קול קורא לקראת הקמת מאגד בתחום מטא חומרים

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

במסגרת הקול הקורא הקרוב של מסלול מאגדי מגנ”ט, מתארגנת קבוצת יזמים בהובלת החברות ‘אלביט מערכות’ (חטיבת כלי טייס) ו’סרגון’ לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד מטא-חומרים/משטחים, שיעסוק בפיתוח טכנולוגיות ליצירת, תכנון ושילוב התקנים המבוססים על טכנולוגיה של מטא-חומרים. טכנולוגיה זו מבוססת על צירוף של מיקרו-מבנים בעלי גודל אופייני של תת אורך-גל (מספר עשיריות עד עשירית מאורך הגל) ליצירת חומר אלקטרומגנטי מלאכותי שמאפשר שליטה על חזית הגל באופן יעיל ומדויק (מהתחום של התת-טרה-הרץ עד התחום האופטי).

על מסלול מאגדי מגנ”ט

מסלול מאגדי מגנ”ט הינו מסלול סיוע של רשות החדשנות המופעל ע”י חטיבת תשתיות טכנולוגיות, שמטרתו לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות בחזית הידע הטכנולוגי על מנת להקנות יתרון יחסי לתעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים.
מאגד במסלול מגנ”ט הוא התאגדות של תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו”פ של טכנולוגיות גנריות / מו”פ טרום מוצרי על בסיס שיתופי פעולה בין חבריו, מתוך מגמה להשיג יחד הרבה יותר מהיכולת של כל אחד בנפרד.

תיאור הקול הקורא

חזון המאגד:

פיתוח טכנולוגיות גנריות המבוססת על שימוש במטא חומרים/משטחים בתחומים ספקטרליים שונים (מהתחום האופטי, התרמי, האלקטרומגנטי כולל sub-THz  וספקטרום של גלים אקוסטיים), ליישום חדשניים/עדיפים בעלי ערך מסחרי גבוה.
 

טכנולוגיות רלוונטיות:

תהליך ייצור המטא-משטחים, תכנון התקנים המבוססים על מטא-משטחים ושילובם במערכות שונות.
ההתקנים מבוססי המטא-משטחים יהיו בתחומים ספקטראליים מגוונים החל מתחום הגלים האופטיים,  האלקטרו מגנטיים כולל גלים מילימטרים, דרך תחום הטרה-הרץ ועד התחום האקוסטי של הגלים. התקנים אלו יאפשרו עיצוב מחדש של השדות וזרימת האנרגיה ביעילות גבוהה למימוש מראות לא קונבנציונאליות, עדשות דקות, אנטנות מתכווננות, בולעים רחבי זווית ועוד. במסגרת זו תפותחנה בין השאר היכולות הבאות:
 • טכנולוגית מימוש ההתקנים – מימוש התקנים בעלי גודל אופייני של תת-אורך גל (תחום הגלים המילימטרים בו נדרשת טכנולוגיה של מעגלים מודפסים ותחום הטרה-הרץ עד התחום האופטי בו נדרשת יכולת של פוטו ליתוגרפיה.)
 • יכולת תכנונית של ההתקנים – פיתוח יכולת תכנון של אלמנטים אופטיים המבוססים על מטא-משטחים.
 • יכולת שילוב ההתקנים במערכות – תכנון מערכות עדיפות על מערכות קונבנציונאליות, המבוססות על אלמנטים אופטיים ממטא-משטחים.
יישומים אפשריים
 • מערכות דימות לתחום הרפואי
 • מערכות תקשורת אלחוטית לתחומי ה-E,W,D,G
 • מערכת עזר לתעופה אזרחית (נחיתה בכל תנאי ראות)
 • מערכת ראש לחיילים, טייסים
 • מערכות מציאות רבודה
 • מיזעור מחושים ומערכות שידור קרינתי
 

שותפים פוטנציאליים:

 • חברות מתחום הדימות הרפואי
 • חברות מתחום התקשורת 
 • חברות המפתחות מערכות ראש ומציאות רבודה
 • חברות מתחום מערכות עזר הפועלות בכל תנאי ראות לתעופה אזרחית 
 • קבוצות מחקר העוסקות בתחום מטא-חומרים ומטא-משטחים, שיטות אנליטיות ונומריות לתכן וניתוח של מבנים אלקטרומגנטיים מורכבים (כולל multiscale), שיטות ייצור מתקדמות של מבנים מורכבים בסקלה מיקרו- וננו-מטרית
 

ליצירת קשר 

חברות וקבוצות מחקר המבקשות לקבל מידע נוסף ו/או לבחון את האפשרות להצטרף לייזום המאגד, מתבקשות לפנות לא יאוחר מ- 1/12/2021 ליזמים, באמצעות דוא”ל:
עופר נשר, אלביט מערכות – חטיבת כלי טייס – ofer.nesher@elbitsystems.com
אריאל אפשטיין, הטכניון – epsteina@ee.technion.ac.il
גיל קידר, סרגון – gilke@ceragon.com
 
לקבלת פרטים נוספים על מסלול מאגדי מגנ”ט ניתן לפנות למשה אברהמי בדוא”ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il