קול קורא לשת"פ במו"פ ישראל-סינגפור (קרן SIIRD)

0
0

תאריך אחרון להגשה 

27/02/2020

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

קרן סינגפור ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי (SIIRD) היא קרן משותפת למועצה לEnterprise Singapore  ולרשות החדשנות בישראל שמטרתה קידום, עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות לבין חברות ומכוני מחקר מסינגפור. 

הקרן מסייעת באמצעות למיזמים משותפים באמצעות מענקי מחקר ופיתוח לחברות קטנות ובינוניות. 

תיאור הקול הקורא 

קרן  SIIRD  מקדמת את שיתופי הפעולה במחקר ופיתוח בין סינגפור וישראל על ידי סיוע לחברות בסינגפור ובישראל במציאת שותפים טכנולוגיים ולאחר אישור מממנת עד 1 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט משותף.

באמצעות שיתופי פעולה במו"פ ומימון של SIIRD, חברות יכולות להחשף לתחומים הבאים:

 • פיתוח מוצרים חדשים / שדרוג טכנולוגי
 • הרחבת סל המוצרים ללקוחות
 • הגעה לשווקים חדשים
 • קיצור זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים

 

מימון: 

קרן SIIRD  מאפשרת לקבל מימון למחקר ופיתוח (מו"פ) משותף בהיקף של עד 1 מיליון דולר לפרויקטים משותפים למו"פ בין חברות בסינגפור ובישראל לאחר בדיקה ובמידה והפרויקט מקבל אישור. חברות המעוניינות מוזמנות להגיש בקשה למימון על ידי ביצוע ההוראות בדף הגשת ההצעות באתר הקרן (www.siird.com). פרויקטים שאושרו לאחר חודש מאי 2017, תשלומי המענקים לחברות מסינגפור ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי דהיינו דולר סינגפורי ושקלים ישראליים בהתאמה.

מימון הקרן מכסה את חלק המו"פ של עלות הפיתוח הכוללת של הפרויקטים המשותפים. חלק מהמימון מתרחב גם לפעילות המסחור המשותף בפרויקט.

 

קריטריונים להגשת בקשה: 

הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בסינגפור והחברה הרשומה בישראל. חברה לא יכולה להחזיק ביותר מ 20% מניות בחברה השותפה. על הפרויקט המשותף להיעשות בסינגפור ובישראל. לפחות 30% מעבודות המו"פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל. הטכנולוגיה והמוצר שפותח חייב להיות בעל פוטנציאל למסחור.

מאז יוני 2011, תוכנית ה- SIIRD הורחבה כדי לכלול שיתופי פעולה גם עם גופי מחקר ופיתוח שאינם מסחריים בסינגפור (A * STAR מכוני מחקר, גופי מו"פ באוניברסיטאות, פוליטכניק וכו').

 

אופן הגשת בקשה:

 1. לדון עם השותף ולהחליט לשתף פעולה

אם יש אינטרס להגיש בקשה למימון משותף לפרויקט של SIIRD, לאחר דיונים על שיתוף פעולה למו"פ משותף, מומלץ לחברות ליצור קשר עם מנהלי  SIIRD בסינגפור ובישראל כדי לקבל אינפורמציה עדכנית ואישור להתקדם .

 

 1. הגשת תקציר מנהלים לקרן  

אם הקרן פתוחה לקבלת ההצעה, שתי החברות יכינו במשותף תקציר מנהלים תוך שימוש בהנחיות לסיכום מנהלים ויגישו ל- SIIRD באמצעות דואר אלקטרוני.

 

 1. הגשת הצעה/בקשה מלאה

לאחר הגשת התקציר מנהלים וקבלת הערות הנהלת הקרן, שתי החברות יעבדו יחד על ההצעה המלאה תוך שימוש בהנחיות ובתבניות של SIIRD. שתי החברות יכולות להשתמש ברשימת הבדיקה הבאה כדי לבדוק את המסמכים הדרושים להגשה הרשמית:

 • הצעת מו"פ מלאה עם תרשים גנט של הפרויקט, קורות חיים של חברי הצוות, טבלת תחזית ההכנסות ודוחות כספיים מבוקרים של כל חברה
 • תקציב הפרויקט של כל חברה
 • מסמכים תומכים אחרים, אם בכלל
 • קבוצת המסמכים הסופית תוגש ל- SIIRD באמצעות דואר אלקטרוני, ו -5 סטים של עותק קשיח ל-  SIIRD Singapore Office.
 • לאחר משלוח החומר במייל ואישור קבלה – החברה הישראלית תידרש לגשת לאתר הרשות למלא שאלון  ולהעלות את הטפסים באתר של רשות החדשנות

 

 1. בדיקת הפרויקט

בעקבות הגשת הבקשה המלאה, יתקיימו פגישות הערכה בסינגפור ובישראל בחברות עצמן. בודקים מקצועיים עצמאיים וצוות SIIRD יבקרו בחברות והצגת הפרויקט תידרש משתי החברות במהלך המפגשים.

 

 1. אישור מועצת המנהלים

לאחר בדיקת הפרויקט, הצעת הפרויקט תוצג בפני מועצת המנהלים של הקרן להחלטה. מועצת המנהלים של הקרן מתכנסת פעמיים בשנה. החלטת אישור מועצת SIIRD תועבר בכתב לשתי החברות

 

 

למילוי טופס חיפוש שותפים - לחצו כאן 

 

לפרטים נוספים: 

פרטים בנוגע לקרן סינגפור ישראל ולהגשת בקשה יש ליצור קשר עם מנהלת קרן סינגפור, עדי מלר, בדוא"ל: Adi.Maller@innovationisrael.org.il 

או בטלפון: +972-3-5118166