קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום חדשנות בענפי האריזה, הדפוס והנייר

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, בשיתוף איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובניה בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלי ייצור הפועלים בענף זה להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית. זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור

תיאור הקול הקורא

תוכניות המוגשות במענה לקול קורא זה כוללות פיתוח מוצרים בתחום האריזה והדפוס, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים. על התכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור המשק.

 

אוכלוסיית היעד
הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי האריזה, הדפוס והנייר על כל תחומיהם: יצרני אריזות הפלסטיק, הקרטון, הנייר ובתי הדפוס.

 

מהו המענק שניתן לקבל?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכניות המכינה למו”פ או מופ”ת (מו”פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ”ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות. 

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם, בין היתר:  

  • פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח אריזות חדשניות, חומרי גלם חדשניים, שיטות הדפסה חדשות, ועוד.

  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים. 

  • פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית,  לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה .

  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות.

 

אופן הגשת הבקשות

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 4 לספטמבר 2019, בשעה 12:00.

*תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 
 
 

אנשי הקשר לבירורים ושאלות

רשות החדשנות – רונית אשל: ronit.eshel@innovationisrael.org.il ,03-7157936

התאחדות התעשיינים – אורן הרמבם: oren@industry.org.il ,050-7478858