לא, כל עוד אין השפעה על הבעלות והזכויות בידע של החברה, אין צורך לקבל אישור להעברת ידע.
על החברה לדווח על השינוי בחברה לוועדת המחקר כמפורט כאן.