הרשות מאורגנת במבנה של חטיבות חדשנות. חטיבות אלו מוכוונות משימה ולקוח, והן כוללות

     “ארגזי כלים” ייחודיים, המציעים מענה מותאם, כולל ומקיף לצרכים המשתנים של לקוחותיהן:

     חטיבות הפעולה של רשות החדשנות הן:

  • חטיבת תשתיות טכנולוגיות  – תומכת בתשתיות מחקר, בטכנולוגיות פורצות דרך ובגשרים בין האקדמיה לתעשייה.
  • חטיבת הזנק – מסייעת ליזמים בראשית צעדיהם לפתח רעיון טכנולוגי חדש לכדי מוצר ולהמשיך לשלבי גיוס מתקדמים ומכירות.
  • חטיבת צמיחה  – מסייעת לחברות צעירות ובוגרות לצמוח באמצעות חדשנות טכנולוגית.
  • חטיבת ייצור מתקדם – תומכת בשיפור התחרותיות והפריון בתעשיות הייצור על בסיס חדשנות טכנולוגית.
  • חטיבת חברתית-ציבורית – תומכת בפתרונות טכנולוגיים למטרות חברתיות וציבוריות ופועלת להגדלת וגיוון היצע ההון האנושי עתיר הידע במערכת החדשנות הישראלית
  • החטיבה הבינלאומית  – מסייעת בהנגשה של חברות ישראליות לשווקים בינלאומיים, וחיזוק ומימון שיתופי פעולה במו”פ עם חברות זרות