קול קורא להגשת פיילוטים בתחום האנרגיה

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות,  משרד האנרגיה ווהתכנית לתחבורה חכמה במשרד רוה”מ מזמינים חברות בתחום האנרגיה להגיש בקשה לתמיכה בתכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי אנרגיה, תחליפי נפט, מים ואוצרות טבע, בקנה מידה מסחרי , קדם מסחרי או חצי חרושתי.

על מוצרים המוגשים במסגרת המסלול להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

המסלול הנו מסלול משותף לרשות החדשנות, ופועל תחת מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח ט’.

​לצפייה בנושאים הנמצאים במיקוד משרד האנרגיה לחצו כאן

 

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד:

חברות טכנולוגיה ישראליות הבעלות מוצר/טכנולוגיה בשלבים בשלים (TRL 6-8) בתחומים הבאים:

 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה
 • משאבי מים
 • אוצרות טבע
 • אנרגיות מתחדשות וחלופיות
 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה
 • קיימות במרחב האורבני
 • צמצום פליטות
 • אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה
 • משק החשמל ורשת החשמל
 • תחליפי נפט לתחבורה
 • הפחתת השימוש בנפט 
 • משק הדלקים
 • אנרגיה במשק המים
 • פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה
 • הנדסה של קידוח והפקה של נפט וגז
 • כריה וחציבה
 • פסולת ואנרגיה
 • הגנה על תשתיות

 

גובה המענק 

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.
 • תוספת של 10% מענק במידה שפעילות המו”פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד משרד האנרגיה בביצוע תכנית הרצה
   

תנאי המסלול 

 

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • ההשפעה הצפויה של התוכנית על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת דגשים לתכניות הרצה

 

איך מגישים בקשה? 

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 18.11.2020 בשעה 12:00 בצהריים.

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
 • להתייעצות עם משרד האנרגיה ותמיכה רגולטורית, ניתן ליצור קשר עם ד”ר יעל הרמן, ראש תחום טכנולוגיות ואנרגיות מתחדשות ביחידת המדען הראשי בדוא”ל: yaelh@energy.gov.il