מסלול מאגדי מגנ"ט – מאגד חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות

על המסלול 

מאגדים של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. המאגדים השונים במגנ"ט מאפשרים עיסוק במו"פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת. עבור מוסדות המחקר - שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.

מטרת המסלול 

​סיוע בפיתוח טכנולוגיות גנריות בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי,  בהם יש לתעשייה הישראלית יתרון יחסי. היות שהפיתוח הוא של טכנולוגיה תשתיתית, מתאפשרים חלוקת ידע ושיתוף פעולה בין החברות הפועלות באותו תחום, שקשה היה לקיימם בדרך אחרת.

למי מיועד המסלול? 

 • ​חברות בתעשייה הישראלית, שמפתחות מוצרים תחרותיים ובמקביל- מעוניינות לפתח טכנולוגיות חדשניות, שעל בסיסן יהיה אפשר לפתח דור חדש ומתקדם של מוצרים.
 • קבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי, המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת קונסורציום, לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק.

מה מקבלים? 

 • שיעור המענק הניתן במסגרת מאגד הוא עד 66% מהתקציב המאושר לחברה תעשייתית ו-100% מהתקציב המאושר למוסד המחקר (80% כמענק, 20% מהחברות התעשייתיות במאגד).
 • מסגרת זמן הפעילות היא שלוש שנים.

מדוע כדאי? 

 • חשיפה לידע חדש: שיתוף הפעולה חושף את החברות לידע חדש ומאפשר שיתוף פעולה במחקר ופיתוח באופנים שלא היו מתאפשרים בדרך אחרת.
 • קרקע בטוחה לפיתוח: התמיכה הכספית ארוכת הטווח, הפטור מהחזר תמלוגים, אספקת הציוד הנחוץ ויצירת שיתופי פעולה בין חברות תעשייתיות מובילות לאקדמיה – משמשים קרקע נוחה ובטוחה לפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך, מקנים לחברי המאגד יתרון תחרותי ותורמים לכלל המשק בישראל.
 • בלי תמלוגים: החברות המשתתפות במסלול פטורות מתשלום החזר תמלוגים בגין כספי המענק המועברים להן.

תנאי המסלול 

 • על כל משתתף להעניק לשאר החברים במאגד רישיון שימוש בידע המפותח ללא תמורה (לגבי ידע שפותח על ידי קבוצת המחקר האקדמית – מתן רישיון שימוש בתמורה).
 • על תוצרי תכנית המו"פ להיות ניתנים ליישום תעשייתי ביותר ממפעל או מוצר אחד, ובעלי סיכוי מסחרי בשוק העולמי.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתכנית המו"פ אינה ניתנת לרכישה בתנאים מסחריים סבירים בחו"ל.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתוכנית המו"פ לא פותחה או נרכשה על ידי חברה בישראל ואינה בתהליך פיתוח כיום בישראל.
 • יקבלו עדיפות תכניות מו"פ אשר הטכנולוגיות שיפותחו במסגרתן ייעודו לפיתוח מוצרים אזרחיים לשוק העולמי.
 • מסגרת זמן הפעילות היא שלוש שנים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 5 , נהלי המסלול ונהלי הרשות (200-01200-02200-03200-04200-06).

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

 • היווצרותו של מאגד חדש מתחילה בפניה של מספר יזמים (מהתעשייה ו/או מאקדמיה) לזירת תשתיות לצורך בחינת ההתאמה הראשונית של היוזמה למסלול התמיכה. היה והיוזמה תואמת את כללי המסלול, היא מפורסמת פומבית (באתר הרשות ובמדיות הדיגיטליות השונות).
 • לאחר הפרסום הפומבי, תקיים זירת תשתיות טכנולוגיות (ע"פ רוב) כנס התנעה בהשתתפות הגרעין היוזם של המאגד, חברות נוספות וקבוצות מחקר מהאקדמיה אשר הביעו עניין להצטרף.
 • לאחר הכנס ינסחו החברות ומוסדות המחקר מסמך הצדקה ראשוני להקמתו של המאגד. מסמך ההצדקה יבחן על ידי מספר בודקים טכנולוגיים אשר יחוו דעתם בפני ועדת המחקר של זירת תשתיות טכנולוגיות. הועדה תדון בו זמנית בכל ההגשות שהוגשו במועד ההגשה הרלוונטי (שני מועדים בשנה) ותחליט למי מהמאגדים ינתן אישור עקרוני להמשך התארגנות והגשת תכניות עבודה מפורטות.את מסמך ההצדקה הראשוני יש להגיש עד למועדו של הקול הקורא הרלוונטי (מאי-יוני ודצמבר מדי שנה).
 • אין לראות באישור העקרוני כאישור לתחילת העבודה במסגרת המאגד.
 • בדף זה מופיע כל המידע הדרוש להגשת הבקשה, לרבות טפסים מעודכנים, נהלים והוראות.
 • טפסי הבקשה למסלול יועברו על-ידי מגיש הבקשה לזירת תשתית טכנולוגית, חתומים על ידי מורשי החתימה של חברת היישום, החברה התעשייתית או מוסד המחקר, בכתובת המייל: Tashtiot@innovationisrael.org.il ולאגף הקליטה ברשות החדשנות: Klita@innovationisrael.org.il
 • הבקשה תוגש כמקשה אחת.
 • על הבקשה לכלול קבצי מקור לא סרוקים קבצי וורד ואקסל וכן סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטיים.

רשימת מאגדים: 

1. מאגדים פעילים
2. מאגדים שקיבלו אישור עקרוני להגשת תכניות עבודה מפורטות
3. מאגדים שעתידים להגיש מסמך הצדקה ראשוני במועד ההגשה הקרוב.
 
*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה