מסלול מאגדי מגנ"ט – מאגד חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות

על המסלול 

מסלול זה מציע מענקים לשיתוף פעולה במו"פ במסגרת של מאגד (התאגדות של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח משותף של טכנולוגיות). 
המאגדים השונים במסלול מאפשרים עיסוק במו"פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת. 
עבור חברות התעשייה –  שיתוף הפעולה עם חברות נוספות וקבוצות מחקר מהאקדמיה מסייע בפיתוח טכנולוגיה פורצת דרך.
עבור מוסדות המחקר – שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק. 

פעילות מאגד אורכת שלוש שנים.

מטרת המסלול 

המסלול נועד לסייע  בפיתוח טכנולוגיות גנריות בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי, בהם יש או עשוי להיות לתעשייה הישראלית יתרון יחסי. מאחר שמסלול זה תומך במימון טכנולוגיה תשתיתית, הוא מאפשר  חלוקת ידע ושיתוף פעולה בין החברות הפועלות באותו תחום, שקשה היה לקיימם בדרך אחרת.
תחת מסלול זה פועלים שלושה סוגי מאגדים:

 • מאגד תעשייה  מאגד הכולל מספר תחומי התמחות שונים, בהשתתפות מובילים טכנולוגיים מהתעשייה הישראלית עם נוכחות משמעותית בשוק העולמי, וחוקרים מהאקדמיה עם ידע אקדמי רחב בתחומי הפעילות. על תוצרי המאגד להיות בעלי פוטנציאל השפעה גדול על הכלכלה הישראלית.
 • מאגד בונה ידע – מאגד זה מתמקד במחקרים יישומיים באקדמיה, תחומים בהם התעשייה עדיין לא בשלה לקחת חלק מהותי בתהליך המו"פ, אולם קיים פוטנציאל משמעותי לקידומה, עם הבשלתו של אותו ידע. במאגד זה תפקיד החברות התעשייתיות לשמש כגורם מכוון ומלווה. 
 • מאגדון – מאגד הרלוונטי למספר מצומצם של חברות, המסתייעות במספר מוגבל של חוקרים המאקדמיה, לטובת פיתוח טכנולוגי ממוקד, שעשויה להיות לו השפעה מהותית על עסקי אותן חברות.

למי מיועד המסלול? 

 • ​חברות ישראליות שמפתחות מוצרים תחרותיים ובמקביל מעוניינות לפתח טכנולוגיות חדשניות, שעל בסיסן יהיה אפשר לפתח דור חדש ומתקדם של מוצרים.
 • קבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי, המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת מאגד, לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק.

מה מקבלים? 

שיעור המענק הניתן במסגרת מאגד: 

 • מאגד תעשייה: 
  • חברות ישראליות יקבלו עד 66% מהתקציב המאושר.
  • מוסד המחקר יקבלו 100% מהתקציב המאושר (80% כמענק, 20% מהחברות במאגד).
 • מאגד בונה ידע: 
  • חברות ישראליות יקבלו יכולת הכוונת המחקר לצרכיהן, חשיפה ראשונית לטכנולוגיות שיפותחו, זכות שימוש ב-IP שיפותח.
  • מוסד המחקר יקבלו 100% מהתקציב המאושר (80% כמענק, 20% מהחברות במאגד) ובעלות על ה- IP המפותח.
 • מאגדון:
  • חברות ישראליות יקבלו עד 55% מהתקציב המאושר.
  • מוסד המחקר יקבלו 100% מהתקציב המאושר (80% כמענק, 20% מהחברות במאגד).

מדוע כדאי? 

 • חשיפה לידע חדש: המאגד חושף את החברות לידע חדש ומאפשר שיתוף פעולה במחקר ופיתוח באופנים שלא היו מתאפשרים בדרך אחרת.
 • פטור מתמלוגים: החברות המשתתפות במסלול פטורות מתשלום החזר תמלוגים בגין כספי המענק המועברים להן.
 • קרקע בטוחה לפיתוח: התמיכה הכספית ארוכת הטווח, הפטור מהחזר תמלוגים, אספקת הציוד הנחוץ ויצירת שיתופי פעולה בין חברות טכנולוגיות מובילות לאקדמיה – משמשים קרקע נוחה ובטוחה לפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך, מקנים לחברי המאגד יתרון תחרותי ותורמים לכלל המשק בישראל.

תנאי המסלול 

 • על כל משתתף להעניק לשאר החברים במאגד רישיון שימוש בידע המפותח ללא תמורה (לגבי ידע שפותח על ידי קבוצת המחקר האקדמית – מתן רישיון שימוש בתמורה בהתאם להבנות עם מוסד המחקר שפיתח את הידע).
 • על תוצרי תכנית המו"פ להיות ניתנים ליישום תעשייתי ביותר מחברה או מוצר אחד, ובעלי סיכוי מסחרי בשוק העולמי.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתכנית המו"פ אינה ניתנת לרכישה בתנאים מסחריים סבירים בחו"ל.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתוכנית המו"פ לא פותחה או נרכשה על ידי חברה בישראל ואינה בתהליך פיתוח כיום בישראל.
 • יקבלו עדיפות תכניות מו"פ אשר הטכנולוגיות שיפותחו במסגרתן ייעודו לפיתוח מוצרים אזרחיים לשוק העולמי.
 • מסגרת זמן הפעילות היא שלוש שנים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 5 , נהלי המסלול ונהלי הרשות (200-01200-02200-03200-04200-06).

איך מגישים בקשה? 

שלב א' – טרום בקשה

היווצרותו של מאגד חדש מתחילה בפניה של מספר יזמים (מהתעשייה ו/או מאקדמיה) למנהל המסלול, משה אברהמי בדוא"ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il לצורך בחינת ההתאמה הראשונית של היוזמה למסלול התמיכה. היה והיוזמה תואמת את כללי המסלול, היא מפורסמת פומבית (באתר הרשות ובערוצים הדיגיטליים השונים).

 • לאחר הפרסום הפומבי, זירת תשתית טכנולוגית מקיימת בדרך כלל כנס התנעה בהשתתפות הגרעין היוזם של המאגד, חברות נוספות וקבוצות מחקר מהאקדמיה אשר הביעו עניין להצטרף.
 • לאחר הכנס ינסחו החברות ומוסדות המחקר מסמך הצדקה ראשוני להקמתו של המאגד וישלחו במקביל לזירת תשתית טכנולוגית בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il ולאגף הקליטה ברשות החדשנות בדוא"ל: Klita@innovationisrael.org.il 
 • מסמך ההצדקה יבחן על ידי מספר בודקים טכנולוגיים אשר יחוו דעתם בפני ועדת המחקר של זירת תשתית טכנולוגית. הוועדה תדון בו זמנית בכל ההגשות שהוגשו במועד ההגשה הרלוונטי (שני מועדים בשנה) ותחליט למי מהמאגדים ינתן אישור עקרוני להמשך התארגנות והגשת תכניות עבודה מפורטות באיזור האישי. 
 • אין לראות באישור העקרוני כאישור לתחילת העבודה במסגרת המאגד.

שלב ב' – מאגדים שקיבלו אישור עקרוני מהוועדה, יגישו (כל חבר מאגד באופן פרטני) בקשה מפורטת באיזור האישי המתייחסת לחלקו של כל שותף במאגד.

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 • יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 • למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 • יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).כשהם חתומים על ידי המגיש.  
 • שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }
 
*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו', וכי אין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il

מנהל המסלול, משה אברהמי דוא"ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il