תאריך ושעה

ב- 23/03/2017

הוסף ליומן שלי03/23/2017 00:0003/23/2017 00:00Asia/Jerusalemיום עיון להשקת תכנית לעידוד הטמעת טכנולוגיות קלינטק ישראליות במתקני מערכת הביטחון

על הארוע

חברת קלינטק? הזדמנות לפרויקט הדגמה במתקני מערכת הביטחון

 

קול קורא
להגשת הצעות לפרויקטים להדגמת טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחומי תשתיות (מים, אנרגיה, ביוב) והגנת הסביבה במתקני מערכת הביטחון

חטיבת הגנת סביבה ותשתיות במשרד הביטחון (להלן: “משהב”ט”) והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) מזמינים בזאת חברות טכנולוגיה ישראליות להגיש הצעות לפרויקטים להדגמת טכנולוגיות חדשניות במתקני מערכת הביטחון, בתחומי תשתיות (מים, אנרגיה, ביוב) והגנת הסביבה, ובדגש על הנושאים הבאים:

  • טיפול בשפכים בתשתית עצמאית – מנותקת מתשתית הולכת שפכים מרכזית
  • טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה”ל למערכות הולכת שפכים מרכזיות
  • מערכות ניידות לייצור ואגירת אנרגיה
  • מערכות לחימום מים, מבוססות מערכות סולאריות
  • טיפול בפסולת אורגנית – ביוגז/גזיפיקציה​
  • אופן בחינת ההצעות ושלבי התהליך

שלב א’: כל הצעה תעבור סינון ראשוני, שיבוצע ע”י צוותי משהב”ט, לבחינת התאמת הפרויקט והטכנולוגיה המוצעת ליישום במתקני מערכת הביטחון. הסינון הראשוני יתבצע תוך התייחסות למתן מענה לצרכי מערכת הביטחון, היתכנות הנדסית וטכנית ליישום במתקני מערכת הביטחון ושיקולי אחזקה ותפעול הפתרון המוצע לאורך זמן. 
שלב ב’: חברות שהצעותיהן תעבורנה את שלב הסינון הראשוני תוכלנה להגיש לרשות לחדשנות בקשה לתמיכה בפרויקט. בקשות לתמיכה תיבחנה בהתאם לתבחינים המקובלים במסלול קרן המו”פ של הרשות לחדשנות, ובכלל זה היבטי החדשנות הטכנולוגית בפרויקט המוצע, פוטנציאל השוק של הטכנולוגיה המוצעת והערכת יכולות צוות החברה ליישם את הפרויקט בהצלחה ולמנפו לצמיחת החברה. החלטה בנוגע לתמיכה כספית ושיעורה יתקבלו ע”י ועדת המחקר של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, כאשר שיעורי התמיכה בפרויקט יכולים לנוע בין 20% ל- 75%, בהתאם לכללי קרן המו”פ.  
תהליך הסינון, הבדיקה וההחלטה בנוגע לאישור הפרויקט והתמיכה בו צפויים לקחת עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בקול קורא זה.
 
לתשומת לב: במסגרת קול קורא זה צפויים להיות מאושרים עד חמישה פרויקטים.

הגשת הצעות

שלב א’ – מועד אחרון להגשת הצעות לצורך סינון ראשוני (שלב א’) – 15.05.17.
שלב ב’ – טפסים והנחיות לצורך בקשה מפורטת לתמיכה בפרויקט, יועברו לחברות שהצעותיהן תעבורנה את שלב הסינון הראשוני (שלב א’).
הצעות יש להגיש למייל cleantechproject@innovationisrael.org.il.
מצ”ב קישורים:
לטופס מקוצר להגשת הצעה לפרויקט (שלב א’-סינון ראשוני) במסגרת הקול הקורא,
טופס בדיקה ביטחונית למועמדים לקליטה במשהב”ט,
ולנייר עקרונות המפרט עקרונות תכנית השת”פ בין משהב”ט ורשות החדשנות, במסגרתה מופץ קול קורא זה.

אנשי קשר לבירורים ושאלות

משרד הביטחון
חיים כץ, יועץ מדעי, חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות haim_katz@mod.gov.il
רשות החדשנות
גיל שאקי, מנהל ענף אנרגיה, קלינטק ותשתיות gil.shaki@innovationisrael.org.il​

 

לצפייה במצגות שהוצגו ביום העיון שהתקיים ב-22.3.2017:
 

מצגות רשות החדשנות
גיל שאקי – עיקרי התכנית
נפתלי גרינפלד – הליך הבדיקה ברשות החדשנות
צחי שנרך – תכנית לעידוד הדגמת טכנולוגיות קלינטק ישראליות במתקני מערכת הביטחון
 
מצגות משרד הביטחון
אגף הנדסה ובינוי
מחלקת הנדסה תשתיות ובינוי, חיל האוויר – “כחול בונה ירוק”
 
מצגות של החברות שהציגו בכנס (לפי סדר אלפביתי)
BioCastle Water Technologies Ltd
Brenmiller Energy
Chakratec
Emefct Ltd
En Gibton
GenCell
Goldtec
GPM
Kalisaya
LipoGreen
Nanoplate
Nostromo
Or Hama Energy
Rainbowtec
SmartGreen
SolarEdge
Solight
Solview
TIGI

הרשמה

ההרשמה לאירוע זה סגורה