קול קורא למו”פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומשרד הביטחון (מפא”ת) מזמינים חברות ביטחוניות ואזרחיות, המציעים פתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרי ביטחוניים ואזרחיים, להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה בהוצאות מחקר.

קול קורא זה נפתח במסגרת מסלול מימ”ד (מו”פ דואלי), שמטרתו לעודד ולסייע בשלבים המוקדמים של מחקר טכנולוגי ראשוני ודואלי. הטכנולוגיה המפותחת צריכה להתאים הן לשוק האזרחי והן לשוק הצבאי.

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

הקול הקורא מיועד לתאגידים ויזמים המעוניינים להגיש לבד או בשיתוף פעולה עם מוסד אקדמי (כפוף לתנאי מסלול מסחור ידע)

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 66% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל טכנולוגי, חדשני וכלכלי יוצא דופן לדעת חברי ועדת המחקר

תנאי סף

 • על החברה המגישה להיות רשומה בישראל.
 • במידה ומדובר ביזם, עליו להירשם כחברה במידה והוא זוכה במענק.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • המבקש מעסיק, או התחייב להעסיק, במסגרת של יחסי עבודה, לפחות עובד מחקר ופיתוח אחד בעל השכלה או ניסיון רלוונטיים למחקר והפיתוח במסגרת ההגשה שהוגשה.
 • מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התוכנית שהוגשה עבורה הבקשה אינו עולה על שניים.
 • מגישי הבקשה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2 ונהלי המסלול (כולל הנהלים: 200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי – חדשנות בפיתוח הטכנולוגיה טרום המוצרית שהיא גבוהה ביחס לקיים בעולם והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, שילוב הטכנולוגיה המפותחת במגוון רחב של מוצרים עתידיים, הקניין הרוחני ופטנטים.
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית, פוטנציאל לרכישה מצד גורמים עסקיים וצבאיים בארץ ובעולם. התשואה העודפת למשק.
 • יכולת החברה והצוות –  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.
 • איכות שיתוף הפעולה – במקרים של תכניות שתוף פעולה, בוחנים ומעריכים את איכות שיתוף הפעולה ותרומתו למחקר והפיתוח.
 • בהירות הבקשה  – רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מימד – מו”פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏03/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בספטמבר 2022.

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: tashtiot@innovationisrael.org.il

במקרה של שותף: פניות עבור מפא”ת (משרד הביטחון), ניתן ליצור קשר עם מנהל מסלול מימ”ד מצד מפא”ת, פארי מוטט בדוא”ל: email.of.peri@gmail.com

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.