קול קורא לחברות ייצור להגיש תכניות מחקר ופיתוח לקידום אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים

להרשמה לוובינר שייערך ב24.9.2020 לחצו כאן

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

משרד האנרגיה ורשות החדשנות מזמינים מפעלי ייצור להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. 
התוכניות המוגשות לקול קורא זה יעסקו בפיתוח של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, על מנת לייצר אימפקט משמעותי על טכנולוגיות ייצור יעילות אנרגטית בתעשייה הישראלית ובעולם, או/ו שיטות ייצור מבוססות חומרים מתחדשים, המסייעות לעמוד בדרישות התקינה המחמירות. בנוסף, על התוצרים ליצור בידול טכנולוגי וערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק הישראלי.

תיאור הקול הקורא

מטרת התכנית

 1. פיתוח ו/או הטמעה של טכנולוגיות, מוצרים ותהליכים התומכים ו/או משתמשים באנרגיה מתחדשת ובהתייעלות במשאבים על ידי התעשייה היצרנית (התייעלות אנרגטית, שימוש בפסולת לתעשייה, שימוש חוזר ועוד).
 2. פיתוח ו/או הטמעה של טכנולוגיות, מוצרים ותהליכים התומכים בחיסכון במים, או בטיפול בשפכים על ידי התעשייה היצרנית.
 3. תינתן אפשרות לשיתוף פעולה בין חברות יצרניות למומחים טכנולוגיים/קבלני משנה, בפיתוח מוצרים/תהליכים התומכים באנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים.
 4. זיהוי חסמים בהטמעת טכנולוגיה של אנרגיה מתחדשת ותמיכה רגולטורית בתשתיות המשרתות מפעלים.

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה:

 1. פיתוח מוצרים תעשייתים, התומכים בהתייעלות אנרגטית כגון: מערכות חכמות לניהול ושיפור משטר האנרגיה במפעלים ואצל צרכנים פרטיים.
 2. פיתוח ויישום מוצרים, חומרי-גלם או תהליכים אשר נועדו לחזק את תחום האנרגיות המתחדשות, כגון: פיתוח מוצרים פוטו-וולטאיים, שימוש במוצרים מבוססי אנרגיה סולארית, שימוש בפסולת וכדומה. 
 3. האצת פתרונות בתחום התייעלות במשאבים, כפי שמוגדר בתוכניות משרד האנרגיה, הנמצאים בשלבי פיתוח שונים, לרבות שלבי הרצה, וקיצור זמן הגעתן לשוק. כגון: פתרונות תעשייתים להפחתת טביעת הרגל הפחמנית. 
 4. פיתוח מוצרים המסייעים ליצירת בסיס לחומרי גלם מקומיים בתחומי תחליפי הדלקים ופתרונות אגירת אנרגיה. פיתוח תהליכי ייצור המשלבים הטמעה של פתרונות חדשניים בתחומים אלו בתעשייה.
 5. שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים, לדוגמה: הארכת חיי מדף של מוצר או שימוש בפסולת לתעשייה.
 6. פיתוח ו/או הטמעה של טכנולוגיות, מוצרים ותהליכים התומכים בחיסכון במים, או בטיפול בשפכים על ידי התעשייה היצרנית.
 7. פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל ייצור, המייצר מוצרים תעשייתים ייחודיים למשק האנרגיה, לדוגמה: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו.

 

קהל יעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור, מכלל תחומי התעשייה, העומדות בתנאי הסף של מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. 

מימון

פרויקטי חדשנות עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ”ת ברשות החדשנות ולאישור התכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות. 

 

קריטריונים להערכה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • תרומת התכנית לקידום פתרונות של אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות ויכולות צוות המו”פ, להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

 

אופן הגשת הבקשה

ההגשה לקול קורא זה נעשית באמצעות האזור האישי באתר רשות החדשנות. לפרטים מלאים על אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש למלא ולהגיש באזור האישי – לחצו כאן.
קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 13 לאוקטובר 2020 בשעה 12:00 בצהריים.
*תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות:

שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפרטים אודות הקול הקורא:

 • משרד האנרגיה: גיתית זידנברג – 074-768-1904 gititz@energy.gov.il
 • רשות החדשנות: 
  • טל היבנר פרץ, מנהלת תכנית מופ”ת, זירת יצור מתקדם בדוא”ל: Tal.HP@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157938
  • רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי בזירת ייצור מתקדם: Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157936