קול קורא למסלול מופ”ת – תמיכה בחדשנות של מוצרים ותהליכי ייצור לטובת צמיחה מהירה

צפו בוובינר שערכנו ב24.5 על אופן הגשת הבקשה למסלול זה.

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל מזמינים מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, להגיש בקשות לתכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. התוכניות המוגשות יתבססו על מו”פ וחדשנות כמנוף לצמיחה עתידית של החברה, התאמת מוצרי החברה לסביבה המשתנה ואבטחת שרשרת אספקה בישראל. על התכניות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר צמיחה מהירה לחברה ולמשק הישראלי. 

 

תיאור הקול הקורא

פיתוחים שניתן להגיש עבורם בקשה למענק עשויים לכלול, בין השאר:

 • פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי התעשייה התואמים את הסביבה המשתנה, לדוגמה: 
  • מוצרים תעשייתים התומכים במדיניות הישארות בבתים, כמו פיתוח עמדות עבודה מתקדמות לסביבה הביתית  
  • ביטחון מזון ובריאות, לדוגמה: אריזות סגורות ומתכלות למוצרי מזון טריים
  • התאמת מוצרים לדרכי שילוח חדשות, כמו פיתוח טכנולוגי והקטנת מוצרים להתאימם למשלוח ברחפנים 
  • אבטחת שרשרת אספקה בישראל, פיתוח וייצור מוצרים חדשניים ובעלי ערך כלכלי בשרשרת האספקה  
  • תעשיית התמרוקים וחומרי הניקוי, פיתוח מוצרים בעלי ערך אנטי-נגיפי מוכח
    
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכי ייצור חדשניים, כדוגמת: 
  • חדשנות בחומרי גלם ופיתוח חומרי גלם לתעשייה, המבטיחים רציפות תפקודית בתעשייה
  • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות או הזמינות של מוצרים קיימים
    
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור כדוגמת: 
  • פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו, העשוי להפחית תנודתיות בכושר הייצור או להגביר את גמישות החברה לייצור סדרות קטנות של מוצרים.

 

קהל יעד

חברות תעשיית ייצור במגוון תחומי התעשייה, העומדות בתנאי הסף של מסלול מופ”ת (מו”פ בתעשייה), כפי שמופיעים במסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור

 

מימון

פרוייקטי חדשנות, אשר יאושרו במסגרת תוכנית מופ”ת (מו”פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים לתמיכה שבין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות. 

 

אופן הגשת הבקשה

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 09 ביוני  2020, בשעה 12:00 בצהריים.
 • תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.
לפרטים מלאים על המסלול ולהגשת בקשה לחצו כאן 
 

יצירת קשר