הדרכה בנוגע להגשת בקשות במסגרת הקול הקורא של העברת ידע

Apr 26, 2020
10:00

תאריך ושעת האירוע

ב-
26/04/2020
שעה:
10:00 - 11:30
22/04/2020 - 26/04/2020

חטיבה

תשתיות חדשנות

קהל יעד

חברות בצמיחה
מוסדות מחקר

תחום

כל התחומים
נפגש על מסך המחשב/הסמארטפון שלכם באמצעות ZOOM

על האירוע

במסגרת הוובינר תועבר הדרכה לקראת הגשת בקשות לקול הקורא של מסלול העברת ידע הנסגר ב-3 במאי, בשעה 14:00.

מטרת המסלול הינה תיקוף, התאמה ועידוד העברת ידע ממוסדות מחקר לתאגיד תעשייתי, המתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין מוסד מחקר אחד או יותר לבין תאגיד תעשייתי אחד.

בהדרכה יינתן הסבר אודות המסלול, ודגשים על מהן הוצאות מוכרות ומסמכים נדרשים ומילוי טפסים כחלק מהגשת הבקשה.

.

לו"ז הוובינר:

10:00-10:30: ד"ר אביב זאבי / ליטל בוריאן, מזירת תשתית טכנולוגית, ידברו על מטרות הקול הקורא והוצאות  מוכרות

10:30-11:15: הללי פורת, רפרנטית אגף תפעול תדבר על דגשים להגשת הבקשה

11:15-11:30: זמן לשאלות ותשובות

הרשמה

ההרשמה לאירוע סגורה
נפגש על מסך המחשב/הסמארטפון שלכם באמצעות ZOOM