קול קורא למפעלי ייצור וחברות תעשייה להגשת בקשות למסלול מכינת המו”פ

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

חטיבת צמיחה ברשות החדשנות מזמינה אתכם, מפעלי ייצור וחברות תעשייתיות,  להגיש בקשות לתוכנית המכינה למו”פ.
מטרת הקול הקורא היא לסייע למפעלי תעשייה שטרם התנסו בתוכניות מו”פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או למפעלים אשר פעילויות המו”פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה, ליצור שינוי ממוקד חדשנות בחברה, אשר יעצים את כושר התחרות שלהן בארץ ובעולם.

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

 • חברות תעשיית ייצור, במגוון רחב של תחומים באחד מענפי התעשייה המסורתית, מעורב-מסורתית ומעורב-עילית
 • חברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים באחד מענפי התעשייה העילית ובתנאי שמגישה בקשה למתווה 5 – כלי תמיכה להכנה לייצור בלבד
 • היקף המכירות אינו עולה על 70 מיליון דולר לשנה

 

גובה המענק

 • תקציב תוכנית פיתוח  עד 100,000 ₪. 
  • תוכניות פיתוח מאושרות יקבלו מענק של 75%  (חברות באזור פיתוח א’) או  66% (שאר הארץ) מהוצאות הפיתוח המאושרות
 • הנחייה ולווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית, הכוללת נציגי ציבור ונציגי רשות החדשנות 
 • פרוייקטים מאושרים יהיו זכאים לפטור מתמלוגים
 • התקשרות עם מומחה טכנולוגי 
חברה אשר הגישה יותר מבקשה אחת ב-5 השנים האחרונות זכאית להגיש במסגרת כלי התמיכה לבדיקת התכנות טכנולוגית, פיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור והכנה לייצור בלבד.
 

תנאי סף

תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל שמכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר אשר עונה על אחד מבין שלושת התנאים הבאים:
 1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.  או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת-מסורתית.
 2. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • מספר עובדי המו”פ בו הינו לכל היותר  25 עובדים
 • חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, אשר מספר עובדי המו”פ בה אינו עולה על 25 עובדים.
 1. לעניין כלי תמיכה להכנה לייצור: תאגיד אשר התאגד במדינת ישראל ונמצא עד שלב ההרצה המזערית (small scale)  של תהליך ייצור המוצר.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מכינת מו”פ לחברות תעשיית הייצור 
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏01/03/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

צריכים לדבר איתנו?

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה:

 • רעות כהן – מנהלת המכינה בטלפון 03-7157988 בדוא”ל: reut.cohen@innovationisrael.org.il
 • דניאל פינטו-  מנהל מסלולי מו”פ בטלפון 03-5118155 או בדוא”ל:  Daniel.pinto@innovationisrael.org.il