התארגנות לקראת הקמת מאגד BioPlast – פיתוח והטמעת פולימרים וחומרים פלסטיים מתכלים

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קבוצת יזמים בהובלת החברות כרמל אוליפינים, תמ”ה, אבגול ואלאג’ין, מתארגנת לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד מגנ”ט בשם BioPlast שיעסוק בפיתוח והטמעת פולימרים וחומרים פלסטיים מתכלים.

על מסלול מאגדי מגנ”ט:

מסלול מאגדי מגנ”ט הינו מסלול סיוע של רשות החדשנות המופעל על ידי חטיבת תשתיות טכנולוגיות, שמטרתו לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות בחזית הידע הטכנולוגי על מנת להקנות יתרון יחסי לתעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים.
מאגד במסלול מגנ”ט הוא התאגדות של תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו”פ של טכנולוגיות גנריות / מו”פ טרום מוצרי, על בסיס שיתופי פעולה מהותיים בין חבריו, מתוך מגמה להשיג יחד הרבה יותר מהיכולת של כל אחד בנפרד.

 

תיאור הקול הקורא

חזון המאגד: 

יצירת מעגל קיימות עתידי שימנע הצטברות פסולת פולימרית במטמנות ובסביבה, ימנע זיהום סביבתי, כולל זיהום אוויר, זיהום קרקע וזיהום מאגרי מים, יחסוך עלויות גבוהות של איסוף, מיון, ניקוי ועיבוד פסולת פלסטית, במקרים בהם איסוף ועיבוד פסולת אינם אפשריים או אינם כלכליים.

מטרת המאגד:

בניית תשתית טכנולוגית ליצירת מעגל קיימות עתידי ע”י שימוש בפולימרים ביו-מתכלים, בדגש על הקניית תכונות התכלות ביולוגית לפולימרים מסורתיים, כדי לאפשר היטמעות חזרה לטבע, לאפשר התכלות פסולת פלסטיק במטמנות תוך זמן סביר ו/או יצירת קומפוסט ולאפשר פתרון למוצרי פלסטיק שלא ניתנים למחזור.

טכנולוגיות רלוונטיות:

הטכנולוגיות הנדרשות למימוש הרעיון מטפלות בשלושת הגורמים האחראים על תהליך התכלות ביולוגית:

  • תנאי הסביבה (חום, לחות, קרינת UV וקרינה מייננת)
  • האמצעים הביולוגיים המפרקים את הפלסטיק
  • מערכת פולימרית (כולל תוספים)

 

יישומים אפשריים

התשתית הטכנולוגית הגנרית שתפותח במאגד תאפשר ייצור ושימוש בפלסטיק מתכלה במגוון רחב מאוד של מוצרים.

 

שותפים פוטנציאליים:

  • חברות המפתחות טכנולוגיות ביולוגיות וכימיות רלוונטיות
  • יצרני מוצרי פלסטיק בעלי יכולת מו”פ עצמית
  • חוקרים רלוונטיים ממוסדות המחקר השונים
  • יצרני פולימרים ותוספים
  • חברות לגמלון תהליכים

 

ליצירת קשר עם היזמים

חברות וקבוצות מחקר המבקשות לקבל מידע נוסף ו/או לבחון את האפשרות להצטרף לייזום המאגד, מתבקשות לפנות ליזמים: דר’ רותם שמש – srotem@bazan.co.il, לא יאוחר מ- 30/11/2022.
לקבלת פרטים נוספים על מסלול מאגדי מגנ”ט ניתן לפנות למשה אברהמי בדוא”ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il.