מה זה Bio Convergence?

ניתן לקרוא על כך בהרחבה כאן חברה או מיזם יחשבו בעיני רשות החדשנות כביוקונברג’נס באם הם עומדים ב-2 הקריטריונים הבאים: תהליך הפיתוח משלב לפחות 2 טכנולוגיות מדיסציפלינות שונות, כאשר אחת הטכנולוגיות שייכת לתחום מדעי החיים/ביולוגיה. תהליך הפיתוח מחייב השתתפות פעילה ותרומה משמעותית של מומחה/ים מתחום מדעי החיים יחד עם מומחה/ים מתחום טכנולוגי אחד נוסף לפחות, למשל: […]

איך מבטלים בקשה לתמיכה?

בכדי לבטל את  בקשת התמיכה שהגשתם לנו, עליכם להגיש בקשה מקוונת לביטול בקשת תמיכה דרך האזור האישי. לאחר שנכנסים לאזור האישי ניגשים לתפריט פעולות (בראש העמוד) ובוחרים מתוך הרשימה ‘ביטול בקשת תמיכה’ .לאחר מכן עליכם לבחור את מספר התיק מתוך תפריט הבחירה וללחוץ על הכפתור ‘בואו נתחיל’. במסך הבא יש לבחור ‘להגשת בקשה’ (אין צורך […]

איך מגישים בקשת המשך?

הגשת בקשת המשך נעשית באופן זהה להגשת הבקשה עבור תקופת הפעילות הראשונה. יש להתעדכן בעמוד המסלול בנוגע למסמכים הנדרשים לטובת הגשת בקשה. שימו לב כי ישנם מסלולים בהם ההגשה אפשרית כל השנה, וישנם מסלולים בהם ההגשה אפשרית בתאריכים ספציפיים (קול קורא). במסלול תנופה אופן ההגשה לתקופת ביצוע שניה, הוא שונה ומפורט בעמוד המסלול. 

איך אני יודע אילו הוצאות מוכרות על ידי רשות החדשנות?

נוהל 200-02 הוא הנוהל המסדיר את אופן ההתנהלות הכספית מול רשות החדשנות. בנוסף על כך, עבור כל מסלול הטבה ישנו נוהל, בו ישנה התייחסות ספציפית להוצאות המוכרות במסלול אליו בחרתם להגיש בקשה. ניתן לראות את נהלי כל מסלול, בקישור הנמצא בתחתית עמוד המסלול הרלוונטי. אל בקשת התמיכה יש לצרף את קובץ התקציב (קובץ אקסל). זהו התקציב […]

האם אני יכול להגיש מספר בקשות תמיכה במקביל?

ניתן להגיש מספר בקשות תמיכה לרשות במקביל רק במידה ולא מדובר באותה תכנית מחקר ופיתוח, כלומר אין חפיפה בין משימות ו/או משרות של אותו אדם. במידה ומגישים תכניות בעלות תקופות ביצוע חופפות יש לצרף טופס ריכוז משאבים (מופיע באתר הרשות). שימו לב כי לא תנתן תמיכה, עבור תכנית שנתמכת על ידי מקור ממשלתי אחר או תכנית מו”פ […]

איך אני רואה מה סטאטוס הבקשה שלי?

באזור האישי באתר, יש להיכנס ל”תיקים שלי“. באזור זה יופיעו כל התיקים שהגשתם לרשות בעבר, עם פירוט מספר תיק, סטטוס הבקשה ושאר פרטי התיק.

איפה ניתן לראות את מועדי ההגשה האפשריים?

ישנם מסלולים בהם ניתן להגיש בקשה לכל אורך השנה. לעומת זאת, ישנם מסלולים בהם ההגשה מתבצעת לפי קול קורא, עד מועד קבוע שלא ניתן להגיש בקשות לאחריו. ניתן לראות את רשימת הקולות הקוראים כאן. בכל עמוד מסלול ניתן לראות את מועדי הגשת הבקשה האפשריים למסלול, ואם ישנו קול קורא פתוח. יש לשים לב כי בכל אחת […]