1. ניתן לקרוא על כך בהרחבה כאן
  2. חברה או מיזם יחשבו בעיני רשות החדשנות כביוקונברג’נס באם הם עומדים ב-2 הקריטריונים הבאים:
    • תהליך הפיתוח משלב לפחות 2 טכנולוגיות מדיסציפלינות שונות, כאשר אחת הטכנולוגיות שייכת לתחום מדעי החיים/ביולוגיה.
    • תהליך הפיתוח מחייב השתתפות פעילה ותרומה משמעותית של מומחה/ים מתחום מדעי החיים יחד עם מומחה/ים מתחום טכנולוגי אחד נוסף לפחות, למשל: תוכנה, אלקטרוניקה, פיסיקה וכדומה.