קול קורא לפיילוטים בתחום הפינטק בארץ ובחו”ל

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות פינטק ישראליות, בעלות מוצרים בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות, להגיש בקשות לתמיכה במסגרת מסלול פיילוטים (תכניות הרצה) עם רשות ניירות ערך. חברות שבקשתן תאושר, יקבלו הזדמנות לבחון היתכנות או הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. ​אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי רשות ניירות ערך, במשרדי הגוף הפיננסי או הגוף המפוקח או במשרדי החברה, או באתר הרצה בחו”ל

הסיוע כולל: 

 1. גישה למערכת מגנ”א שהינה מערכת לגילוי נאות שמפעילה רשות ניירות ערך הכוללת מאגר מידע של הדיווחים הפומביים והצבעות של האסיפות הכלליות של תאגידים מדווחים.
 2. גישה למאגר נתוני מסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ליווי מקצועי של סגל רשות ניירות ערך ותמיכה כספית.

 

*גופים פיננסים וגופים מפוקחים המעוניינים לשמש כאתרי הרצה לחברות הפינטק, מוזמנים לפנות אלינו לבחינת התאמת הפרויקט לתכנית או להירשם כאתר הרצה פוטנציאלי. 

תיאור הקול הקורא

קהל היעד

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות לבצע פיילוט בתחום הפינטק.​ 

 

גובה המענק 

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהתקציב המאושר.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל.
 • כאמור, יינתן גם ליווי מקצועי והכוונה של הבורסה לניירות ערך.

 

תחומים מועדפים

האתגרים הנמצאים במוקד עשיית רשות ניירות ערך:

 1. בחינת היתרונות המיוחסים לטכנולוגיות חדשות ומתקדמות, לרבות DLT (תחומי הבלוקצ’יין) לפיתוח שוק ההון, בפרט לפיתוח פלטפורמות מסחר ותשתית בורסה.
 2. כלים לניתוח, הסקת מסקנות והפקת התראות מדיווחים מובנים או מובנים חלקית של גופים מפוקחים. בפרט כלים לניתוח קטעי טקסט בעברית (NLP) ושליפת נתונים מדיווחים שאינם מובנים.
 3. שימוש בכלים חדשניים לדירוג קרנות נאמנות באופן שיגביר את יכולת הבחירה של הלקוחות, בהתבסס על מגוון רחב יותר של פרמטרים ,כמותיים ואיכותיים.
 4. שיפור תהליך הכרת הלקוח, והתאמת מוצרי השקעה עבורו, אשר יעודד ייעוץ וניהול השקעות דיגיטלי והנגשתם ללקוחות קטנים, או ישפר את תהליכי ההשקעה המסורתיים.
 5. כלים לבחינת יעילות הפיקוח של רשות ניירות והגברת אפקטיביות הפיקוח והאסדרה.
 6. הרחבת נגישות הציבור למידע פיננסי, לשירותים ולמוצרים חדשנים, דרך ממשקי תוכנה פתוחים עם גופים פיננסיים (Open APIs).

לתשומת לבכם: ניתן להגיש בקשות בנושאים נוספים שאינם מצוינים כל עוד הם תואמים ומקדמים את אסטרטגית רשות ניירות ערך ותפקידיה.

 

תנאי סף

 

 

קריטריונים להערכת בקשה

 

 • קידום וייעול רנ”ע וטכנולוגיות פינטק בישראל ובעולם.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרנ”ע והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו”ל ומסחור.

לצפייה בנושאים במיקוד רנ”ע ודוגמאות לאתגרים: שיפור יעילות הפיקוח והאסדרה של רשות ניירות ערך, הגנה על תשתיות ומערכות המידע של הגופים המפוקחים על ידי הרשות, ייעול ושיפור שוקי ההון וענפי השירותים, הנגשת מידע ושירותים לציבור. לחצו

 

איך מגישים בקשה? 

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע על אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף המסלול פיילוטים ברשות ניירות ערך.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 8 באפריל 2021 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו ביוני, 2021.

 

יצירת קשר

לפניות לרשות החדשנות
לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growt@innovationisrael.org.il

 

לפניות לרשות ניירות ערך, צוות פינטק
בדוא”ל: Fintech@isa.gov.il  | איתי פלד, צוות פינטק, 02-6556475; Itayp@isa.gov.il | יעל וייס אפרון, מנהלת חדשנות, 03-7109972   Yaelw@isa.gov.il| שים רובין, ס. מנהל מחלקת מערכות מידע, 02-6556451 Simr@isa.gov.il

 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב
כללי – נתנאל עודד, 076-8160583; Netanelo@tase.co.il
טכנולוגי – ישי גרין, 076-8160436 ; I.green@tase.co.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.