קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ בתחום ייצור מתקדם במסגרת קלאסטר SMART

חטיבות

בין-לאומית, ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

 

 

רשות החדשנות מזמינה חברות בתחום הייצור המתקדם להגיש בקשה לקבלת מענק לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח יחד עם מגוון שותפים בינלאומיים במסגרת קלאסטר (SMART –  (Smart Manufacturing.

קלאסטר SMART פועל במסגרת רשת Eureka, המאגדת יותר מ-45 מדינות, שמשתפות פעולה במגוון תחומי חדשנות. רשות החדשנות מייצגת את מדינת ישראל ולצידה מדינות נוספות, בהן: אנגליה, גרמניה, צ’כיה, שוויץ, פורטוגל, צ’ילה, קנדה, שוודיה, דנמרק, אוסטריה, ספרד ועוד.
קלאסטר SMART מקנה לחברות ישראליות את האפשרות ליהנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות השותפות ברשת Eureka ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית בתחום הייצור המתקדם.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים.

 

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות ייצור מתקדם וחברות נוספות המתעניינות בשת”פ בינלאומי במגוון תחומי הייצור.

 

מימון 

תנאי מימון ייקבעו בהתאם לעמידה בתנאי סף של החברה המגישה:

חברות ייצור אלה זכאיות להכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים כגון:

 • הוצאה לפיתוח תבניות 500,000 שקלים.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות 500,000 שקלים.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ  250,000 שקלים.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ₪.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים 25,000 שקלים.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לארץ ולחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית. 
 • זכאות לפטור מתמלוגים לחברות העומדות בתנאי המסלול.

 

 • חברות מו”פ העומדות בתנאי הסף של מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים יזכו לתנאים הבאים:
  • שיעור המענק עד 50% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
  • למסלול אין תקרת תקציב.
  • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת 10%.
  • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת 25%.
  • חברות הנחשבות תאגיד הזנק (מאוגדות כחברה עד 5 שנים), זכאיות להכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים כגון הוצאות שיווק – עד 15% מהתקציב הכולל.
  • חברות הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או יזמות חרדים ו/או יזמות נשים זכאיות למענק בגובה עד 75% מהוצאות הפיתוח המאושרות (עד סך תקציב של 5 מלש”ח) בשנה הראשונה, ועד 70% בשנה השניה לפרויקט.

 

קריטריונים להערכה

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי החברות השותפות.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה באות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחייבת-הדדית עם החברה הזרה כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרוייקט.
 • התייחסות להסדרת הזכויות על קניין רוחני קיים והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו”פ.
 • לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבת הבין-לאומית.

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקול קורא זה הינה דו שלבית:

 1. על החברה, יחד עם השותפים הבינלאומיים, להגיש בקשה ישירות באתר קלאסטר SMART עד ה-24 במרץ 2021. 
  לאחר הגשת הבקשה לקלאסטר, יתבצע תהליך מיון לקבלת Label (אישור עמידה בתנאי הסף של הקלאסטר) לפרויקטים נבחרים.
  *לסיוע במציאת שותף, ניתן למלא את טופס חיפוש השותפים ולשלוח אותו לדסק אירופה ברשות החדשנות בדוא”ל: EUR@innovationisrael.org.il
   
 2. חברה ישראלית שהפרויקט שהיא שותפה בו זוכה ב-Label מתבקשת להגיש בקשה מלאה לרשות החדשנות, בהתאם למידע הקיים בדף המסלול לתמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים.
 • שימו לב שעליכם לצרף לבקשה אישור קבלת Label מקלאסטר SMART, וכן אישור שיתוף פעולה בין כל השותפות בפרוייקט.
 • שימו לב, במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשה לתמיכה לרשויות התמיכה הלאומיות המקבילות לרשות החדשנות במדינות הרלוונטיות. קבלת המימון תלויה באישור המימון במדינות השותפות לפרוייקט המדובר.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהריים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

 • לשאלות בנושא תהליך ההגשה לקלאסטר (שלב ההגשה הראשון) ניתן לפנות למנהלי תכנית זו בקלאסטר SMART בדוא”ל: info@smarteureka.com
 • לשאלות בנושא תהליך ההגשה ניתן לפנות לדסק אירופה ברשות החדשנות בדוא”ל: EUR@innovationisrael.org.il
 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשת הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.