קול קורא לחברות תעשייה להגשת בקשות במסלול מעבר מפיתוח לייצור

מתעניינות/ים בקול הקורא?
הצטרפו לוובינר הדרכה שיתקיים בתאריך 21.4.2021 בשעה 11:00 שבו נציג את הקול הקורא ואת אופן הגשת הבקשה.

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

במסגרת פעילות לקידום הקמה בישראל של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית, חטיבת צמיחה ברשות החדשנות מזמינה חברות ומפעלים הנמצאים בשלבי המעבר מפיתוח לייצור, להגיש בקשות לפיתוח תהליכי ייצור.
המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשניים במסגרתו יש להגיש בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יכלול תהליכי ייצור אלו.

 

 

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

 • חברה ישראלית המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מהפעילות הבאות:
  • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
  • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
  • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
  • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
  • הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור, הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

 

גובה המענק

 • פרוייקטי מו”פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 • תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א’.

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

 • תבניות ייצוריות עד תקרה של 500,000 ₪
 • רכישת ידע עד תקרה של 250,000 ₪
 • הוצאות פיתוח לבניית מכונת ייצור עד 500,000 ₪
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון עד 1 מיליון ₪
 • הדרכות לעובדים עד תקרה של 25,000 ₪
 • תיקוף שוק עבור תוצרי התוכנית עד תקרה של 15% מתקציב התיק

 

תחומים מועדפים

המסלול מעניק תמיכה לחברות טכנולוגיה מעורבת עילית או טכנולוגיה עילית, לדוגמה: מכשור רפואי/ ייצור תרופות/ אנרגיה / מערכות חלל ותעופה/ מערכות אלקטרוניקה, אופטיקה ותקשורת וכו’.

הנה מספר דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור.
  לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 2. פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.
  לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור.  
 3. ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור.
  לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
 4. פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר.
  לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

 

תנאי סף

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרוייקט המו”פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו”פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרוייקט מו”פ, ומימושו העסקי.

 

אופן הגשת הבקשה

טרם הגשת בקשה במסלול זה, יש לקבוע כי החברה עומדת בתנאי הסף של המסלול על כן חברה המעוניינת להגיש בקשה בקול קורא זה, מתבקשת קודם להגיש בקשה לעמידה בתנאי סף ולשלוח אותה לתיבת הדוא”ל: TraditionalStatus@innovationisrael.org.il עד לתאריך 31 למאי, 2021 ולציין “לקראת הגשה במסגרת קול קורא “מעבר מפיתוח לייצור”.

במידה והחברה קיבלה אישור להגיש בקשה, יש להגיש את הבקשה באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע מפורט אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בדף מסלול מעבר מפיתוח לייצור.

ניתן להגיש בקשות לקול הקורא עד לתאריך 09/06/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בספטמבר, 2021.

 

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם:

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.