קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ ובפיילוטים במגוון מדינות אסיה

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה, להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקטי מחקר ופיתוח ותכניות הרצה (פיילוטים) יחד עם חברות סיניות, טיוואניות ותאילנדיות.
מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות באסיה-פסיפיק ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

ניתן להגיש בקשה לקול קורא במסגרת המסלולים הבאים:

 

*מוזמנים לצפות בוובינר המתאר את חשיבות השת”פ עם אסיה, התכניות הפועלות בקול קורא זה, וסיפורי הצלחה של חברות שהשתתפו בעבר.

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

קול קורא זה מיועד לחברות טכנולוגיה בכל התחומים, שמתכוונות לבצע שיתוף פעולה עם חברה זרה באסיה-פסיפיק או לחברות המתענינות בשיתופי פעולה בשווקים אלו ומחפשות חברה זרה שותפה לפרוייקט.
ספציפית לפרויקטים עם חברת Haier, נדרשות חברות בתחומי IoT, איכות מים ואוויר, ויעילות אנרגיה.
במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים ושלחו לאנשי הקשר המצוינים מטה.

 

מימון

עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד 50% מהוצאות המו”פ.
עבור חברות זרות, גובה הסיוע בקול קורא זה מוחלט ומוענק על ידי רשות המימון הזרה.

לפרויקטים עם Haier, יינתן סיוע נוסף מהתאגיד הרב לאומי בצורת in-kind, באמצעות גישה לבחינת יכולות הפיתוח בתנאי שטח אמיתיים לבדיקת החדשנות, שימוש בציוד, מומחיות, שירותים פנימיים יחודיים, וסיוע במסחור משותף של התוצר.
 

תנאי סף

*בהתאם למסלול אליו אתם מגישים בקשה

 

קריטריונים להערכת בקשה 

*בהתאם למסלול אליו אתם מגישים בקשה

 

אופן הגשת הבקשה 

ההגשה לקול קורא זה נעשית בהתאם למסלול שבחרתם להגיש אליו. על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים המופיעים במסלול הנבחר ולהגישם בטופס הגשת בקשה לתמיכה > באיזור האישי של אתר רשות החדשנות

*על מנת להגיש בקשה למסלולים יש למלא טופס בקשה בילטראלית Bilateral Application Form (ניתן להשתמש גם בפורמט שיסופק על ידי החברה הזרהתחת “הוספת צרופות” בטופס הגשת הבקשה לתמיכה באיזור האישי

 

מידע על הגשת בקשה לרשויות הזרות

במסלולים הבילטראליים, במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשת תמיכה לרשות המימון המקבילה באזורן. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי הרשויות לא יאושרו.
להלן פירוט אופני ההגשה של החברות בסין ובטיוואן לרשויות המימון הזרות אליהן הן מגישות בקשת תמיכה:

Guangdong-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Hong Kong-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Jiangsu-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Shandong-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Shanghai-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Shenzhen-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Sichuan-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Taiwan-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Thailand-Israel Joint R&D Program – Guidelines
Zhejiang-Israel Joint R&D Program – Guidelines

במידה וחברתם לחברה סינית שאינה פועלת תחת רשויות המימון האזוריות, חברה זו יכולה להגיש בקשת תמיכה במסגרת התכנית הכללית עם משרד המדע והטכנולוגיה בסין (MOST).

China General (MOST) -Israel Joint R&D Program – Guidelines

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

ליצירת קשר

מנהלי התכנית ברשות החדשנות: Asia-Pacific Department, APAC@innovationisrael.org.il
פרטי מנהלי התכנית בגופים הזרים מצויינים במדריך לתכנית הרלוונטי.