קול קורא להגשת תכניות מו”פ והרצה (פיילוטים) לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון מזמינים מפעלי ייצור וחומרי גלם בענף הבנייה להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו”פ והרצה (פיילוטים) שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.

תיאור הקול הקורא

פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, להגברת הבטיחות, לקיצור משך התכנון והביצוע, לשיפור איכות המבנים, ולהפחתה בעלויות הבנייה. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

 

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי הבנייה, ובהם: חומרי בנייה ובידוד, מוצרי בנייה, ייצור מבנים מתועשים, ייצור ציוד לבנייה, ועוד.  

 

מהו המענק שניתן לקבל?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 30% – 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

במסגרת התקציב, ניתן יהיה להכיר בהוצאות ישירות לייצור של אבטיפוס, ובכלל זה הדגמה באתר בנייה, בסך של עד 500,000 ש”ח לתיק.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול תמיכה משותפת עם משרד הבינוי והשיכון (תת מסלול תעשיות בנייה) ברשות החדשנות, ולאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות במסגרת קול קורא זה הינם, בין השאר:

  1. פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים חדשניים בתחום מוצרי וחומרי הבנייה והבידוד
  2. פתרונות תעשייתיים למניעת ליקויי בנייה ושיפור מבנים קיימים
  3. שיטות לבנייה מתועשת
  4. ייצור רובוטיקה וציוד מתקדם לבנייה
  5. שימוש בחומרים חדשים או תהליכים חדשים לשיפור תכונות ותפקוד המוצר, דוגמת שימוש בחומרים ממוחזרים
  6. פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות והתפקוד של רכיבים / מוצרים בבניה  

 

אופן הגשת הבקשות

  • התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, מסלול משנה י’ – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הבינוי והשיכון, תת מסלול תעשיות בנייה. בכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
  • ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 8 באוגוסט 2019 בשעה 14:00. 

 

 

אנשי קשר לבירורים ושאלות:

רשות החדשנות, זירת ייצור מתקדם:

משרד הבינוי והשיכון:

התאחדות התעשיינים: