הליך תחרותי להקמת חממה ביוטכנולוגית באזור הצפון יוצאת לדרך!

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

תאגידים מוזמנים להגיש הצעה בהליך תחרותי להקים ולהפעיל חממה ביוטכנולוגית באזור הצפון:

מטרת החממה הביוטכנולוגית היא לעזור בבניית תעשיית פארמה בישראל, על ידי חיבור של משקיעים ושותפים אסטרטגיים שיכולים לזהות פרויקטים טכנולוגיים חדשניים ולעזור להם להפוך לחברות חדשות בישראל.

החממה תשמש פלטפורמה מובנית לשיתופי פעולה בין החממה לבין חברות הזנק בדגש על תחום הביוטכנולוגיה והפארמה ותצטרף לחממת פיוטורקס (FuturRX) אשר הוקמה בשנת 2014 באמצעות שותפות של קרן אורבימד, חברת התרופות והמכשור הרפואי ג’ונסון אנד ג’ונסון וחברת התרופות טקדה. רשות החדשנות תשתתף בעלויות רכישת ציוד עבור הקמת מעבדה מרכזית בחממה, בנוסף תשתתף במימון תכניות מחקר ופיתוח של חברות פרויקט נבחרות.

תיאור הקול הקורא

המועד האחרון להגשת הצעות: 29 בנובמבר 2018 (כ’ בכסלו, התשע”ט) עד השעה 12:00.
 
 

על מסלול החממות הביוטכנולוגיות: 

מדינת ישראל ידועה בעולם כמקור לחדשנות טכנולוגית, בעלת סביבה תומכת וייחודית ליזמות טכנולוגית וכבעלת מוניטין בינלאומי בתחום התעשייה עתירת הידע, היזמות והחדשנות הטכנולוגית.

יחד עם זאת, תחום הביוטכנולוגיה, בו טמון פוטנציאל גבוה לרעיונות חדשניים וקיימות תשתיות טכנולוגיות, מוגבל על ידי האתגרים הייחודיים של חברות הזנק בתחום הביוטכנולוגיה, בהם סיכונים גבוהים מאוד, זמן ארוך עד הגעה לשוק, וכן הצורך בתשתיות ייעודיות ושותפים מומחים. במטרה לענות על אתגרים אלו, הקימה רשות החדשנות את מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות. מטרתו של המסלול היא לסייע ליזמים בהפיכת רעיונות ביוטכנולוגיים חדשניים לחברות הזנק והובלתן לאבן דרך פיננסית משמעותית. 

בשנת 2013 זכתה חממת פיוטורקס בהליך תחרותי להקמה והפעלה של חממה ביוטכנולוגית. חממת פיוטורקס, בבעלות קרן ההשקעות האמריקאית אורבימד והחברות הרב-לאומיות J&J מארה”ב ו- Takeda מיפן, החלה את פעילות החממה ביום 01.01.2014. בארבע השנים שחלפו השקיעה החממה בלמעלה מ- 10 חברות פארמה חדשות וחלקן כבר גייסו השקעות המשך משמעותיות מהשוק הפרטי. בנוסף על כך, הנוכחות של חברות רב-לאומיות אלה בישראל הזרימה דם חדש לתעשייה וקיימת היום התעוררות גדולה בתחום בישראל.

החממה הביוטכנולוגית השנייה צפויה לקום באזור הצפון, כאשר ניתנת עדיפות לפריפריה הרחוקה (רשויות בפריפריאליות 1-4). באזור הצפון ישנן תשתיות מחקר ושירותים חלקיים, ראשוניים, המהווים מוקדי ידע רלבנטיים הדרושים לקידום מחקרים לשלבי פיתוח מתקדמים של מוצרים מסחריים, שעל בסיסם ניתן לבנות מערכת חדשנות (ecosystem) מקומית בתחום. לצד זאת, הזכיין שייבחר בהליך התחרותי יוכל להקים שלוחה בנפת חיפה, אשר בה קיימים תשתיות ושירותים משלימים לביצוע פעילות מחקר ופיתוח וניתן לרתום אותם ולחבר לידע הקיים באזור הצפון. 

השותפים בחממה יסייעו לחברות בכל ההיבטים הנדרשים להביא מוצר לשוק, הכוללים תשתיות מו”פ לביצוע ניסויים, קניין רוחני, רגולציה, השקעות פיננסיות, פיתוח עסקי, ופותחים בפניהן את רשת הקשרים הענפה שלהם בעולם.

החממה שתיבחר תזכה לזיכיון של 8 שנים ובמהלכם כל חברת הזנק שתאושר על ידי רשות החדשנות תוכל לקבל תקציב בסך של עד 8.1 מיליון ₪ לתקופת פעילות של עד 3 שנים. רשות החדשנות תממן מהתקציב 85% והחממה תשקיע בחברה את יתרת 15%. מבין החברות שייבחרו יוכלו גם להיות עד 25% חברות שעוסקות בתחומי פעילות המשיקים לתחום הביוטכנולוגיה והפארמה. 

יתר על כן, תקים החממה מעבדה מרכזית שתשרת לא רק את חברות החממה, אלא גם חברות נוספות מהתעשייה, ובכך תינתן זריקת עידוד נוספת לתעשייה. המעבדה תתנהל על פי כללי הבטחת איכות ותכיל ציוד המאפשר אנליטיקה, ניסויים בתרביות תאים וניסויים ביוטכנולוגיים, בהתאם למקובל במעבדות המחלקתיות באוניברסיטאות, וכן ציוד מרכזי מתאים לפרויקטים המתנהלים בחממה הביוטכנולוגית. עלות הקמת המעבדה מוערכת במיליוני דולרים והרשות תשתתף במימון רכישת ציוד המעבדה.

 

אופן הגשת הצעה של תאגידים המעוניינים להקים ולהפעיל חממה ביוטכנולוגית במחוז הצפון:

יש לקרוא בעיון ולבצע את ההנחיות הבאות:

  1. לקרוא את המסמכים הרלוונטיים: מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות ונהלי המסלול.
  • ניתן לשלוח שאלות ובקשות להבהרה לדוא”ל: BioIncubators@InnovationIsrael.org.il בלבד, עד ליום 12 ביולי 2018 (כ”ט בתמוז תשע”ח) ועד לשעה 16:00. התשובות יינתנו במרוכז ויפורסמו בעמוד זה בקובץ “שאלות ותשובות” החל מיום 9  באוגוסט 2018 (כ”ח באב תשע”ח), מהשעה 16:00, והן יהוו חלק בלתי נפרד מהליך תחרותי זה.
  1. לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים במסלול הטבה מס’ 22 הנ”ל , בסעיף 4.16, בין היתר:
  • בנוגע לערבות ההגשה, בסך 250,000 ₪ – יש לעמוד בתוקף עד ליום 30.11.2019. ניתן להגיש במסגרת ההליך התחרותי טיוטה של נוסח הערבות לבחינה של רשות החדשנות בכתובת BioIncubators@InnovationIsrael.org.il עד ליום 2 בספטמבר 2018 (כ”ב באלול תשע”ט). נוסח הערבות יוחזר למגיש עם הערות רשות החדשנות עד ליום 9 בספטמבר 2018 (כ”ט באלול תשע”ח).
  1. להגיש את ההצעה עד לשעה 12:00 ביום 29.11.2018 (כ’ בכסלו, התשע”ט). הצעות שיוגשו או יתקבלו לאחר מועד זה ייפסלו על הסף ולא יידונו.
  • יש להגיש את ההצעות בעברית בלבד, בארבעה עותקים (אחד המקור) ועותק דיגיטלי על החסן נייד (USB Flash Drive) . אם חלקים מההצעה כוללים סודות מסחריים, יש לצרף עותק חמישי בו החלקים הסודיים מושחרים באופן חד-משמעי ועותק דיגיטלי מושחר בהתאם לסעיף 4.18 למסלול הטבה מס’ 22 של רשות החדשנות.
  • את ההצעות יש להגיש לתיבת ההצעות של רשות החדשנות, בבניין רשות החדשנות, בכתובת רח’ הירדן 4, קרית שדה התעופה. תיבת ההצעות ממוקמת בקומה שלישית ועליה רשום  “הליך תחרותי – חממה ביוטכנולוגית בצפון”. יש לציין על גבי המעטפה בכתב גדול וברור “הצעה להליך תחרותי – חממה ביוטכנולוגית בצפון “.
  • ועדת הזנק רשאית לפסול הצעות לא מלאות אשר בעת הגשתן לא כללו את הפרטים או המסמכים הנדרשים, או לדרוש השלמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ועדת הזנק רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה.
  • רק מציעים שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו להציע את הצעתם בפני חברי הוועדה.

 

מסמכים רלוונטיים למסלול חממות ביוטכנולוגיות:

 

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות ובקשות להבהרה לדוא”ל: BioIncubators@InnovationIsrael.org.il בלבד, עד ליום 12 ביולי 2018 (כ”ט בתמוז, התשע”ח) ועד לשעה 16:00.

התשובות יינתנו במרוכז ויפורסמו באתר האינטרנט של רשות החדשנות החל מיום 9 באוגוסט 2018 (כ”ח באב, התשע”ח), מהשעה 16:00, והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסלול ההטבה זו.

להלן תשובות לשאלות שנשאלו במסגרת ההליך התחרותי לבחירת החממה הביוטכנולוגית הראשונה.