קול קורא להגשת בקשות למכינת המו”פ לחברות בענף החקלאות

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות ייצור מענף החקלאות שזקוקות למיקוד והכוונה במו”פ כדי לפתח ולהטמיע תהליכי ייצור ומוצרים חדשניים במטרה להעצים את התחרותיות שלהן בארץ ובעולם. 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

קהל היעד לקול הקורא הוא חברות ייצור מענף החקלאות שהיקף המכירות שלהן הוא עד 70 מיליון $ לשנה, העוסקות במגוון רחב של תחומים כמו: פלסטיקה ,מתכת, מיכון חקלאי, דשנים וחומרי הדברה ועוד.

 

מימון

 • חברות זכאיות לתמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר (התקציב מקסימלי של 75 אלף ₪).
 • חברות באזור עדיפות לאומית א’ זכאיות לתמיכה בשיעור של 75% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 100 אלף ₪).

 

תנאי סף

 • ​על החברה להיות חברה רשומה בישראל
 • החברה היא תאגיד תעשייתי שהתאגד במדינת ישראל, ושמכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון $. על התאגיד לענות על אחד משלושת התנאים הבאים:
  1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. (בכלל זה כלולים תחומי מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות), או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת-מסורתית.
  2. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כלולים תחומי כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
   • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
   • מספר עובדי המו”פ בו הינו עד  25 עובדים.
   • או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, אשר מספר עובדי המו”פ בה הוא עד 25 עובדים.
  3. לעניין כלי תמיכה להכנה לייצור: תאגיד אשר התאגד במדינת ישראל ונמצא עד שלב ההרצה המזערית (small scale) של תהליך ייצור המוצר.

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה בו מפורטים כל ענפי התעשייה. 
ולטבלת סיווג ענפי התעשייה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת פוטנציאל המבקש ליישם את המלצות/תכנית מסלול משנה זה.
 • מידת התאמתו של המומחה הטכנולוגי
 • התשואה הצפויה למשק בעקבות יישום ההמלצות/התוכנית של מסלול משנה זה.
 • מידת המורכבות של האתגרים הטכנולוגיים הגלומים בהתמודדות עם המצב הקיים שהוביל את המבקש להגיש את בקשתו.
 • הפוטנציאל הכלכלי הגלום ביישום ההמלצות /תכנית של מסלול משנה זה עבור המבקש.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט בדף מסלול מכינת המו”פ לתעשיית הייצור 
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 30/11/2021 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו במהלך חודש דצמבר, 2021.

 

פרטים ליצירת קשר

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם: דניאל פינטו, מנהל מסלולי מו”פ בחטיבת צמיחה, רשות החדשנות, בדוא”ל: daniel.pinto@innovationisrael.org.il , או בטלפון 03-5118106
לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.