קול קורא להקמת מעבדה להאצת פיתוח טכנולוגיות חישוב העל ו/או בתחום הAI

מסתבכים/ות? רוצים/ות לשמוע עוד?
צפו בוובינר שנערך בו פירטנו על הקול הקורא.
לצפייה לחצו כאן!

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך להגשת בקשות למענק להקמת מעבדת מו”פ (הכוללת ציוד ושרותי מו”פ) להאצת פיתוח טכנולוגיות לחישוב-על (HPC) ו/או בתחום הבינה המלאכותית (AI). מעבדת המו”פ תשמש כתשתית להאצת תהליכי מו”פ מגוונים בתחומי החומרה והתוכנה באמצעות מתן שירותי מו”פ לתאגידים ישראליים ו/או מוסדות מחקר ישראליים. עיקרה של המעבדה הוא תשתית מחקר ופיתוח העוסקת בהנגשת ציוד, תוכנות תשתיתיות וצוות טכני למתן שירותי מו”פ לתאגידים ישראליים ולמוסדות מחקר ישראליים. 

חשוב לציין שמעבדת המו”פ יכולה לעסוק בתחומים מסוימים (כגון פיתוחי AI לעולם הפינטק, אגריטק או מדטק) ו/או טכנולוגיות מסוימות (כגון הצפנה או עיבוד בקצה).
המבקש שבקשתו תאושר במסגרת ההליך יפעל במסגרת מסלול משנה ב’ – תשתיות מו”פ לתעשייה של מסלול הטבה מס’ 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה  (“מסלול המשנה” או “מסלול ההטבה”, לפי העניין) כחלק ממסלול תשתיות מו”פ לתעשייה.

הגדרות רלוונטיות:

 1. בינה מלאכותית (AI) – לרבות פיתוח תוכנה או חומרה לאימון מודלים גדולים, פתרונות האצה, טכנולוגיות ביזור חישובים, כלי ניהול ומעקב אחר תהליכי אימון או תשתיות לעיבוד של מאגרי נתונים ללמידה.
 2. טכנולוגיות חישוב על (HPC) – לרבות פיתוח תוכנה או חומרה לפתרונות טכנולוגיים של כרטיסי האצה, תשתיות תקשורת, אחסון, דחיסה, הצפנה או קירור.

תיאור הקול הקורא

מטרות הקול הקורא

 • יצירת תשתית המאפשרת אינטגרציה ובדיקות היתכנות עבור מוצרים הרלוונטיים לתשתיות מחשוב על (כמו מאיצים, פתרונות תקשורת, תשתיות אחסון, תשתיות קירור, תוכנות scheduler וכלי ניהול ובקרה). יכולת ביצוע מחקר ופיתוח בכל שכבות החומרה והתוכנה של התשתית (פעילות מו”פ שאינה מתאפשרת בתשתיות ענן ציבוריות).
 • מקום “ניטרלי” (ארכיטקטורה שאינה קשורה לתאגיד ספציפי, מתן שירות לכל הגופים) המאפשר שיתוף פעולה במו”פ בין תאגידים ישראליים או בין תאגידים ישראליים לבין מוסדות מחקר ישראליים ואינטגרציה בין רכיבים ונתונים שנים.
 • צוות מומחים (Professional Services) המהווה מקור ידע ובעל מומחיות בעולם התוכן המאפשר הנגשת ידע/מתן שירותים ויכולות ייחודיים הנבנים במעבדת המו”פ לטובת המשתמשים.
 • הכשרת כוח אדם למחקר, פיתוח, תמיכה, תפעול וכדומה בתחום פעילות מעבדת המו”פ.

נדגיש שמטרת מעבדת המו”פ אינה להחליף תשתיות ושירותי ענן קיימים, אלא להוסיף יכולות חדשות שאינן ניתנות לביצוע כיום בתשתיות קיימות בעלות כספית רלוונטית למשתמשים וביצועים העונים על הצורך.

דוגמאות למיקודים אפשריים של מעבדת המו”פ:

 •  Affordable AI  – פתרונות שיוזילו את תהליך הפיתוח והעיבוד.
 • פתרונות להאצה של חישוב, אחסון או תקשורת.
 • AI for edge computing – פתרונות המאפשרים הרצה של AI ברכיבים שאינם מרובים במשאבי זכרון/הספק/עיבוד.
 • Digital twin – הקמה של “תאום דיגיטלי”, לצד ובזכות החומרה הקיימת במעבדה, עבור מגוון מתארים, על מנת להוזיל עלויות פיתוח וייעול תהליכים. 
 • מיקוד עבור ענפים טכנולוגיים מסוימים כגון: פודטק, אגריטק, מדטק ושירותי ממשלה דיגיטליים.

 

קהלי יעד

 • תאגיד תעשייתי, למשך תקופת הפעילות כמפורט בהוראות מסלול המשנה.
 • קבוצת משתמשים, ולמשך תקופת הפעילות כמפורט בהוראות מסלול המשנה.

 

תקציב / מימון 

סך התקציב המאושר לבקשה שתאושר במסגרת הליך זה יהא עד 30 מיליון ש”ח, אשר ימומן בשיעור מענק של 55% או 66%, כמפורט במסלול המשנה.

 

תנאי סף וקריטריונים להערכת בקשה

כמפורט בהוראות מסלול המשנה.

 

אופן הגשת הבקשה

 1. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 06/06/2023 בשעה 12 בצהריים.
 2. יש לקרוא בעיון את פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול, וטפסי הבקשה המופיעים בדף  מסלול תשתיות מו”פ לתעשייה
 3. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה, הנהלים הרלוונטיים והודעה זו.
 4. יש להגיש את הבקשה  באזור האישי , על גבי טופס הבקשה של מסלול המשנה.
 5. יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך, אם יהיו.
 6. אין באמור בהודעה זו משום התחייבות לאישור בקשה כלשהי אשר תוגש במסגרת ההליך.

 

לפרטים נוספים וליצירת קשר

ניתן לשלוח שאלות לדוא”ל: yael.r@innovationisrael.org.il, והן יקבלו מענה  בוובינר שיתקיים בתאריך 03.04.2023 בשעה 11:00.
לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות של רשות החדשנות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

 

מידע נוסף

הבקשה, על נספחיה, תכלול התייחסות ומענה, בין היתר, להיבטים המפורטים להלן. מובהר, כי אין מדובר ברשימה סגורה והיא מהווה רק חלק מהנדרש במסגרת טופס הבקשה. ניתן להרחיב ולהתייחס לסוגיות נוספות שאינן כלולות ברשימה זו.

 

רקע

פורום תל”ם (תשתיות לאומיות למחקר ופיתוח), מינה ועדת בדיקה לבחון את הצורך בהתערבות ממשלתית במטרה להאיץ את התפתחות תחום הבינה המלאכותית ומדע הנתונים, בראשות ד”ר ארנה ברי. וועדה זו המליצה על תכנית ייזום לאומית שתתווה פתרון מערכתי הממוקד בארבעה תחומים: תשתיות, הון אנושי, רגולציה ונגישות לנתונים.

לאחר פרסום בקשה לקבלת מידע (RFI) באוקטובר 2021 ובחינה שנערכה על-ידי הגופים החברים בפורום תל”ם, הוחלט לחלק את תחום התשתית לשלושה פתרונות שונים:

 1. מעבדת מו”פ לחישוב העל (HPC) ו/או בינה מלאכותית (AI);
 2. תשתית להאצת מחקרי בינה מלאכותית (AI), בדגש על אימון מודלים גדולים במיוחד;
 3. תשתית מחקרית בתחום החישוב המדעי.

הבקשה, על נספחיה, תכלול התייחסות ומענה, בין היתר, להיבטים המפורטים להלן. מובהר, כי אין מדובר ברשימה סגורה והיא מהווה רק חלק מהנדרש במסגרת טופס הבקשה. ניתן להרחיב ולהתייחס לסוגיות נוספות שאינן כלולות ברשימה זו.

 • היבטים מדעיים-טכנולוגיים – מענה לאמור בסעיף זה יינתן בסעיפים 3, 4 ו-8 לטופס הבקשה.
 1. ייעוד מעבדת המו”פ (סעיף 3): יש לפרט את ייעודה של מעבדת המו”פ, לרבות בהיבטים הנוגעים לשירותים שיינתנו וכן לקהל היעד של המשתמשים הפוטנציאליים, זאת בשים לב לניתוח שנערך על-ידו בכל הנוגע להוכחת הצורך ולתרומת מעבדת המו”פ לתעשייה הישראלית.
 2. תחום נבחר (סעיפים 3-4) :
 • יש לפרט את המיקוד אותו המבקש בחר (לדוג’ מיקוד בתחום ספציפי, מיקוד בטכנולוגיה, קהל יעד וכדומה), מידה וקיים.
 • יש לפרט את מיפוי האתגרים הקיימים והזדמנויות טכנולוגיות ועסקיות שהמיקוד הנ”ל מביא עמו.
 1. שירותים מוצעים (סעיף 8):
 • יש לפרט את שירותי המחקר והפיתוח שמעבדת המו”פ תיתן ללקוחות (סוגי השירות, תחומי השירות) ובפרט, דגש על שירותים שלא ניתן כיום לקבל באופן אפקטיבי (פיננסית ותפעולית) מספקי ענן ציבורי ופרטי.
 • פירוט השירותים יכלול מידע הנוגע לתאריך תחילת מתן השירות, עלויות שימוש צפויות וכן השוואה לשירותים אחרים קיימים בעולם.
 1. תיאור התשתית (סעיף 8) – תיאור הארכיטקטורה הנדרשת למתן השירותים המוגדרים הכוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:
 • החומרה והתוכנה הנדרשות למתן השירותים המוצעים.
 • אפשרות השימוש בשירותים למספר משתמשים, בעלי דרישות שונות, במקביל.
 • ממשקים לתשתיות נוספות – לדוג’:  חיבור לתשתית הקוונטית, היבטי חיבור וממשק לתשתיות ענן ציבוריות ופרטיות, כולל יכולת offloading של workloads מהמעבדה לענן ושילוב הענן בתהליך העיבוד שמורץ במעבדה, במיוחד לטובת אימון מודלים עם Workloads משמעותיים.
 • תיאור הביצועים הצפויים ותבניות pre-configured מומלצות.
 • תיאור אופן שדרוג תשתיות התוכנה והחומרה והממשקים של שירותי מעבדת המו”פ בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות החדישות ביותר במהלך תקופת התכנית המאושרת, לרבות שימור יכולות המעבדה בהשוואה לחזית הטכנולוגיה העולמית.

 

 • היבטים ניהוליים-תפעוליים – מענה לאמור בסעיף זה יינתן בסעיפים 5 ו-6 לטופס הבקשה:
  • פירוט השותפים האסטרטגיים של המבקש.
  • פירוט קשרים ושותפויות נוספים עם התעשייה עתירת הידע והאקדמיה.
  • פירוט פיתוח עסקי/שיווק והנגשת מעבדת המו”פ למשתמשים השונים.
  • פירוט המעטפת התשתיתית הנדרשת לטובת ההקמה והתפעול השוטף (לרבות שירותים, תשתית פיזית וציוד), זאת בשים לב לניתוח שנערך על-ידי המבקש אודות קיומו של כשל שוק או מגבלה אחרת המונעים את רכישת ציוד זה שלא במסגרת מענק רשות החדשנות.
  • פירוט היקף כוח האדם הניהולי והטכנולוגי, בעל אוריינטציה תעשייתית, שיועסק בהפעלת הציוד וכן ניסיונו המקצועי בתחום זה (יש לצרף את קורות החיים של כוח האדם המוצע).
  • פירוט אופן מתן השירות לתאגידים תעשייתיים ולמוסדות מחקר, לרבות בהיבטים של הבעלות על הקניין הרוחני.
 • לו”ז להקמה:
  • פירוט הלו”ז להקמת התשתית ותחילת מתן השירות. יש לתאר את שלבי בניית היכולות הטכנולוגיות ושירותי המו”פ שמעבדת המו”פ תספק.
  • תיאור תכנון הטווח הקצר והטווח הארוך במסגרת שלבי בניית הידע הטכנולוגי ויכולת מתן השירותים של מעבדת המו”פ. במסגרת הטווח הארוך יש לתאר אילו יכולות ושירותי מו”פ נוספים ניתן יהיה לספק לאחר התבססות וצבירת יכולות והתנסות בתפעול מעבדת המו”פ.

 

 • היבטים תקציביים/כלכליים – מענה לאמור בסעיף זה יינתן בסעיפים 9, 10 ו-12 לטופס הבקשה ובקובץ האקסל המהווה נספח שלו.
  • תכנית עסקית – פירוט תפיסת ההפעלה לטווח הקרוב (הכוללת את מענק רשות החדשנות) וכן את הטווח ההמשכי (קיום עצמאי של מעבדת המו”פ).
  • תמחור מתן השירותים (מחיר צפוי לשירות) – פירוט התהליך הצפוי לקביעת גובה התמורה שמעבדת המו”פ תדרוש מהמשתמשים הפוטנציאליים, בשים לב לתחרות הקיימת בעולם במתן שירותים מסוג זה.
  • פירוט עלויות כוח האדם הניהולי והטכנולוגי, לרבות בהיבטים של הצורך בהכשרתו טרם תחילת מתן השירות על-ידי מעבדת המו”פ.

*כל האמור כאן, כולל עניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי, מסלול המשנה הרלוונטי והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי מסלול המשנה).