קול קורא להעלאת חוקרים מחו”ל

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומשרד העלייה והקליטה מזמינים חברות ישראליות וחוקרים מחו”ל, עולים ו/או תושבים חוזרים, להגיש בקשת מענק למסלול מסחור ידע – ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי.

תיאור הקול הקורא

במסגרת הפעילות המשותפת רשות החדשנות תממן את פעולות הוולידציה, התאמה, העברה והכשרת כ”א בארץ. בתום הפרויקט העולה או תושב חוזר יהיה זכאי לסיוע כספי עבור מימון העסקתו בארץ ע”י המרכז לקליטה במדע של משרד העלייה והקליטה.
המענק מרשות החדשנות יהיה בשיעור של 55% או 66% מהוצאות התקציב המאושר לתאגיד התעשייתי, כאשר עד 50% מהתקציב ינותב לכיסוי של100% מעלות מוסד המחקר לתקופה של עד 24 חודשים.

הסיוע ממשרד העלייה יכלול השתתפות במימון שכר המדען בהעסקתו בישראל למשך שלוש שנים לעולה או שנתיים לתושב חוזר, בהיקף משתנה, בהתאם להשכלת המדען.

 

קהלי היעד

חברות ישראליות, וחוקרים מחו”ל לרבות עולים ותושבים חוזרים. 

 

תנאי הסף

 • מסלול זה מתאים רק לקבוצות מחקר אקדמיות ותאגידים תעשייתיים, המתעניינים בטכנולוגיה שפותחה במוסד המחקר.
 • הטכנולוגיה המוצעת צריכה להיות בשלב שלאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר, ובשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.
 • על התאגיד התעשייתי להיות מסוגל לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה, ומאוייש בעובדים בעלי יכולת להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוח שלו.
 • על התאגיד התעשייתי להשלים את מימון הפעילות של קבוצת המחקר (עד השלמתו המלאה של המחקר).

 

קריטריונים להערכת בקשה

 1. מידת היכולת לקלוט את הידע שתניב תכנית המו”פ.
 2. רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות.
 3. הפער הטכנולוגי או כשל השוק שיפתרו בעזרת התכנית.
 4. יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 5. העסקתם של עובדים הנדרשים לביצוע התכנית.
 6. גודל האתגר הטכנולוגי ורמת הסיכון המונעים מהתאגיד להתחיל בפיתוח מוצר או שירות המבוססים על הידע שתניב התכנית.
 7. התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, מידת המעורבות של מדענים עולים ו/או תושבים חוזרים בקבוצת המחקר או בתאגיד, וגובה הסבירות שהם יגיעו לישראל.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באיזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט מסחור ידע – ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי.

 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: tashtiot@innovationisrael.org.il

מידע נוסף לגבי הסיוע של משרד העלייה והקליטה במימון העסקת המדען בישראל, ניתן למצוא באתר המרכז לקליטה במדע

לפניות בנוגע לסיוע בשכר מדענים עולים/תושבים חוזרים בהעסקתם בישראל, ניתן ליצור קשר עם המרכז לקליטה במדע במשרד העלייה והקליטה בדוא”ל: granitb@moia.gov.il