מסלול תכניות הרצה (פיילוטים) עם גופים נבחרים

על המסלול 

המסלול תומך בתכניות הרצה טכנולוגיות ("פיילוטים") של חברות ישראליות בתחומים שונים אשר יתבצעו בגופים זרים נבחרים או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם, באמצעות מענק כספי במימון רשות החדשנות על מנת לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט.

על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

לפרויקטים בשלב ראשוני יותר או קדם פיילוט מומלץ להגיש למסלולי מענק לשיתוף פעולה במו"פ. מתלבטים לאיזה שלב פיתוח ההגשה שלכם הכי מתאימה? מוזמנים ללחוץ כאן ולקרוא הסבר מפורט ודוגמאות לשלבי פיתוח. ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים עם יחידת התכנון של המערך הבינלאומי בדוא"ל: PLU@innovationisrael.org.il.

מטרת המסלול 

המסלול מעודד שיתופי פעולה עם גופים זרים לפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות  והוכחת ערכן בתחומים שונים במטרה לעזור לחברות ישראליות לצמוח דרך יצירת קשרים אסטרטגיים עם גופים בחו"ל, גישה לתנאי אמת בחו"ל להוכחת מוצריהן, פריצה וסקילאפ של מוצריהן בשווקים בינלאומיים, כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

למי מיועד המסלול? 

לחברות טכנולוגיה ישראליות עם מוצרים בשלים להרצה המעוניינות לבחון אותם באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי בגופים זרים נבחרים. התחומים הטכנולוגיים הרלוונטים מפורטים בקולות הקוראים (במידה וישנם) על פי סוגי הגופים המשתתפים.

מה מקבלים? 

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות של החברה הישראלית.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • ​​סיוע ותמיכה מצד הגוף הזר השותף בצורת ייעוץ, שירותים ומשאבים בצורת in-kind. תמיכת in-kind הינה מגוונת ויכולה להכיל גישה לנתונים (דטא), קווי ייצור, תשתיות מורכבות, מומחיות ומיומנויות ייחודיות, הקצאת יועצים טכנולוגיים או עסקיים להנחיית וליווי החברה הישראלית בפרוייקט השת"פ ועוד.

מדוע כדאי? 

 • מינוף החברה ע"י גישה לתנאי אמת ומשאבים של גופים נבחרים: שיתוף פעולה בתכנית הרצה (פיילוט) עם גוף זר בעל שם עולמי, מאפשר גישה לתנאי אמת ויכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו, ובכך מסייע לחברה הישראלית להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור, לבחון את פעולתו הטכנולוגית בהיקפים גדולים ובסביבה אמיתית, ולקצר את תהליך היציאה לשוק באופן משמעותי. בנוסף, המומחיות והניסיון של גוף זר יכולים לעזור לחברה הישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי רשות החדשנות והגוף הזר יקבלו מענק כספי מהרשות ותמיכה בצורת in-kind מהגוף בתנאי מימוש הפרויקט, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לרשות. חברה ישראלית נתמכת תשלם לרשות תמלוגים בגובה של 3-5% ממכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: קבלת גיבוי מרשות החדשנות והגוף הזר לשיתוף הפעולה עשוי להקל על יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים. תמיכה משולבת זו, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בהמשך הדרך בארץ ובעולם.

תנאי המסלול 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה כקבלני משנה.
 • הישויות השותפות בפרויקט (הישראלית והזרה) יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות קניין רוחני, שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התיחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע"י השותפים.
  • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין החברות השותפות. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות  במסלול הטבה מס' 1 ונהלי המסלול (200-01200-02200-03200-04200-06), ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.

שימו לב: חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר במסגרות הסכמי השת"פ הבינ"ל המיושמים על ידי רשות החדשנות.

תנאים נוספים להגשת בקשות מפורטים בקולות הקוראים הפרטניים, במידה ויש.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי החברות השותפות.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחייבת-הדדית עם הגוף הזר כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרוייקט.
 • הסיוע מצד הגוף הזר (In-Kind Assistance) יהיה ניתן להערכה טכנולוגית ותקציבית, ויהיה מעוגן באבני הדרך. ה-In-Kind יתרום באופן מובהק לקידום הטכנולוגיה הישראלית כדי לשפר את המוצר ולקדם משמעותית את בשלותו וזמן יציאתו לשוק. ה- In-Kind ימנף את החברה הישראלית על ידי המומחיות הטכנולוגית, העסקית והשיווקית של הגוף הזר.
 • התייחסות להסדרת הזכויות על קניין רוחני קיים והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו"פ.
 • לפירוט נוסף אנא עיינו בקריטריונים להערכת בקשה על ידי רשות החדשנות.

איך מגישים בקשה? 

פירוט אופן הגשת הבקשה לקול הקורא הספציפי אליו אתם ניגשים/ות, יפורט בתיאור הקול הקורא (את הקולות הקוראים ניתן למצוא כאן).

מסלול זה לרוב כולל שני שלבי הגשה לרשות החדשנות (אלא אם צוין אחרת בקול הקורא):

 • שלב ראשון -יש להגיש טופס הבעת עניין (EOI) עד התאריך 2 ביולי 2020 עד השעה 12:00 בצהריים. שימו לב, יש להגיש טופס אחד בלבד. במידה ומדובר בהגשה למספר בתי חולים, אנא רשמו את בתי החולים הרלוונטים במקום המתאים בטופס.
 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה מס' 1 ובנהלי המסלול.
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה שמופיע בתפריט האזור האישי > יש לבחור במסלול "קרנות דו-לאומיות" > בשדה כותרת הטופס לכתוב "פיילוטים בריאות בינ"ל" > ולמלא את כל שדות החובה הנדרשים.
 4. בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה, יש לצרף:
  • בשדה "בקשת מו"פ" – צרפו טופס הבעת עניין (EOI) - להסבר כיצד להעלות את הטופס במערכת המקוונת לחצו כאן
  • בשדה "תקציב של בקשת מו"פ" – מסמך Excel ריק
  • בשדה "טופס הצהרה" – מסמך Word ריק

לאחר בדיקה ראשונית של רשות החדשנות, הטופס יועבר לבתי החולים הרלוונטים אשר ייצרו קשר עם החברות איתן הם מעוניינים לשתף פעולה.
עד סוף אוגוסט 2020, רשות החדשנות תעדכן את החברות המגישות בנוגע לתוצאות השלב הראשון.

 • שלב שני -  חברות אשר בקשתן אושרה בשלב הראשון, יעבדו עם בית החולים השותף על הבקשה המלאה שיש להגיש באופן הבא עד התאריך 13.9.2020 עד השעה 12:00 בצהריים:
 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 2. יש להיכנס לאזור האישי
 3. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).
  שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

הבקשה להשתתפות במסלול תיבדק ותאושר על ידי הגוף הרלוונטי ורשות החדשנות.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ"ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

*במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם (במידת האפשר) עם מידע על חוסרים / תקלות במסמכים המבוקשים ובכך לחסוך מכם/ן את פסילת הבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

הטפסים שלפניכם רלוונטיים להגשה בשלב השני (עבור חברות שעברו את השלב הראשון)!

 • שימו לב לפניכם שמונה טפסים להגשה באזור האישי, כאשר שישה טפסים הינם חובה, ואילו את הטפסים "ריכוז משאבים" ו"טופס התאגדות" יש להגיש רק במידת הצורך.
 • תקופת הביצוע המבוקשת (עד 12 חודשים) צריכה להיות תואמת בכל טפסי ומסמכי הבקשה. 
 • במקומות בהם יש לציין תקציב מבוקש, נדרש לציין את סך התקציב הכולל של הפרויקט המבוקש ובהתאם לתקרות הרשות (כפי שמופיעות בהוראות מסלול ההטבה, הנוהל הבינלאומי ונהלי הרשות), ממנו ייגזר גובה המענק אותו תאשר רשות החדשנות. כלומר, אין לציין את גובה המענק שאתם מעוניינים בו אלא את עלות הפרויקט כולו.
 • חובה לצרף לבקשה באזור האישי, מסמך כוונות חתום על ידי החברה הישראלית וגוף הזר, על פי דרישות הקול הקורא עם הגוף הספציפי אליו אתם ניגשים. אם אינך בטוח/ה מה דרישות שיתוף הפעולה, אנא צור/צרי קשר עימנו במייל PLU@innovationisrael.org.il
המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.
על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.
שימו לב שיש לחתום בכל המקומות הנדרשים לכך במסמך ההצהרה וההרשאה.
במידה והחברה מגישה/הגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.
רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהן לרשות.
המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ"ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב: הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י הוועדה.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם יחידת התכנון של המערך הבינלאומי בדוא"ל: PLU@innovationisrael.org.il