישם באזור האישי של רשות החדשנות ולבחור בטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה הנמצא בתפריט מצד ימין. ולבחור במסלול “קרנות דו-לאומיות”. פירוט כיצד לעשות זאת נמצא בהנחיות של הקרן
 
במידה וזו הגשה ראשונה של החברה לרשות החדשנות, תידרש החברה להעלות אישור התאגדות לאתר רשות החדשנות. במידה והחברה הגישה בקשת מימון נוספת לרשות החדשנות במהלך השנה הקלנדרית הנוכחית, היא תידרש להעלות טופס “ריכוז משאבים”. פרטים אך ורק לגבי 2 המסמכים הללו בעמוד של מסלול מו”פ בילאטרלי.
 
הטפסים שיוגשו דרך המערכת חייבים להיות תואמים לטפסים שהוגשו במייל לקרן. כל שוני שימצא יביא לביטול הבקשה!
 
3. בדיקת הפרויקט – לאחר הגשת הבקשה המלאה, יתקיימו פגישות הערכה בקוריאה ובישראל בחברות עצמן. בודקים מקצועיים עצמאיים וצוות  KORIL, יבקרו בחברות והצגת הפרויקט תידרש משתי החברות במהלך המפגשים.
4. אישור מועצת המנהלים – לאחר בדיקת הפרויקט, הצעת הפרויקט תוצג בפני מועצת המנהלים של הקרן להחלטה. מועצת המנהלים של הקרן מתכנסות פעמיים בשנה. 
 
למידע נוסף על הגשת בקשות באתר קרן KORIL לחצו כאן
 
במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. 
.
במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי דרך מילוי טופס חיפוש השותפים.
 
* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי הקרן. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.
 

יצירת קשר

 
לפרטים אודות מימון מקרן קוריאה יש ליצור קשר עם אבי לבוטון בטלפון: 0505325501 + 972+. עם המשרד הקוריאני יש ליצור קשר עם Ms. Soo Mee Chin במייל susan74@koril.org  או עם Ms. Sooah Lee במייל sooahlee@koril.org   
 
 
לדף מסלול קרנות דו-לאומיות
לקרן קוריאה