קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

בעקבות הסגר הוארך קול קורא זה עד ל-28 בינואר 20201. 
*לא יהיו דחיות נוספות

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא זה הינו בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, במסגרתו חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) מוזמנות להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים. 

קול קורא זה פונה למגוון תחומי הגנת הסביבה, אך מתמקד בנושא זרמי הפסולת (מניעה, הפרדה במקור, בקרה ושימוש חדשני להטמעת חומר ממחוזר).

ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (נספח ג’).

בקול קורא זה ההגשה לסיוע תבחן גם לאור רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת.

 

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

הקול הקורא מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה – מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלוונטיים. לצפייה בנושאים הנמצאים במיקוד המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן.

 

תחומים מועדפים לקול קורא זה

המסלול פתוח להגשות בתחומים מגוונים של טכנולוגיות סביבה אשר מונעות או מצמצמות סיכונים וזיהומים סביבתיים ו/או מייעלות שימוש במשאבים. לצד זאת, המשרד להגנת הסביבה מבקש לעודד הגשת הצעות בתחום הטיפול בזרמי פסולת שונים:

 • מניעת היווצרות פסולת – שימושים המעודדים שימוש במוצרים רב פעמיים, עיצוב מוצר או שירות המאפשר ללקוח להעדיף מוצרים רב פעמיים
 • הפרדת הפסולת במקור – אמצעים המאפשרים הפרדה במקור (בבית התושב/ העסק), בצורה קלה, נוחה ונעימה יותר לתושבים
 • בקרה על פינוי ושינוע הפסולת
 • שימושים חדשניים להטמעת חומר ממוחזר במוצרים

 

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור השירות הציבורי בישראל.
 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג 75% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לרמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

 

תנאי סף

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

איך מגישים בקשה?

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הגנת הסביבה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 28/01/2021 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו באפריל, 2021.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: Growth@innovationisrael.org.il

במקרה של שותף: פניות עבור אביטל עשת,  מנהלת תחום כלכלה, אגף מדיניות ואסטרטגיה, משרד להגנת הסביבה בדוא”ל: avitalhe@sviva.gov.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.