טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 14/08/23
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 14/08/23
מסלול תנופה - טופס בקשה 14/08/23
טופס העברת חובות וזכויות 14/08/23
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 14/08/23
טופס ריכוז משאבים 26/09/23
טופס הצהרה והרשאה 14/08/23
תקציב הבקשה 14/09/23
מסמך הגשת בקשה לתמיכה במו"פ בתעשיית הייצור 14/08/23
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 14/08/23
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 14/08/23
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 14/08/23
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך