קול קורא להגשת בקשות לביצוע מחקרים יישומיים בתעשייה הישראלית

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה אתכם להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה בהוצאות מחקר ופיתוח.

המסלול הייחודי החדש שפתחנו בשבילכם נועד לביצוע מחקר יישומי בתעשייה נועד לחזק את היתרון הטכנולוגי של החברות הישראליות בשווקים בינלאומיים ולבסס פעילות ארוכת טווח בתחום.

תיאור הקול הקורא

גובה המענק

גובה המענק הינו 55% מסך התקציב של התוכנית שאושרה ע”י ועדת המחקר.
מומלץ שהתוכנית תוגדר במסגרת זמן של עד שלוש שנים.
בקשת המענק תוגש לפי תקופת ביצוע של 12, או 18 או 24 חודשים. 

 

קהלי היעד

חברות ישראליות, וחוקרים מחו”ל

 

תנאי הסף

מסלול מיועד לחברות המשקיעות בחדשנות טכנולוגית ועומדות בקריטריונים הבאים:

 • על החברה להיות רשומה בישראל.
 • על החברה לענות על ההגדרה של  “תאגיד עתיר השקעה טכנולוגית” כפי שנקבע במסלול הטבה 5 נספח ה’.
 • על החברה להיות בשלב מחקרי של פיתוח טכנולוגיות או תשתית טכנולוגית ולא בשלב של פיתוח מוצר או חלק ממנו.
 • בתוכנית המוגשת קיימים עומק וסיכון טכנולוגי גבוהים.
 • על החברה להעסיק לפחות 200 עובדי מחקר ופיתוח בישראל או לחילופין, התקציב שהחברה משקיעה במחקר ופיתוח בישראל, גדול מ-20 מיליון דולר בשנה (בהתאם לדו”ח הכספי האחרון של החברה).
 • על החברה לעמוד באחד משני התנאים הבאים:
 1.  בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, היקף המכירות של החברה (וחברות הבת שנמצאות בבעלות מלאה) עמד על למעלה מ-70 מיליון דולר בעקבות פעילות הייצור בישראל.
 2. בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, היקף ההכנסות של החברה (וחברות הבת שלה שנמצאות בבעלות של לפחות 80%) עמד על למעלה מ-2.5 מיליארד דולר.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 1. רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 2. הפער הטכנולוגי או כשל השוק שיפתרו על ידי מימוש התכנית.
 3. יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 4. העסקתם של עובדים הנדרשים לביצוע התכנית.
 5. התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית מושא הבקשה לכלכלה הישראלית.
 6. פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית
 7. מידת המרחק של המחקר מושא הבקשה מתחילת פיתוח מוצר. יובהר, כי הערכתה של בקשה תהיה גבוהה יותר ככל שהמרחק של המחקר יהא רחוק יותר מתחילת פיתוח המוצר.
 8. מידת ההתבססות של המחקר מושא הבקשה על ידע שאיננו קיים בתהליכי הפיתוח המוצריים  במבקש. יובהר, כי הערכתה של בקשה תהיה גבוהה יותר ככל שההתבססות של המחקר על ידע שאיננו קיים בתהליכי הפיתוח המוצריים במבקש גבוהה יותר.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באיזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מחקר יישומי בתעשייה  ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 05/04/2022 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו בחודש יולי, 2022.

 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: tashtiot@innovationisrael.org.il