קול קורא להגשת בקשות למחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

צפו בוובינר הדרכה על אופן הגשת הבקשה לקול קורא זה

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

 

מסלול הטבה “עזרטק” – טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות, הינו פרי שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לבין קרנות הביטוח הלאומי כאשר מטרתו היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה. קרנות הביטוח הלאומי הן קרנות ממשלתיות המיועדות לצמצום פערים חברתיים וטיפוח, העצמה ושיפור איכות החיים של אוכלוסיות במצבי סיכון. רשות החדשנות מופקדת על פיתוח, חיזוק והובלת החדשנות הישראלית כמנוף לשגשוג כלכלי. 

הפרטים המלאים ואופן הגשת הבקשה מפורטים בדף המסלול.

 

תיאור הקול הקורא

לטכנולוגיה מסייעת (assistive technology) יש פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות ולאפשר להם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים, כמו גם להשתלב ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד. מטרת מסלול הטבה זה היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

ישנן הזדמנויות ממשיות בשוק הטכנולוגיות המסייעות העולמי, עם הגידול בדרישה למוצרים מסייעים. עפ”י ארגון הבריאות העולמי (WHO) ישנם כיום למעלה ממיליארד איש עם מוגבלות ועד סוף שנת 2030 בשל גידול בתוחלת החיים ואוכלוסיית הגיל השלישי יותר משני מילארד איש יצטרכו לפחות מוצר מסייע אחד. מעריכים כי השוק יגדל מ-200 מיליארד דולר כיום ל-1 טריליון עד שנת 2050, כך למשל שוק מכשירי העזר לקשישים ולנכים צפוי לעלות מ-14 מיליארד דולר ל-31 מיליארד דולר עד שנת 2027. 

 

קהל יעד

המסלול נועד לחברות ולמלכ”רים בישראל המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה. 

 

מימון

מסלול “עזרטק” מציע מענק מקסימלי של 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים.

 • תכנית מאושרת של תאגיד ללא כוונת רווח – 85% מהתקציב המאושר, עד גובה המענק המקסימלי.

 • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד לכל היותר 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – 65% מהתקציב המאושר עד גובה המענק המקסימלי.

 • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד למעלה מ-5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה – 30%, 40% 50% מהתקציב המאושר, כפי שתקבע הוועדה הבוחנת בעת אישור הבקשה, עד גובה המענק המקסימלי.

 

הפרויקטים יבחרו לפי מידת התרומה לאוכלוסיית היעד, העומק הטכנולוגי, ניסיון התאגיד עם צרכי האוכלוסייה, רקע היזם/ת וצוות הפיתוח, המודל העסקי (כולל נגישות במחיר לקהל היעד בישראל) וגודל השוק.
ניתן להגיש בקשות במגוון תחומים, בהתאם להוראות מסלול ההטבה, ובכלל זה בתחומים המפורטים להלן:

 • עידן הקורונה (COVID-19)
  בעקבות משבר הקורונה התעורר הצורך בלשים  דגש על  פתרונות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק או כאלה העומדים באתגרי הריחוק החברתי המתבקש בזמן התפשטותו של נגיף הקורונה.
   
 • ראיה (Vision)
  עזרים ללקויי ראייה, מכשור לקריאה וכתיבה, כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה, מערכות לניווט וירטואלי.
   
 • שמיעה  (Hearing)
  עזרים לליקוי שמיעה, עזרי דיבור, תקשורת ומערכות התרעה לכבדי שמיעה.
   
 • ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה  (Mobility)
  עזרי ניידות, מערכת הינע ותמיכה, מערכות הושבה ומנחים, טכנולוגיה מסייעת מושתלת, התאמות לבית ומקום עבודה, פתרונות לתחבורה, אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
   
 • קוגניציה, למידה וחינוך (Cognitive)
  טכנולוגיות המסייעות בהנגשה קוגניטיבית (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו-דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכו’), איתור מוקדם של קשיי למידה, טכנולוגיה מסייעת לשילוב במערכת החינוך ובכיתה, כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית ועניין. 
   
 • תקשורת  (Communication)
  תקשורת תומכת וחליפית, כתיבה ועזרי הקלדה, אופטימיזציה של זיהוי קולי. כלים המאפשרים הבעת רעיונות, רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים, ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פולשניים, לרבות פתרונות של בתים חכמים המאפשרים הפעלה מראש ו/או מרחוק ו/או באופן אוטומטי של פונקציות ביתיות לאנשים עם מוגבלות.
   
 • שירותים- נופש, ספורט, פנאי (Services)
  פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים; פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר; פתרונות לאינטראקציה חברתית; פתרונות לפנאי ושיפור ביצועים בספורט, פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות.
 • בריאות וטיפול (Health)
  פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי, טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת, מניעת ירידה הדרגתית בתפקוד. פתרונות טיפוליים/שיקומיים מקוונים ומרחוק או כאלה העומדים באתגרי הריחוק החברתי המתבקש בזמן התפשטותו של נגיף הקורונה.
   

 

אופן הגשת הבקשה 

ניתן להגיש בשקות עד תאריך 29.7.2020 בשעה 12:00 בצהריים.
הפרטים המלאים על אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש למלא ולצרף לבקשה מופיעים בדף המסלול.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם החטיבה הזנק בדוא”ל: SC@innovationisrael.org.il