קול קורא להגשת בקשות לייבוא ידע ממוסד מחקר זר לתאגיד ישראלי

בשל תקלה טכנית מועד ההגשה הוארך עד היום, 21.6.23 בשעה 17:00 

חטיבות

בין-לאומית, תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה תאגידים תעשייתיים ישראלים המעוניינים להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה להעברת ידע ממוסד/ות מחקר זר/ים שיאפשר הכרה בהוצאות תיקוף הידע האקדמי והתאמות הנדרשות בטכנולוגיה האקדמית לבחינת התאמתן לפיתוח מוצרי בתאגיד הישראלי. 

 

תיאור הקול הקורא

קהלי היעד

תאגיד תעשייתי ישראלי המעוניין לקלוט טכנולוגיות חדשניות (TRL 4-6) שפותחו במוסד מחקר זר ושואף לפתח מוצר או לשפר מוצר קיים על בסיס מחקרים יישומיים עדכניים ורלוונטיים לתחום פעילותו.

 

גובה המענק

אין מגבלת תקציב ייעודי לק”ק.

במסגרת הגשה בודדת:

     גובה התקציב לכל תקופת התכנית (עד שנתיים)  הוא עד 3.4 מיליון ₪.

     לתאגיד הישראלי – גובה המענק הינו 66% מסך התקציב שאושר ע”י ועדת המחקר.

     פעילות המוסד הזר תוכר לתאגיד הישראלי בסעיף קבלני משנה חו”ל בדף התקציב ויוכרו הוצאות המוסד הזר  עד 50% מסך   התקציב.

 

תחומים מועדפים

 • ביוקונברגנס: טכנולוגיות המשלבות ידע ופיתוחים בתחום מדעי החיים בשילוב עם טכנולוגיות בתחומי ההנדסה ו/או החומרה והנתונים. תחומי הפיתוח רלבנטיים לרפואה, קיימות, אקלים, אנרגיה, חקלאות, מזון, בטחון ועוד.
 • אקלים טק: טכנולוגיות הבאות לתת פתרון ישיר או עקיף להפחתת פליטות גזי חממה או להתמודדות עם השלכות משבר האקלים

 

תנאי סף

 • מסלול זה חייב לכלול מכון/מוסד מחקר אקדמי זר ותאגיד תעשייתי ישראלי. האחרון, מגלה עניין בטכנולוגיה שפותחה באקדמיה הזרה.
 • טרם הגשת הבקשה, על הטכנולוגיה המוצעת להיות לאחר תיקוף ראשוני וניסויי מעבדה במוסד המחקר. על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שהתאגיד התעשייתי יוכל להתחיל בשלבי הטמעת הידע ולבצע ולידציה בחברה.
 • על התאגיד התעשייתי להיות מאויש בכוח אדם בעל יכולת טכנולוגית להטמיע ולקלוט את הידע ולהמשיך בפיתוחו. כמו כן עליו להיות בעל אפשרות לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בטכנולוגיה החדשה.
 • בטרם הגשת בקשה על תאגיד ישראלי לחתום מול מוסד מחקר זר על מזכר הבנות לגבי עקרונות שת”פ ביניהם.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • הבקשות המוגשות לרשות החדשנות נבדקות בצורה מקיפה ומוערכות עפ”י הקריטריונים הכלליים הבאים. חשוב לציין כי, בנושא זה, קיימת שונות בחלק ממסלולי התמיכה. זאת בשל הגיוון במטרות ובייעוד של המסלולים השונים
 • היבט טכנולוגי – רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני ופטנטים
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית. התשואה העודפת למשק
 • יכולת החברה והצוות –  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה
 • איכות השת”פ –בחינה והערכת השת”פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים.
 • בהירות הבקשה  – רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות
​מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מסחור ידע ולהתייחס לתת מסלול ייבוא ידע.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏21/06/2023 בשעה 17:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש ספטמבר, 2023.

 

לשאלות ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת תשתית טכנולוגית   בדוא”ל: rami.tzafon@innovationisrael.org.il

 


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.