קול קורא לפיילוטים בתחומי הקלינטק בחו”ל

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות והרשויות המקבילות בארה”ב (WaterStart) ובקולומביה (Innpulsa) מכריזות על פתיחת קול קורא בינלאומי משותף לתכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי הקלינטק.

חברות ישראליות מוזמנות להגיש בקשות לביצוע פרויקטי פיילוט, בחינה ואופטמיזציה לטכנולוגיות מים ואנרגיה בארה”ב וקולומביה בשיתוף פעולה עם ארגונים שנבחרו על ידי הרשויות המקבילות:

תיאור הקול הקורא

מטרות קול קורא זה הן לעודד שותפויות חוצות יבשות, להאיץ את הזמינות של חידושים טכנולוגיים לקהל הרחב, להנגיש את טכנולוגיות המים והאנרגיה בישראל לשוק העולמי, ולקדם פיתוח תגליות חדשות לרווחת אזרחים ברחבי העולם.
החברות שייבחרו יקבלו מענק מרשות החדשנות לביצוע הפרויקט, בנוסף לגישה למשאבים וידע של הארגון השותף בפתרונות מים ואנרגיה, ניהול תשתיות, ופעילויות מחקר ופיתוח.
רשות החדשנות מפעילה קול קורא זה תחת מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.

לפרטים נוספים, עינו במדריך הרלוונטי:

קהל יעד

חברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות, שירותים ומוצרים בתחומי המים והאנרגיה. לכל מדינה וארגון המשתתפים ישנם תחומי מיקוד שונים, אנא עיינו במדריך הרלוונטי לעיל לפירוט. 

 

מימון

בקשות מאושרות יקבלו: 

 • מענק רשות החדשנות המכסה עד 50% מתקציב הפיתוח המאושר של הפרויקט.
 • סיוע נוסף מהארגון השותף, לרוב בצורת in-kind, כגון:
  • שימוש במתקנים יחודיים של אתר ההרצה לניסוי הפיילוטים.
  • גישה לתנאי שטח לבדיקת החדשנות. 
  • שימוש בשירותים פנימיים, מומחיות, ידע או ציוד.
  • גישה לנתונים יחודיים, מערכות מידע, מכשירים ומיומנויות.
  • הנחית מומחים ויועצים, פיתוח משותף ועזרה בזיהוי הפרמטרים לבדיקה או מקרי שימוש פוטנציאלים.
  • עזרה בהנחיות רגולטוריות ומשפטיות כדי להבטיח התאמה מלאה למדינת השותף.
  • סיוע במסחור משותף של התוצר, למשל באמצעות עבודה עם שותפים עסקיים מקומיים רלוונטיים (חברות, משקיעים, מפיצים וכו’) שהם חלק מרשת הארגון הזר.

* נהלי תכנית זו אינם מאפשרים שימוש במענק רשות החדשנות למימון הוצאות הארגונים השותפים, אם יש כאלו.
**לפרטים מלאים אודות התמיכה המוצעת, אנא קראו את המדריך הרלוונטי לעיל.

 

תנאי סף וקריטריונים להערכה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.

 

אופן הגשת הבקשה

לפני הגשת הבקשה למימון, על החברות הישראליות ליצור קשר עם הארגון איתו הן מעוניינות לשתף פעולה. ניתן למצוא את פרטי הקשר במדריך הרלוונטי לעיל.

*לשיתוף פעולה עם ארגונים בארה”ב, יש צורך להגיש בקשה מקדימה ל-WaterStart עד לתאריך 30 בדצמבר 2020. לפרטים ואופן ההגשה לחצו כאן.

לאחר אישור מהארגון השותף, ניתן להגיש בקשה למימון מרשות החדשנות לביצוע הפרויקט עד לתאריך 26 באפריל 2021 בשעה 12:00 בצהריים.
אופן הגשת הבקשה, המסמכים והטפסים שיש למלא מפורטים במסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים

**שימו לב כי עליכם לצרף לבקשה מסמך כוונות חתום על ידי השותפים.

 

פרטים ויצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם מנהלי שיתוף הפעולה על פי האזורים השונים:
 • לפנייה לאירגונים השותפים יש ליצור קשר עם מנהלי התכנית הרלוונטים המפורטים במדריכים לעיל.

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.