ישנם מסלולים בהם ניתן להגיש בקשה לכל אורך השנה. לעומת זאת, ישנם מסלולים בהם ההגשה מתבצעת לפי קול קורא, עד מועד קבוע שלא ניתן להגיש בקשות לאחריו. ניתן לראות את רשימת הקולות הקוראים כאן.
בכל עמוד מסלול ניתן לראות את מועדי הגשת הבקשה האפשריים למסלול, ואם ישנו קול קורא פתוח.

יש לשים לב כי בכל אחת מהאפשרויות, תקופת הביצוע של תכנית המו”פ והכרה בהוצאות יכולה להיות רק החל מהחודש בו הוגשה הבקשה בפועל.